Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Радионица „Устанички Чачак“

У оквиру годишњег програма научног клуба Чачак, који се одвија у сарадњи са Центром за промоцију науке, почела је реализација пројекта „Устанички Чачак“. Реализоване су тродневне активности за ученике виших разреда основних школа.

Првог дана путем предавања ученици су упознати са историјским чињеницама Хаџи-Проданове буне и хронолошким током битке за Чачак. Путем  презентације  представљени су  локалитети Трнавско врело, место почетка Хаџи-Проданове буне и  брдо Љубић, одакле је вођена битка за Чачак, која је најавила српски устанак. 

Научна шетња ка Трнавском врелу и манастиру Св.Благовести у Трнави, где је започела буна је био наставак активности. Трећег дана је одржано  предавање на терену- посета брду Љубићу и споменику Танаску Рајићу  и шетња улицама које носе називе јунака из ове битке. Ученици су оспособљени да  самостално владају научним чињеницама које се односе на историјска дешавања. Остварена је размена мишљења и дискусија наученог у циљу промовисања и повезивања различитих научних области. Циљ овог пројекта је проширивање  знања и интересовања ученика из области науке, историје, екологије и географије  кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену.

Програму су присуствовали ученици виших разреда основних школа. Аутори и реализатори пројекта Срђан Глишовић, дипломирани географ и  Јелица Шеварлић, професорка историје.

“Причање математичких прича” у Смедереву

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао 17. маја је другу радионицу пројекта “Причање математичких прича” у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину. Аутор пројекта је Мирјана Кокерић, наставница математике у ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево, а програм је одржан у просторијама научног клуба Смедерево. 

Пројекат се одржава и у оквиру овогодишње манифестације Мај месец математике. Гости манифестације су били ученици из  ОШ “Бранко Радичевић” из Смедерева, предвођени наставницом математике Душанком Станковић.

На овој радионици ученици су имали  прилику да погледају едукативни филм о Питагориној теореми, а затим и погледају презентацију са примерима математичких прича кроз векове: од предвиђања појаве комете и аритметичком низу бројева, приче како је Гаус сабрао првих сто бројева, легенде о шаху и геометријском низу бројева, све до познатих математичара и програмера: Еуклида, Архимеда, Аде Бајрон Кинг и Софи Жермен. 

Након паузе и освежења, ученици су смислили сопствене математичке приче уз моделе које су сами креирали: робота од картона за примере двојних разломака,  моделе сенки човека и пирамиде за примену сличности и Талесове теореме, и модел писте и авиона за углове.

Ученицима се радионица допала и изразили су жељу да присуствују и трећој радионици овог пројекта.

”Здраво се храни,на црту ми стани” у Рановцу

 Научни клуб Рановац, реализоваће радиницу у оквиру пројекта ”Здраво се храни,на црту ми стани ”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 19.до 21. маја.

Ученици другог и четвртог разреда ће слушати предавање о важности здраве исхране и спортских активности,посетиће воденице у селу Бистрици, где ће чути основне податке о настанку и о начину рада за здрав процес припремања основних намирница,посетиће родну кућу првог олимпијца Драгутина Томашевића где ће сазнати занимљивости и основне податке о њему,такође ће посетити спортску халу у Петровцу на Млави, која носи име нашег олимпијца и одгледаће меморијалну трку која је организована у његову част,подела воћа учесницима трке као акценат на повезаност здраве исхране и спортских активности.

Циљ ових активности је да ученици науче колико је исхрана и бављење спортом један од најважнијих сегмената за очување доброг здравља и дуговечности,развијање способности за очување народне традиције као и сећање на нашег прослављеног спортисту који је и наш крај самим тим популисао у целој Србији а и шире.Ученици млађих разреда ће овладати техником посматрања,истраживачком техником,стећи ће основна знања о првом учеснику Олимпијских игара из Србије(Бистрица),научиће колико је здрава храна и спортска активност битна за само здравље и дуг живот.

Maj мeсeц мaтeмaтикe у Нишу

У oквиру мaнифeстaциje Maj мeсeц мaтeмaтикe у Рeгиoнaлнoм цeнтру, 13. маја рeaлизoвaнa je рaдиoницa из прoгрaмирaњa, пoдстaкнутa излoжбoм o aлгoритмимa. Рaдиoницa „Aлгoритми: oд кухињe дo бeрзe“ je дeцу прoвeлa крoз истoриjу: oд aл Хoрeзмиja (9.вeк) дo дaнaшњих дaнa.

Учeници су имaли прилику дa чуjу гдe сe свe кoристe aлгoритми и кaквe рaзличлитe пoслoвe oбaвљajу. Вaжaн зaдaтaк сoртирaњa низoвa и мeтoду bubble sort дeмoнстрирaлa je групa учeникa кojи су сe oвoм мeтoдoм, кoрaк пo кoрaк, пoрeђaли oд нajнижeг дo нajвишeг, a бинaрну прeтрaгу су сaвлaдaли крoз игру „Пoгoди кojи сaм брoj зaмислиo?“ Сaзнaли су кaкo je Ojлeр, рeшaвajћи прoблeм 7 мoстoвa, рaзвиo тeoриjу грaфoвa и кaкo сe oнa дaнaс кoристи у гooглe мaпaмa и приликoм oбучaвaњa систeмa вeштaчкe интeлигeнциje.

Рaзгoвoр сe вoдиo и o aлгoритмимa кojи сe кoристe нa друштвeним мрeжaмa, приликoм избoрa срoднe душe, трaнсфoрмaциje сигнaлa у дигитaлни oблик и прeузимaњa мп3. Рaдиoницу je зa учeникe двa oдeљeњa сeдмoг рaзрeдa oдржaлa нaстaвницa мaтeмaтикe и прoгрaмирaњa из OШ “Свeти Сaвa” Mирjaнa Рaшић Mитић.

”Научни караван” из Смедерева на М3

Центар за промоцију науке, у сарадњи са Научним клубом Регионалног центра Смедерево је 13. маја 2022. године, организовао долазак Научног каравана из Смедерева пут Београда, тачније до “Силоса” где је 10. маја отворена манифестација Мај месец математике. Четрдесет пет ученика и шест наставника су поред изложби, могли да учествују у различитим едукативним радионицама и интерактивним изложбама.

Научном каравану су се придружили ученици три основне и две средње школе: ОШ “Бранислав Нушић”, ОШ “Димитрије Давидовић”, ОШ “Бранко Радичевић”, Гимназија и Техничка школа Смедерево.

Ученици основних школа имали су прилику да погледају Математеатар и у оквиру њега интерактивну представу о Питагори, прилагођену њиховом знању из математике. Решавајући задатке помогли су Питагори да стигне до свог циља. Ученици средњих школа погледали су представу прилагођену њиховом узрасту и знању. Након тога, ученици су имали прилику да погледају интерактивну изложбу научних експоната уз водича који је показивао како се експонати користе, објаснио историјски развој појединих експоната, нарочито у области Гејминга.

На изложби се могао видети развој игрица и програмирања током година, као и то који су важни историјски датуми такође везани за то време. Након обиласка, ученици су сами испробали експонате, игрице и задатке. Глумили су детективе, примењивали математичка и информатичка знања, испробали старе игрице, возили бицикл са точковима у облику квадрата, слагали тетрис-коцку, провлачили се између “невидљивих” нити, креирали бојама уметничке фотографије, креирали Гаусову расподелу на експонату Вероватноћа. Након освежења крај Дунава упутили су се кућама са новим утисцима о науци.

Овогодишњи “Мај-месец математике” се ученицима допао, тако да су изразили жељу да наредне године поново посете радионице пројекта #м3 у организацији Центра за промоцију науке.

ПУСТОЛОВИНЕ СА РАКОМ КРОЈАЧЕМ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у среду, 04. маја 2022.године, радионице представе у оквиру пројекта „Пустоловине са Раком Кројачем“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз реализацију Годишњег програма рада НК Крагујевац на тему ВОДА.

У занимљивом простору Ботаничке баште, учесници су имали прилику да уз добру забаву и кроз игру, науче нешто више о кретању водених животиња, направе од стиропора Морско дно и играју игру „Бисери и математика“

Циљеви овог пројекта су развијање љубави и поштовања према природи; развијање интереса за стицање нових знања; развијање организационих и комуникацијских вештина; оснаживање ученика за самостални рад; навикавање ученика на тимски рад, на поштовање рокова; развијање способности уочавања и препознавање еколошких проблема и мотивације ученика за активно деловање у заједници.

Ауторке и реализаторке пројекта су: др Снежана Бранковић, управник Ботаничке баште, Милена Живковић, истраживач приправник на Институт за физику и Александра Живадиновић, наставник математике у Првој крагујевачкој гимназији.

Интерактивне радионице су реализоване у Ботаничкој башти у Крагујевцу, и учествовало је укупно 78 ученика и 3 професорке разредне наставе.

„КОЦКИЦЕ ЗНАЊА У ЧАШИ ВОДЕ“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у периоду од 08. до 15. априла 2022.године, четврту зимску школу физике под називом „“IV ЗИМСКА ШКОЛА ФИЗИКЕ – КОЦКИЦЕ ЗНАЊА У ЧАШИ ВОДЕ, која се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз реализацију Годишњег програма рада НК Крагујевац на тему ВОДА.

С обзирм на трогодишње позитивно искуство, у оквиру ове школе ученици су активно учествовали у 5 потпуно нових радионица, на којима су мисаоне активности подигли на виши ниво при решавању проблемских задатака, реализацији реалних и виртуалних експеримета у вези са ВОДОМ.

Реални и вируелни експерименти омогућавају ученицима да физичке законе, појаве и процесе у вези са водом, упознају кроз сопствено искуство.

Реализоване су следеће радонице: 1. КОЦКИЦА ЛЕДА У ЧАШИ ВОДЕ: одређивање густине воде на три различита начина; 2. МАСА КАПИ ВОДЕ БЕЗ ВАГЕ: проблемска ситуација; 3. ХИДРОСТАТИЧКИ И АТМОСФЕРСКИ ПРИТИСАК: виртуелни и реални експерименти; 4. ПЛИВАЊЕ И ТОЊЕЊЕ: учење кроз причу о сили потиска; 5. ВОДА И КЛИМА: ширење воде при загревању и подизање нивоа мора.

Ауторке и реализаторке су: Ана Марковић и Биљана Живковић, професорке физике.

На радионицама је присуствовало 25 ученика шестог разреда.

“Причање математичких прича” у Смедереву

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је прву радионицу пројекта “Причање математичких прича” у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину. Аутор пројекта је Мирјана Кокерић, наставница математике у ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево. Радионица је одржана у уторак, 10. маја. Пројекат се одржава и у оквиру овогодишње манифестације Мај месец математике.

Пројекат “Причање математичких прича” започет је радионицом “Презентација филма и приче” за ученике петог, седмог и осмог разреда. Ученици су имали прилику и да погледају изложбу „Математика око света“, Центра за промоцију науке, у оквиру манифестације Мај-месец математике, у холу Научног клуба.

Почетак радионице обележила је  дискусија о томе шта су то “математичке приче”, ко и када их прича, а ученици су дали своје аутентичне примере. Уз презентацију и филм ученици су могли да стекну увид у то како се у давним временима користила математика, како су се математичке приче преносиле кроз векове, како се данас математика примењује у свакодневном животу.

Ученицима су се највише допале приче о томе како је Талес измерио висину пирамиде, како се рачунао порез пре појаве рачунара, како се координате користе у игрицама и на мапама блага, и како се уз помоћ канапа може применити Питагорина теорема за рачунање површина поља.

Други део радионице донео је разоноду кроз обилазак изложбе и игру са “математичким мозгалицама”.

У трећем делу радионице ученици су имали прилику да креирају своје приче, да објасне одређене математичке појмове и проблеме и презентују своје приче другарима. Неки су изабрали да роботи причају њихове приче, док су  други презентовали примере са разломцима, транслацијом, пирамидама и круговима. Своје готове радове понели су са собом да у својим школама креирају мини изложбе пројекта.

Гости Научног клуба овог пута били су ученици петог  разреда ОШ ”Свети Сава” из Смедерева, са наставницом математике Зорицом Ђорђевић и ученице седмог и осмог разреда ОШ “Бранко Радичевић” из Смедерева, са наставницом математике Душанком Станковић.Ученици су са ове радионице отишли задовољни, уз жељу да поново, неком новом приликом, посете Научни клуб Смедерево.

Зелена лабораторија у Научном клубу Лесковац

Активности из пројекта „Зелена лабораторија – Баш ти у башти!“ који се финансира по Јавном позиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe реализоване су у недељу 8. маја.

На почетку дана учесници су се окупили су просторијама Центра за стручно усавршавање како би се договорили о начину рада. После уводног дела уследио је теренски рад на брду Хисар где су заједно прикупљали дендроматеријал за даље анализирање.

Лaбoрaтoриjски рaд реализован је у просторијама Научног клуба који је специјално опремљен за ове потребе. Учесници су имали прилику да учествују у дисекцији биљних органа, припреми микроскопских препарата и изоловању биљних пигмената. Упознали су се са основама рада у биолошкој лабораторији и тиме оснажили и унапредили међупредметне компетенције са хемијом и физиком. На припремљеном материјалу за вежбу изолације фотосинтетских пигмената из биљног материјала, ученици су извели вежбу изолације пигмената. Вежба је праћена одговарајућим предавањем о структури и хемизму хлорофила и осталих пигмената, уз обраду спектра апсорпције ових пигмената и основа природе светлости.

Активностима које су реализоване у Центру за стручно усавршавање у образовању претходило је онлајн представљање пројекта и уводна предавања за ученике и наставнике која су реализована крајем фебруара. На овај начин кроз практични рад су ученици могли да чињенице презентоване на предавањима примене у конкретним активностима.

Циљеви овог пројекта су популаризовати науку, развијати научну писменост, истраживачки дух и способност ученика за анализу научног феномена са тачке гледишта различитих природних наука.

Аутори и оргaнизaтoри прojeктa су Слoбoдaн Пeтрoвић, прoфeсoр хeмиje и Taтjaнa Oгњaнoвић, прoфeсoр биoлoгиje, a заједно са њим пројекат су реализовали њихoви бивши учeници, a сaдa студeнти успешни мoлeкулaрнe биoлoгиje Нeмaњa Кутлeшић, Aнa Mилeнкoвић, кao и студeнт кoмуникoлoгиje Иринa Филипoвић.

М3 у Нишу

Доласком групe учeникa сeдмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe „Чeгaр“ из Нишa, у Регионални центар, oтвoрeнa je oвoгoдишњa мaнифeстaциja Maj мeсeц мaтeмaтикe 2022  у Нaучнoм клубу Ниш.

Једна од пратећих активности је  излoжбa „AЛГOРИTMИ – OД КУХИЊE ДO БEРЗE“. Двaнaeст тeмaтски oсмишљeних пaнoa, увoди нaс у свeт aлгoритaмa, eру у  кojoj дaнaс живимo.  Учeници су сe упoзнaли сa примeримa aлгoритaмa зa oблaчeњe, зa друштвeнe мрeжe; зa прoнaлaжeњe срoднe душe; зa нajкрaћи пут; зa склaпaњe Рубикoвe кoцкe; зa прaвљeњe пицe; зa претрaживaњe и сoртирaњe; зa шифрoвaњe пoдaтaкa и упoтрeбу нa бeрзи.

Излoжбa je oтвoрeнa oд 9 – 19. мaja  свaкoг дaнa oд 8.00 – 15:00 чaсoвa.