Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Meђунaрoдни  Данa  планете Земље у Нишу

У  четвртак 20. априла од 11.00 -13.00 часова у Научном клубу Ниш, за ученике и наставнике основних и средњих школа  организујемо  радионицу на тему “Дан планете Земље”. Радионице реализује др Весела Танасковић Gassner дипл. инж. архитектуре. Дaн плaнeтe Зeмљe сe oбeлeжaвa свaкoг 22. aприлa у прoтeклих  50 гoдинa, a глaвни циљ oвoг пoкрeтa je дa сe пoдигнe свeст o зaштити живoтнe срeдинe и oчувaњу нaшe плaнeтe.

Примарни циљ ове радионице је подизање свести о тренутном стању животне средине на нашој планети, посебно у контексту актуелних климатских и планетарних криза. Едукацијом учесника о тежини и сложености ових питања, циљ нам је да промовишемо појединачну и колективну одговорност, и инспиришемо позитивне акције ка одрживијој и праведнијој будућности. Циљ је популаризација климатскe науке код ученика кроз учешће у посебно осмишљеним радионицама. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са неким новим  приступима.

За први део програма припремили смо пројекцију кратког анимираног филма о климатској правди и једнакости, нако чега је планирана краћа дискусија. Потом је планирана активност “привилеговане шетње” и саопштавање, а потом након краће паузр и дискусија о привилегованој шетњи и климатској правди. Затим ће уследити дебата о ефикасним начинима напредовања у области климатске правде, а потом и вежба за “сарадњу и кооперацијy” учесника. Програм почиње у 11 часова.

Огранизатор Весела Танасковић је предузетница у области еколошких наука. Област њеног рада обухвата изградњу  заједница у процесу обнављања животне средине, коришћењем холистичког приступа и интегрисањем експоненцијалних технологија уз дубоко укорењен утицај природних и економских фактора.

Метеогеџет у Нишу

У Научном клубу Ниш, 20 априла почиње реализација пројекта Метеогеџет. Пројекат је одобрен по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке.

Пројекат „Метеогеџет“ је замишљен као низ радионица које се састоје од предавања и практичног рада. Намењен је средњошколцима којима ће омогућити да се упознају са малим „single-board“ рачунарима као што је Raspberry Pi. Ови рачунари ће се користити за програмирање и изградњу мале самоодрживе метеоролошке станице како би у реалном времену пратили промену метеоролошких елемената.

На овом пројекту, учесници ће поред теоретских предавања о климатским променама и соларној енергији, имати прилику да практично употребе соларну енергију за покретање микрорачунара који ће прикупљати податке о температури и влажности ваздуха. Такође, предвиђено је да  науче како се пише научни чланак и како се прави сајт на коме ће бити објављене  вести са овог пројекта. 

Радионице у терминима: 21.04. 27.04. и 4.05. реализује Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине  и Немања Милевић, оснивач портала „Клима 101“. Пријава учешћа је до 5. априла путем линка:  https://forms.gle/yo4fRM2qTm1AM1cx5

„Маркентигуј се одрживо“ у Шапцу


Научни клуб Центра за стручно усавршавање Шабац у понедељак 13. марта у 09:00 часова реализује прву од три радионица у оквиру пројекта „Маркентигуј се одрживо“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предавања и радионице биће одржане у Научном клубу Шабац током марта и априла месеца текуће године. Идеја пројекта је да учесници кроз предавања и радионице додју до одговора на питање: Да ли је заштита животне средине само питање тренда и шта заиста предузимамо да очувамо своју околину?

Целокупан рад у оквиру пројекта и представљање резултата промовисаће науку применљиву у свакодневном животу. Циљ овог пројекта је довести учеснике до еколошки освешћених потрошача , који користе куповну моћ на производе који немају штетан утицај по околину, а поред тога и шире свест и утицај на еколошку одговорност појединцима из њиховог окружења. Још један циљ пројекта је повећање интересовања младих људи за маркентинг као науку и вештину у даљем образовању и усавршавању.

Пројекат реализују др Јелена Јевтић, виши предавач за ужу научну област Економија на Академији струковних студија Шабац, др Јелена Ђуричић Миланковић, виши предавач за уже научне области инжењерство заштите животне средине и хемија на Академији струковних студија Шабац и мр Косана Поповић предавач на Академији струковних студија Шабац.

Радионице о бактеријама и симетрији у Кикинди

Научни клуб Центра за стручно усавршаваље Кикинда  организује радионице „Невидљива бића пријатељи или непријатељи“ које ће се одржати 10. марта са почетком у 17 сати у ССШ „Милош Црњански“ и 11. марта са почетком у 11 сати у Центру за стручно усавршавање.

Реализацију програма подржао је Центар за промоцију науке на Јавном позиву 2022. године.

Деца предшколског узраста имаће прилику да се упознају са појмом бактерије, сазнају колико су оне распрострањене и да ли су им оне пријатељи или непријатељи. Такође, они ће бити мали научници јер ће учествовати у експериментима које ће им припремити Наташа Глигорин, наставница хемијско-технолошке групе предмета.

Другог дана у Центру за стручно усавршавање  наставнице математике Јелена Вукобрат и Драгана Воларов учеснике ће уз фотографије слова, биљака, инсеката, зграда, људског тела и предмета, кроз разговор навести  да размишљају о симетрији, складу и схватају шта је све симетрично око нас. Заједно ће направити и изложбу „Мојих руку дело“ 

„Поверење у науку – повежимо се са науком“ у НК Ниш

Завршно, пето предавање у пројекту Поверење у науку – повежимо се са науком, са називом „(Астро)физика у учионици-ДА или НЕ“, одржаће се у понедељак 13. марта са почетком у 19 часова у Научном клубу Ниш. За наставнике и заинтересоване који нису из Ниша, постоји могућност праћења путем интернета. Пројекат је део активности из годишњег програма рада клуба, одобрен од стране Центра за промоцију науке.
Рaзличитe тeмe из aстрoнoмиje и aстрoфизикe привлaчe oгрoмну пaжњу jaвнoсти, oд нaучнo-фaнтaстичних филмoвa и сeриja дo рaзличитих свaкoднeвних тeмa и вeсти из мeдиja. Нaжaлoст, aстрoнoмиja имa врлo лoшe мeстo у oбрaзoвнoм систeму и тo чeстo дoвoди дo лoшeг тумaчeњa и рaзумeвaњa вeсти и тeмa из oвe oблaсти. Нeрeткo дo нeoпрaвдaнoг стрaхa oд рaзличитих aстрoнoмских пojaвa (нпр. пoмрaчeњe Сунцa), пoтрaгe зa нeпoстojeћим дoгaђajимa (Maрс вeлик кao Meсeц) или дo рaзличитих (oпaсних) тeoриja зaвeрe. Циљ предавања је указивање на важност и достигнућа науке данас, за друштво и школски систем, као и појашњење бенефита од истраживања и науке.


Предавач је др Милан Милошевић, доцент са Департмана за физику, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Aктивнo рaди у oблaсти прoмoциje нaукe и (интeрнeт) нoвинaрствa.

Часови техничког образовања у Мејкерс Спејс радионици у НК Шабац

Научни клуб Центра за стручно усавршавање Шабац ће у четвртак 02. марта у 8 часова одржати прву од десет радионица које ће бити одржане током марта месеца у Мејкерс Спејс радионици. Идеја је да се часови техничког образовања ОШ „Стојан Новаковић“ одржавају у Мејкерсу, па са том идејом стартујемо сутра. Радионице ће бити уклопљене у текућу школску наставу техничког образовања, а биће укључени ђаци од петог до осмог разреда.

Ученици петог разреда биће усмерени на примену папирног моделовања у изради макета града. Шести разред бавиће се изградњом макета грађевинских објеката од различитих материјала. Ученици шестог разреда такође ће се обучавати за основно коришћење машине за обраду дрвета. Ученицима седмог разреда демонстрираће се рад 3Д штампача и 3Д оловке. Седми разред бавиће се изградњом парка који ће бити саставни део макете града. Везано за њихов рад употребљаваће се лим уз принципе функционисања хидраулике. Ученици осмог разреда израђиваће уличне и декоративне расвете за макету града. Повезиваће се соларни панели који ће се користити као извор енергије целе расвете.

Часове реализује Кристина Јеремић, професорка техничког образовања.

Научна шетња у НК Кикинда

Научни клуб Центра за стручно усавршавање Кикинда организује 9. и 10. фебруара научну шетњу „Путовање кроз време у ципелама уметника“. Полазак учесника у шетњу је код зграде Курије у центру града у 12:30, а другог дана радионица ће се одржати у Центру за стручно усавршавање такође у 12:30.
Ученици петих и шестих разреда имаће прилику да прошетају до неколико културно историјских споменика и грађевина у Кикинди и сазнају где су живели и радили неки од најзначанијих уметника нашег града.

Другог дана ће на ликовној радионици направити честитке или разгледнице на тему културно историјских знаменитости нашег града, инспирисани шетњом предходног дана. Овај програм су осмислиле и извешће Јелена Гаврилов, наставница историје и Елеонора Цибула Волаш, наставница ликовног и географије.

”На путу око Сунца” у НК Кикинда

Научни клуб Кикинда ће другог фебруара организовати радиoнице „На путу око Сунца“ са почетком у 9 и 11 сати у Центру за стручно усавршавање у Кикинди. Пројекат финансира Центар за промоцију науке из Београда, средства су одобрена на Јавном позиву 2022. године.

Ученици 3 и 4 разреда основне школе имаће прилику да сазнају како је појавом телескопа настала посебна наука – астрономија; како народна веровања могу да се уклопе у научни оквир, и како технологија даје свој допринос упознавању и освајању свемира.

Ученици ће на радионици бавити практичним активностима као што су поређење величина планета са величинама воћа и израда модела ракете, а заједно ће откривати и где се Земља налази на путу око Сунца онога дана када славе рођендан!

Реализаторка радионице је Зорица Маринковић, наставница географије у основној школи у Бачком Јарку.

Пројекат „С.О.С.“ у Нишу

Пројекат „С.О.С.“ је одобрен по јавном позиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe за 2022/2023 годину и реализује се за ученике основних и средњих школа. Радионице се реализују од 30.01. до 3.02. сваког дана од 13.30 – 16.30 часова у Научном клубу ЦСУ Ниш. Реализатор радионица је Зоран Илић, члан Радио клуба „Никола Тесла“ у Лесковцу и менаџер за аматерску радиогониометију.

Учешћем на радионицама на пројекту ученици завршних разреда основних и прве и друге године средњих школа, биће у прилици да науче Морзеову азбуку. Она им може помоћи у ванредним ситуацијама које настајe услед елементарних непогода у којима се могу наћи као што су : поплаве, земљотреси, пожари… У тим ситуацијама прекидају се телефонске и интернет везе и једина могућа електронска комуникација која преостаје је преко радио сигнала. Ученици ће научити сва слова, бројеве и знакове интерпункције ове азбуке и начин на који могу послати сигнале за помоћ помоћу радио станице и антене.

Пројектне активности подразумевају и упознавање са науком којој се посветио Никола Тесла, а која се базира на бежичном преносу радио сигнала као врсте електромагнетних таласа. Сагледаваће се и допринос других научника који су утицали на развој овог вида комуникације која се и данас користи, а то су: Семујел Морзе и Гуљелмо Маркони. Након практичне обуке у Научном клубу извршиће се симулација на терену ( радионица последњег дана на кеју поред Нишаве).

Cавремене концепције научне и еколошке писмености у Нишу

У Научном клубу Ниш, наставља се пројекат Поверење у науку-повежимо се са науком новим предавањем за наставнике под називом „Савремене концепције научне и еколошке писмености“ у понедељак 06. фебруара од19.00-20.30 часова. Предавач је др Милица Марушић Јаблановић, психолог, доктор андрагошких наука запослена на Институту за педагошка истраживања у Београду.

Интензивни раст и бројност светског становништва, уз убрзано смањивање расположивих природних сировина и нагомилавање загађујућих материја, претећи наговештавају настанак кризе човекове природне средине. Овакво стање захтева битну промену односа човека према животној средини и природи уопште, а представља и крупан подстицај даљем развоју еколошке науке. Научне области које се промовишу предавањем су интердисциплинарна настава и еколошко образовање.

Предавање се бави темама које се односе на компоненте научне и еколошке писмености, и развијања про-еколошких ставова и понашања. Циљ предавања је информисање наставника о различитим визијама научне писмености и дисеминација примера добре праксе. Биће представљене могућности за школе у оквиру школа у природи и примери задатака којима се мери еколошка писменост.