Предавање „Нивои научне писмености” у НК Ниш

Подели вест

Другo прeдaвaњe у прojeкту Пoвeрeњe у нaуку – пoвeжимo сe сa нaукoм, са називом „Нивои научне писмености”, у НК Ниш биће одржано у понедељак 26. децембра од 19 до 20 часова. Пројекат је део активности годишњег програма рада који је омогућио Центар за промоцију науке. Предавач мр Дејан Бошковић је наставник у ОШ „Иво Андрић“ у  Београду и кооринатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА МПНТРРС.

На предавању ће бити речи о међупредметним компетенцијама и њиховом месту у оквиру научне писмености. На који начин научна писменост доприноси компетенцијама наших ђака, оспособљавању за свакодневни живот и професионалну оријентацију? Како ПИСА тестирање третира научну писменост и на који начин је тестира? Како наставници могу да праве „пизолике задатке“ и како се такви задаци процењују? Каква је природа задатка и који су когнитивни нивои потребни за њихово решавање? Како изгледа ревидирана Блумова таксономија и како она, као и ПИСА тестирање и карактеристике научне писмености утичу на реформу образовања?

Циљ предавања је унапређење методологије рада наставника која доприноси усвајању функционалног знања, вештина и ставова ученика. Предавање је намењено наставницима основних и средњих школа.