Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

„Из срца Мачве“ у Шапцу

И ове школске године у сарадњи са Центром за промоцију науке и шабачким младим научницима, професорима и наставницима покрећемо серију радионица, научних разговора и дискусија на најразличитије теме у Научном клубу Шабац. 

27.06. 2022. године, почиње са реализацијом још један у низу од пројекат под називом „Из срца Мачве“.  Програм траје шест дана, замишљен је тако да пет дана ученици уче о свом крају из сваког угла. Ученици основних школа ће посетити Шабачки музеј и тамо сазнати о положају и историјским приликама Мачве, као и о народним ношњама од кустоса музеја. Следећег дана ученици ће посетити Совљак, музеј на отвореном и сазнати о животу Мачвана у селима, видети аутентично двориште са окућницом, типове архитектуре кућа, предмете који су користили у свакодневном животу, амбијент сеоске патријахалне породице из времена Јанка Веселиновића.

Трећи, четврти и пети дан су предвиђени за радионице – књижевну, ликовну и музичку на којима ће ученици учити књижевну, ликовну и музичку традицију Мачве (чиме је обухваћена културна традиција Мачве) и сами применити научено. Шести дан је предвиђен за јавну презентацију наученог уживо. Са нама ће бити аутори пројекта „Из срца Мачве“ – Снежана Шалаи Тибор, професорка музичке културе и Снежана Поповић професорка разредне наставе.

„Емоција сенки” у НК Рановац

Научни клуб Рановац реализује радиницу у оквиру пројекта ,,Емоција сенки“ који се финансира од стране Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована 9. јуна, у Научном клубу Рановац, док ће представљање пројекта бити одржано у ОШ ,,Јован Шербановић“, чији ученици су били део радионице. Тема пројекта је изучавање перцепције емоција под различитим осветљењем. Увид да није све онако како нам се чини и да се различитим светлосним ефектима може изазвати илузија у опажању.

Ученици ће без покрета лица бити фотографисани из различитих углова и са увек другачије постављеном расветом. Крајњи резултат биће видљив на фотографијама на којима ће се уочити различитост емоција на лицима фотографисаних ученика.

На тај ће начин ученици тумачити како на нашу перцепцију утичу промене изазване светлосним ефектима, односно које емоције приказују тако добијене фотографије. Ученици ће имати прилику да упознају нове ствари и појмове који нису обухваћени традиоционалном наставом и наставним плановима и програмом за основну школу. Овим пројектом успели смо да програмску активност Научног клуба Рановац преплетемо и са обогаћеним једносменским програмима ,,Чајанка са психологом“ и ,,Драмагогија“.Реализаторе пројекта чине мултидисциплинарни тим стручних сарадника и наставника.

Радионице о енергетици у НК Рановац

 Научни клуб Рановац  реализоваће радиницу у оквиру пројекта ,, Шта знам о енергетици?”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 8. до 22. јуна.

У току излагања, квизова и дијалога, коришћењем модела/видео пројектора, видео анимација, мапа и паноа бавићемо се Упознавањем процеса настанка електричне енергије из различитих извора; Проширивањем  ранијих стечених знања о ел. енергији и трансформацији енергије из једног облика у други;  Развијањем критичког мишљења, систематичности и културе техничког изражавања; Развијањем позитивног односа и става према техници и области енергетике; Упознавањем електроенергетског система у Србији, али и посветити један дан радионице чувеној хаварији која се догодила у Чернобиљу 1986. године. У току сваке радиоце ученици кроз едукативну игру могу да провере своја сазнања користећи Kahoot, чиме подстичемо тимски и такмичарски дух, у циљу унапређења наставе.

Циљеви ових активности су да ученици старијих разреда повезују научено са посебним oсвртом на све сегменте који чине један сложен процес производње, трансформације и преноса ел. енергије; тачније да детаљније упознају свет енергетике са освртом на еколошку свест и aлтернативне изворе енергије, а такође да разумеју значај постојања електрана и електроенергетске мреже у електроенергетском систему у Србији као и електричне енергије уопште. .

Радионице у Засавици

Научни клуб Центар за стручно усавршавање Кикинда организује посету Специјалном резервату природе „Засавица“ 24. маја 2022. године. Као што је и планирано учествују Научни клуб Кикинда и Научни клуб Шабац.

Из сваког клуба учествоваће 15 учесника.

Домаћини у СРП„Засавица“ бићe Михајло Станковић и Драгана Предојевић. Михајло, као стручни водич резервата, дао би уводну реч о самом резервату и приказао диверзитет флоре и фауне који је веома значајан, са много ендемичних и заштићених врста, а условио је да ово подручје добије статус заштите 1997. године. Драгана, као доцент са Биолошког факултета у Београду, надовезаће се са причом о диверзитету и истраживањима алги овог подручја које је и сама спровела, са истицањем значајног броја истих које су у овом резервату први пут забележене за флору Србије.

Након тога, уследиће обилазак плавног пашњака Ваљевац где би учесници имали прилику да сами истраже диверзитет одређених станишта (обална зона самог водотока Засавице, локве, колотрази, пашњак). Након тога, запловићемо бродићем по Засавици, а уз опис онога на шта се буде наишло, учесници ће имали прилику и да сами испробају како се користе планктонскамрежа и хидробиолошка боца за прикупљање узорака фитопланктона (микроскопских алги) и како се рукује апаратима за мерење одређених параметара воде. Боравак у природи, дружење са другарима истог узраста из других градова, али и промоција науке на отвореном уз децентрализацију исте, јесу главни

Учесници би требало да се упознају и са важношћу заштите биодиверзитета која се на најбољи начин постиже преко заштите станишта. Циљ је и да учесници сами истраже биодиверзитет на плавном пашњаку Ваљевца уз помоћ стручних водича, да испробају како се врши узорковање воде за даље лабораторијске хемијске анализе и анализе фитопланктонске заједнице и како се одређују и мере неки параметри воде на самом терену. Све то их може навести да свет око себе посматрају неким другим очима, са више детаља, боја, мириса…

”Здраво се храни,на црту ми стани” у Рановцу

 Научни клуб Рановац, реализоваће радиницу у оквиру пројекта ”Здраво се храни,на црту ми стани ”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 19.до 21. маја.

Ученици другог и четвртог разреда ће слушати предавање о важности здраве исхране и спортских активности,посетиће воденице у селу Бистрици, где ће чути основне податке о настанку и о начину рада за здрав процес припремања основних намирница,посетиће родну кућу првог олимпијца Драгутина Томашевића где ће сазнати занимљивости и основне податке о њему,такође ће посетити спортску халу у Петровцу на Млави, која носи име нашег олимпијца и одгледаће меморијалну трку која је организована у његову част,подела воћа учесницима трке као акценат на повезаност здраве исхране и спортских активности.

Циљ ових активности је да ученици науче колико је исхрана и бављење спортом један од најважнијих сегмената за очување доброг здравља и дуговечности,развијање способности за очување народне традиције као и сећање на нашег прослављеног спортисту који је и наш крај самим тим популисао у целој Србији а и шире.Ученици млађих разреда ће овладати техником посматрања,истраживачком техником,стећи ће основна знања о првом учеснику Олимпијских игара из Србије(Бистрица),научиће колико је здрава храна и спортска активност битна за само здравље и дуг живот.

„Знањем против страха“ у Нишу

Завршна активност у пројекту Еколошко образовање и васпитање, радионице за ученике основних школа „ Знањем против страха“, реализује се у Научном клубу Ниш у понедељак 16. маја. Пројекат се реализује кроз годишњи програм рада научног клуба одобрен од стране Центра за промоцију науке.  

Живeти у склaду сa прирoдoм пoдрaзумeвa и сусрeтaњe сa различитим  врстaмa кoje живe у нaшeм oкружeњу.  Кaкo би пoштoвaли другa живa бићa oкo нaс и знaли кaкo je нajбoљe дa пoступaмo у тим сусрeтимa, пoтрeбнo je дa o њимa штo вишe нaучимo. Кoд мнoгих људи змиje изaзивajу oсeћaj нeлaгoдe, кao и стрaхa штo чeстo дoвoди дo нeсрeћнoг крaja пo oвe гмизaвцe. Од отровних змија у нашој земљи  живе поскок, шарка и шарган. Безопасне змије најчешће су из фамилије смукова (белоушка, рибарица, смукуља, Ескулапов смук и степски смук).

На радионицама ће ученици имати прилику дa видe и буду у oкружeњу  живих примeрaкa смукa кao нeoтрoвнe врстe змиje и шумскe кoрњaчe.  За ученике  су  предвиђене и  тематске игре, еко скакалица и игре меморије, каи и издања Завода  за заштиту природе Србије „ Мини кључеви за препознавање врста“.

Предавач  и реализатор радионица за ученике је  Марко Дивац, херпетолог,  запослен у Заводу  за заштиту природе Србије.  Радионице су намењене ученицима  трећег, четвртог и петог  разреда основних школа.

Пролећна школу природних наука у Нишу

Регионални центар у сарадњи са Природно-математичким факултетом, Универзитета у Нишу, и ове године организује Пролећну школу природних наука.


У Научном  клубу и Парку знања од 09. до 13. маја организују се радионице из ГЕОГРАФИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, РАЧУНАРСТВА и БИОЛОГИЈЕ за ученике основних и средњих школа. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са новим сазнањима. Циљ Пролећне школе је популаризација науке кроз учешће ученика у посебно осмишљеним радионицама.


I дан Географија- Пећине-подземни пролази и лавиринти за ученике основних школа и Природне непогоде-променљиве ћуди природе за ученике средњих школа.
Трајање радионица је 90 минута.

II дан Хемија- Раствори и растворљивост-квалитативне и квантитативне карактеристике – огледи из хемије за ученике основних школа.
Трајање радионица је 90 минута.

III дан Рачунарство- Интерактивна радионица са радом на рачунару – Нешто другачија корњча графика – радионице са ученицима основних школа из области програмирања и векторске графике које развијају вештине комуникације, оријентације и давања инструкција, као и примену познавања геометрије.  
Трајање радионица је 160 минута; Физика- Физика дизања тегова за ученике основних и средњих школа.Трајање радионица је 90 минута.

IV дан- Биологија  Разноврсност исхране у живом свету за ученике основних и средњих школа. Трајање радионица је 90 минута.

V дан- Мини сајам природних наука . Излагање самосталних радова ученика који су похађали Пролећну школу.

Радионице су отворене за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Реализатори активности су професори, асистенти , докторанти и студенти  различитих Департмана са Природно- математичког факултета у Нишу.

„Микрокосмос“ у Кикинди

Научни клуб Центар за стручно усавршавање Кикинда организује радионицу „Микрокосмос“  дана 28.04.2022. године са почетком у 11 сати .  Пројекат је финансиран од стране Центра за промоцију науке на Јавном позиву 2021. године. 

Радионица је намењена ученицима седмих  и осмих разреда основне школе. еализатори и аутори пројекта: Ненад Крсмановић и Данијела Марковић. Пројекат је настао са циљем да се учесници уведу у свет микроорганизама који них окружују и приближи им њихову примену кроз један интердисциплинаран приступ. 

Свака радионица састављена је из три целине: теренски део, теоријски део и експериментални део. На почетки сваке радионице учесници добијају упутства од реализатора како и на икоји начин да приступе пројектним задацима. 

Свака радионица биће тематски другачија: од испитивања биотехнолошког процеса употребе квасца преко чудесног света плесни око нас, где ће млади истаживачи ловити своје узорке на терену и узгајати на петри плочама, до упознавања са макро и микро гљивама и техникама за њихово клонирање. 

Циљ пројекта јесте популаризација науке и упознавање учесника са биолошким наукама и њиховом применљивошћу у свакодневном животу кроз излазак на терен, низ демонстративних примера, огледа као и ширења постојећих теоријских знања. Такође врло важан је и циљ подизања еколошке свести ученика и упознавање са новим, зеленим технологијама.

„Учионица под ведрим небом“ у Кикинди

Научни клуб Кикинда организује треће од укупно три предавања са теренским радом „Учионица под ведрим небом“ које се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предвиђено је да се предавање одржи 20.5.2022. са почетком у 20:00 у дворишту Основне школе „Петар Кочић у Накову. Предавач на астрономској вечери биће Младен Ђуран, астроном аматер.

У току вечери биће обрађене две теме: основни појмови орјентације на небу, принцип рада астрономског телескопа, звезде и сазвежђа северног неба (показивање сазвежђа уз пригодну митолошку причу, вртећа карта неба, положај и место Земље и Сунца, планете Сунчевог система, посматрање месеца.

Планирњано је да се астрономско вече заврши до 22h

Предававање је намењено свима које занима астрономија, физика и географија…

Циљ је да се што већи број људи упозна са астрономијом, планетама, картом неба. Радом на терену свако од присутних ће моћи да телескопом погледа одређене планете, такође сви учесници ће добити вртећу карту неба на поклон.

Дан планете Земље у НК Ниш

Поводом обележавања Међународног дана планете Земље, у Научном клубу Ниш, у среду 20.04.2022. организујемо манифестацију чији је циљ да укаже на неопходност чувања животне средине. Дан планете Земље  се обелажава 22.априла и има  за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине, као и да се за њих ангажује што шира јавност.

У улози домаћина ове године је Економска школа из Ниша.

10:00 Отварање манифестације у дворишту Регионалног центра, директор Економске школе, Владимир Кузмановић

10:30 до 15:00 часова Поставке и штандови:

  • ПМФ – Биологија
  • ПМФ – Хемија
  • ПМФ – Географија
  • ПМФ – Физика
  • Гљиварско друштво „Наисус“
  • Планинарско друштво „Мосор“
  • Извиђачи из више одреда које чине ученици Економске школе

18:00 Приказ филма „Дан после“ сведочанство о „ранама“ Старе планине после пожара ауторке Ане Паламаревић, 

18:30 Представљање ученичких компанија Економске школе „Адет“, „Lectio“, „ReSeed“ и Rifiuto Organico“

19:00 Предавање везано за очување животне средине – ПМФ – Биологија

Могуће су групне и појединачне посете ученика и наставника, као и школских тимова.