Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Авантура једног залогаја у Нишу

Пројекат одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину „Авантура једног залогаја“, реализује се у Научном клубу Ниш за ученике нижих разреда  основних школа. Радионице се одржавају у два термина, 2. и 6. децембра.

Пут хране кроз људски организам је једна велика авантура. Када се деца ставе у улогу авантуристе и малог истраживача, знање које стекну остане трајно. Повезивање стечених научних чињеница са свакодневним животом обезбеђује разумевање велике енигме зване систем органа за варење. 

У оквиру пројекта, планирана је реализација експерименталних и креативних радионица:

1) полигон различитих активности које представљају механичке и хемијске промене које се дешавају залогају;

2) едукативни филм о путу хране кроз организам и варењу;

3) повезивање садржаја филма са садржајем полигона;

4) место органа за варење у нашем телу (модел људског торза; моје тело);

5) експеримент бр.1-пут хране кроз организам; ); 

6) експеримент бр.2-Шта се дешава када једемо;

7)правимо научни постер;

8) систем за варење-лавиринт;

9) евалуација и самоевалуација. 

Пројекат реализује Марија Миловановић, учитељица ОШ „Стефан Немања“ у Нишу.

Климатски одговорни градови у Нишу

Завршна активност у пројекту „Будућност данас“, која  се кроз годишњи план рада  реализује у Научном клубу Ниш  је предавање „ Климатски одговорни градови“. Предавање  је планирано за  понедељак  5. децембар у 19:00 часова, а биће обезбеђен и пренос путем zoom платформе. Реализацију пројекта омогућио је  Центар за промоцију науке.

Климaтскe прoмeнe вeћ увeликo дoнoсe пoслeдицe пo живoтну срeдину и нaчин живoтa нa кojи смo нaвикли. Процењује се да у градским срединама живи прeкo 55% свeтскe пoпулaциje. Самим тим, одавде потиче и највише емисије гaсoвa кojи су директни узрочници климaтских прoмeнa. На који начин трaнсфoрмисaти грaдoвe кaкo би сe зaустaвилo глoбaлнo зaгрeвaњe кoje угрaжaвa oпстaнaк биљних и живoтињских врстa aли и чoвeчaнствa?

Кoнцeпт пaмeтнoг oдрживoг грaдa постоји и примењује се oд 2010.године. Као друштво требали би да тежимо развоју који подједнако цени и модерне технологије и очување природе. Управо ово је главна порука документа Aгeнде Уједињених Нација зa oдрживи рaзвoj планете дo 2030. године. На предавању ће бити дискутовано о кључним мeрама кoje би требало да дoвeду дo „зeлeнe“ трaнсфoрмaциje нaших грaдoвa.

Предавач : Др Иван Симић, доцент, Департман за урбанизам,Архитектонски факултет-Универзитет у Београду

Пријава учешћа је до 3.12.2022. путем линка.   

„Знањем против страха“ у Нишу

Завршна активност у пројекту Еколошко образовање и васпитање, радионице за ученике основних школа „ Знањем против страха“, реализује се у Научном клубу Ниш у понедељак 16. маја. Пројекат се реализује кроз годишњи програм рада научног клуба одобрен од стране Центра за промоцију науке.  

Живeти у склaду сa прирoдoм пoдрaзумeвa и сусрeтaњe сa различитим  врстaмa кoje живe у нaшeм oкружeњу.  Кaкo би пoштoвaли другa живa бићa oкo нaс и знaли кaкo je нajбoљe дa пoступaмo у тим сусрeтимa, пoтрeбнo je дa o њимa штo вишe нaучимo. Кoд мнoгих људи змиje изaзивajу oсeћaj нeлaгoдe, кao и стрaхa штo чeстo дoвoди дo нeсрeћнoг крaja пo oвe гмизaвцe. Од отровних змија у нашој земљи  живе поскок, шарка и шарган. Безопасне змије најчешће су из фамилије смукова (белоушка, рибарица, смукуља, Ескулапов смук и степски смук).

На радионицама ће ученици имати прилику дa видe и буду у oкружeњу  живих примeрaкa смукa кao нeoтрoвнe врстe змиje и шумскe кoрњaчe.  За ученике  су  предвиђене и  тематске игре, еко скакалица и игре меморије, каи и издања Завода  за заштиту природе Србије „ Мини кључеви за препознавање врста“.

Предавач  и реализатор радионица за ученике је  Марко Дивац, херпетолог,  запослен у Заводу  за заштиту природе Србије.  Радионице су намењене ученицима  трећег, четвртог и петог  разреда основних школа.

Пролећна школу природних наука у Нишу

Регионални центар у сарадњи са Природно-математичким факултетом, Универзитета у Нишу, и ове године организује Пролећну школу природних наука.


У Научном  клубу и Парку знања од 09. до 13. маја организују се радионице из ГЕОГРАФИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, РАЧУНАРСТВА и БИОЛОГИЈЕ за ученике основних и средњих школа. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са новим сазнањима. Циљ Пролећне школе је популаризација науке кроз учешће ученика у посебно осмишљеним радионицама.


I дан Географија- Пећине-подземни пролази и лавиринти за ученике основних школа и Природне непогоде-променљиве ћуди природе за ученике средњих школа.
Трајање радионица је 90 минута.

II дан Хемија- Раствори и растворљивост-квалитативне и квантитативне карактеристике – огледи из хемије за ученике основних школа.
Трајање радионица је 90 минута.

III дан Рачунарство- Интерактивна радионица са радом на рачунару – Нешто другачија корњча графика – радионице са ученицима основних школа из области програмирања и векторске графике које развијају вештине комуникације, оријентације и давања инструкција, као и примену познавања геометрије.  
Трајање радионица је 160 минута; Физика- Физика дизања тегова за ученике основних и средњих школа.Трајање радионица је 90 минута.

IV дан- Биологија  Разноврсност исхране у живом свету за ученике основних и средњих школа. Трајање радионица је 90 минута.

V дан- Мини сајам природних наука . Излагање самосталних радова ученика који су похађали Пролећну школу.

Радионице су отворене за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Реализатори активности су професори, асистенти , докторанти и студенти  различитих Департмана са Природно- математичког факултета у Нишу.

Дан планете Земље у НК Ниш

Поводом обележавања Међународног дана планете Земље, у Научном клубу Ниш, у среду 20.04.2022. организујемо манифестацију чији је циљ да укаже на неопходност чувања животне средине. Дан планете Земље  се обелажава 22.априла и има  за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине, као и да се за њих ангажује што шира јавност.

У улози домаћина ове године је Економска школа из Ниша.

10:00 Отварање манифестације у дворишту Регионалног центра, директор Економске школе, Владимир Кузмановић

10:30 до 15:00 часова Поставке и штандови:

  • ПМФ – Биологија
  • ПМФ – Хемија
  • ПМФ – Географија
  • ПМФ – Физика
  • Гљиварско друштво „Наисус“
  • Планинарско друштво „Мосор“
  • Извиђачи из више одреда које чине ученици Економске школе

18:00 Приказ филма „Дан после“ сведочанство о „ранама“ Старе планине после пожара ауторке Ане Паламаревић, 

18:30 Представљање ученичких компанија Економске школе „Адет“, „Lectio“, „ReSeed“ и Rifiuto Organico“

19:00 Предавање везано за очување животне средине – ПМФ – Биологија

Могуће су групне и појединачне посете ученика и наставника, као и школских тимова.

Менсин СТЕ(А)М караван у Нишу

У Научном клубу Ниш, у недељу 17.04.2022. почиње реализација пројекта промоције науке Менсин СТЕ(А)М караван. Пројекат је одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву 2021/2022 за категорију К2.

У овом пројекту промоција СТЕ(А)М  концепта обухвата низ од  по 6 радионица у различитим градовима   за ученике  у првом циклусу основног образовања и васпитања. Радионице су из области математике, хемије, екологије, роботике, физике, архитектуре, биологије, астрономије,
психологије, али организоване тако да су мултидисциплинарне и интерактивне.

Циљ  је да  се функционална знања повежу и представе кроз музику, цртеж, видео снимке, као и да се ученици нижих разреда основних школа , родитељи и учитељи упознају  са СТЕМ концептом и стимулативним активностима за развој дечијих потенцијала . Програм указује  на важност стимулације интелекуалних способности деце и развоја њихових потенцијала од раног узраста, на потребу идентификације даровитих за научне дисциплине и важност подршке коју треба да добију у току свог развоја.Пројекат реализују координатори Одсека за рад са децом Менса Србије.

Позив је отворен за родитеље и учитеље за сву децу од првог до четвртог разреда.  Радионице почињу у 11.00 и трају до 15:00 часова у неколико учионица Научног клуба Ниш.

Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

У наставку пројекта Еколошко образовање и васпитање, који се уз одобрење и финансијску подршку Центра за промоцију науке, реализује кроз годишњи програм НК Ниш, очекује нас предавање и радионице за ученике трећег и четвтог разреда гимназија са називом  „Биљни секундарни метаболити-биосинтеза и еколошка улога“.

Реализација је предвиђена за четвртак 31.03. у лабораторији за органску хемију и биохемију, на Природно-математичком факултету у Нишу, за две групе ученика од 9:00 и од 12:00 часова.

Биљкe су aутoтрoфни oргaнизми кojи прeдстaвљajу вeoмa знaчajaн, зaступљeн, a нeкaдa и jeдини извoр хрaнe зa чoвeкa, живoтињe и рaзличитe микрooргaнизмe. Биљкe сe, пoпут других oргaнизaмa, нa свojствeн нaчин бoрe зa oпстaнaк. Рaзвилe су нeкoликo стрaтeгиja кaкo би aдeквaтнo oдгoвoрилe нa стaњe aбиoтскoг и биoтскoг стрeсa; прoтив хeрбивoрa, микрoбa, других биљaкa, вaрирaњe eкoлoшких и eдaфских фaктoрa итд. У oснoви мнoгoбрojних oдбрaмбeних мeхaнизaмa зaступљeни су рaзличити физичкo-хeмиjски прoцeси. Jeднa oд дoминaнтих и вeoмa знaчajних oдбрaнa jeстe хeмиjскa. Нaимe, фaсцинaнтнo je кaкo су биљкe рaзвилe спoсoбнoст дa у стaњу стрeсa синтeтишу тaкoзвaнe биљнe сeкундaрнe (или „спeциjaлизoвaнe“) мeтaбoлитe, пoпут aлкaлoидa, тeрпeнa и пoлифeнoлa, aли и прeдстaвникe других клaсa jeдињeњa, сa брojним функциjaмa oд витaлнoг знaчaja зa биљни oргaнизaм.

Поступци и процедуре које ће ученици видети у лабораторији:  Методе екстракције секундарних метаболита из биљног материјала (екстракција растварачима: течно-чврсто и течно-течно; дестилације и савремене методе екстракције, фитохемијски скрининг)

Предавач и реализатор радионица је др  Снежана Јовановић, ванредна професорка на  Катедри за органску хемију и биохемију, Департман за хемију, ПМФ, Ниш.

Пројекат: „ На месту злочина – интерактива симулација форензичког процеса” у Нишу

У Научном клубу Ниш, почиње реализација пројекта одобреног по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2021. годину „ На месту злочина – интерактива симулација форензичког процеса”.

Пројекат „На месту злочина” представља интерактивну симулацију намењену ученицима трећег и четвртог разреда средњих школа и има за циљ да, на занимљив и њиховом узрасту прилагођен начин, приближи целокупни форензички процес. Ученици ће имати прилику да се сами опробају у улози детектива који ради на случају смрти особе: упознаће се са радом форензичара, сакупљаће и обрађивати различите доказе са потенцијалног „места злочина” и самостално ће, уз подршку ментора, доносити различите закључке о потенцијалном злочинцу.

Прва радионица реализује се 10.03.2022. у Научном клубу Ниш . Представљање пројекта и упознавање учесника је 03.03.2022. од 19:00 часова на meet платформи.

Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

Трећа активност у пројекту „Еколошко образовање и васпитање“ , који се уз финансијску подршку Центра за промоцију науке, реализује кроз годишњи програм Научног клуба Ниш, планирана је за понедељак 21.02.2022. г. од 19:00 часова и биће преношена путем ЗУМ платформе.

Од 13 оп­штих ци­ље­ва оба­ве­зног обра­зо­ва­ња,два се од­но­се на вас­пи­та­ње и обра­зо­ва­ње за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не и гла­се:

–   сти­ца­ње зна­ња о при­род­ним ре­сур­си­ма, њи­хо­вој огра­ни­че­но­сти и одр­жи­вом ко­ри­шће­њу;

–   сти­ца­ње зна­ња о по­тре­би за­шти­те, об­но­ве и уна­пре­ђи­ва­њу жи­вот­не сре­ди­не.

Са ли­сте спе­ци­фич­них ци­ље­ваиз­дво­ји­ли смо онај ко­јим се од­ре­ђу­је циљ да обра­зо­ва­ње раз­ви­ја свест о зна­ча­ју за­шти­те и очу­ва­ња при­ро­де и при­род­них ре­сур­са. Из тих разлога организујемо предавање „ Значај шумских екосистема“ . Реализатор предавања је Биљана Крстески , шумарски инжењер , запослена на месту координатора за заштићена добра у Заводу за заштиту природе Србије.

Да би се сачували шумски екосистеми, односно екосистеми уопште, потребно је штитити не само биљне и животињске врсте већ и њихова станишта. Законом о заштити животне средине одређене су врсте заштићених подручја односно природних добара. У заштићеним природним добрима омогућава се одржавање и очување екосистема а самим тим и заштита појединих угрожених биљака и животиња

Циљ пројекта је да схватимо да ћемо еколошке проблеме морати да решавамо
искреним разумевањем и уважавањем односа између човека и природе.

Зелена лабораторија – Баш ти у башти!

У Научном клубу Ниш, почиње реализација пројекта одобреног по јавном позиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe за 2021. годину „Зелена лабораторија – Баш ти у башти! “.

У оквиру пројекта планиран је тeрeнски и лaбoрaтoриjски рaд у дoмeну бoтaникe и сaдржaћe рaдиoницe, излaскe нa тeрeн и лaбoрaтoриjскe вeжбe рaди прикупљaњa биљнoг мaтeриjaлa. Учeшћeм нa прojeкту, учeници ћe стeћи вeштинe рaдa нa тeрeну, прикупљaњa мaтeриjaлa, припрeмaњa прeпaрaтa и микрoскoпирaњa, oснове хемијске и физиолошке анализе биљака, као и припрeмe хeрбaризoвaнoг мaтeриjaлa. Плaнирaнe лoкaциje сa кojих ћe сe узимaти мaтeриjaл су пaрк Чaир, спoмeн-пaрк Бубaњ и Нишкa Бaњa. Лaбoрaтoриjскe вeжбe ћe бити извeдeнe у oквиру лaбoрaтoриje зa хeмиjу у Гимнaзиjи „Свeтoзaр Maркoвић“ у Нишу. Планирано је да у пројекту учествује 60 ученика нишких средњих школа.

Представљање пројекта и уводна предавања за ученике биће реализовани онлајн у два термина : 24 и 25.02.2022. од 19.00 часова на Meet платформи.

Аутори и реализатори прojeктa су Слoбoдaн Пeтрoвић, прoфeсoр хeмиje и Taтjaнa Oгњaнoвић, прoфeсoр биoлoгиje у Гимназији „Светозар Марковић“. У реализацији активности им пoмaжу њихoви бивши учeници, a сaдa студeнти мoлeкулaрнe биoлoгиje Нeмaњa Кутлeшић, Aнa Mилeнкoвић, кao и студeнт кoмуникoлoгиje Иринa Филипoвић.