Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Научна шетња кроз Борач

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у суботу, 08. јуна научну шетњу кроз Борачки крш. Шетња је део пројекта „Борачки крш“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз реализацију Годишњег програма рада НК Крагујевац на тему ЗЕМЉА. Програм је био намењен ученицима срењих школа.

Научном шетњом по Борачком кршу желели смо да ученици искуствено, у природи, проучавају састав стена, конфигурацију терена, необичну географску моргологију крша. Такође, желели смо да укажемо ученицима утицај абиотичког фактора рељефа и земљишта на специфичну флору, адаптације биљака условљене овим факторима. На терену су одрађивали pH вредност земљишта, температура и испитивали садржај калцијума.

Ископавањем земље до одређене дубине откривали смо земљишне инсекте у левкастим апаратима под утицајем светлости и вршили детерминацију. Уочавањем плодоносних тела печурака и разгртањем шумске стеље уочавали смо фине паучинасте нити хифа мицелијума који обраста земљу. 

Као споменик природе, Борачки крш је место заштите многобројних врста птица, гмизаваца и неколико врста водоземаца као и различитим врстама биљака. Као геонаслеђе заслужује пажњу са историјског и географског аспекта што ћемо свакако на терену потврдити и испитати.

Аутор и реализатор је Дејан Добричић, професор биологије у Првој крагујевачкој гимназији у Крагујевцу.