Meђунaрoдни  Данa  планете Земље у Нишу

Подели вест

У  четвртак 20. априла од 11.00 -13.00 часова у Научном клубу Ниш, за ученике и наставнике основних и средњих школа  организујемо  радионицу на тему “Дан планете Земље”. Радионице реализује др Весела Танасковић Gassner дипл. инж. архитектуре. Дaн плaнeтe Зeмљe сe oбeлeжaвa свaкoг 22. aприлa у прoтeклих  50 гoдинa, a глaвни циљ oвoг пoкрeтa je дa сe пoдигнe свeст o зaштити живoтнe срeдинe и oчувaњу нaшe плaнeтe.

Примарни циљ ове радионице је подизање свести о тренутном стању животне средине на нашој планети, посебно у контексту актуелних климатских и планетарних криза. Едукацијом учесника о тежини и сложености ових питања, циљ нам је да промовишемо појединачну и колективну одговорност, и инспиришемо позитивне акције ка одрживијој и праведнијој будућности. Циљ је популаризација климатскe науке код ученика кроз учешће у посебно осмишљеним радионицама. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са неким новим  приступима.

За први део програма припремили смо пројекцију кратког анимираног филма о климатској правди и једнакости, нако чега је планирана краћа дискусија. Потом је планирана активност “привилеговане шетње” и саопштавање, а потом након краће паузр и дискусија о привилегованој шетњи и климатској правди. Затим ће уследити дебата о ефикасним начинима напредовања у области климатске правде, а потом и вежба за “сарадњу и кооперацијy” учесника. Програм почиње у 11 часова.

Огранизатор Весела Танасковић је предузетница у области еколошких наука. Област њеног рада обухвата изградњу  заједница у процесу обнављања животне средине, коришћењем холистичког приступа и интегрисањем експоненцијалних технологија уз дубоко укорењен утицај природних и економских фактора.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.