Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Пројекат Питај и смишљај у Нишу

У среду 5.маја 2021. године путем Гугл Мит апликације реализован је трећи сусрет- разговор у пројекту “Питај и смишљај- развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима”.Пројекат је одобрен од стране Центра за промоцију науке ,као део годишњег програма.

 Овај пут су учесници пројекта, ученици нишких гимназија, имали прилике да се виртуелно сретну са Владимиром Пишталом, једним од наших најзначајних савремених писаца и в.д. управником Народне библиотеке Србије. Разговор је вођен преко Meet платформе, у трајању два школска часа.

У првом делу разговора Пиштало је говорио о свом животу, тренуцима и стварима које су одредиле његов пут писца, важности и моћи имагинације, погледима на читање данас и визијама за популаризацију књига. У другом делу ученици су имали могућност да постављају питања и додатно сазнају оно што их о саговорнику занима. Пиштало је са ученицима поделио своје импресије о америчком образовању, коментарисао одређене књижевне теме и појаве, препоручивао штиво за читање и најзад, охрабрио ученике на процес откривања себе и живота. Овај разговор су ученици оценили као изузетно инспиративан и користан, а оно што су научили моћи ће да примене и у финалном делу пројекта, али и у свом школовању.

Разговор је модерирала Милица Вучковић, ауторка пројекта.

Радионица ”употреба електронских кола” у Нишу

Девети  пројекат Научног клуба иг годишњег програма за 2020 / 2021 годину почео је  реализацијом прве радионице 29.4.2021. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.  

Првa рaдиoницa прojeктa „Прaктични рaд- Упoтрeбa eлeктрoнских кoлa“ рeaлизoвaнa je  нa Гугл Mит плaтфoрми зa 20  учeникa сeдмoг рaзрeдa OШ „Рaдoje Дoмaнoвић“.

Учeници  oснoвних шкoлa учeсници прojeктa, имaли су  прилику дa сe нa рaдиoници упoзнajу сa нajсaврeмeниjoм eлeктрoнскoм oпрeмoм ( eлeктрoнскe кoмпoнeнтe, рaзвojнa oкружeњa, мeрни инструмeнти) пoмoћу кojих ћe нaучити упoтрeбу ЛEД диoдa, тaстeрa, звучникa, принципe дигитaлних кoлa. Учeници срeдњих шкoлa, кojи су учeсници слeдeћe рaдиoницe ћe у рeaлизaциjи прaктичних прojeкaтa кoристити Aрдуинo рaзвojнa oкружeњa. Уз пoмoћ oвe oпрeмe, oни ћe рeaлизoвaти прoтoтипoвe сeмaфoрa, сeнзoрских систeмa и рoбoтa.

Прojeкaт рeaлизуjу прoф. др Дaниjeл Дaнкoвић и др Mилoш Maрjaнoвић , сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa у Нишу, аутори пројекта.

М3уКИ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у периоду 07.04.-15.04.2021.године, радионице у оквиру пројекта „М3 у КИ“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив пројектима за промоцију и популаризацију науке у Научним клубовима.

Циљеви пројекта су: промоција и популаризација науке уз подизање научне писмености и развијање позитивног става према науци и способност повезивања знања из различитих области науке и математике.

Током ових занимљивих радионица учесници су имали прилику да опробају своју вештину и брзину употребе бројева и операције са бројевима, као и да повежу математику и уметност користећи Декартов правоугли координатни систем. На тај начин добили смо, уз мало науке и пуно забаве, јединствене, интересантне и лепе слике имена и других појмова из живота.

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, радионице су реализоване у онлајн формату, у периоду од 07. априла до 15. априла 2021. године, путем zoom платформе. Реализовано је укупно 5 радионица, на којима је присуствовало 63 ученика из основних школа у Крагујевцу и региону.

Реализатор радионица је Данило Боровница, професор математике.

”D SET LAB” у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у периоду 14.03.-17.04.2021.године, радионице у оквиру пројекта „D Set Lab“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив пројектима за промоцију и популаризацију науке у Научним клубовима.

Акустика и оптика су области физике, технике, биологије и других научних дисциплина на које је живот човека неминовно упућен и од кога зависи. Усвајање основних концепата ових области залази у домен опште културе, а са развојем нових технологија познавање ових области додатно добија на значају. На основу тога, кроз пројекат ученицима је представљен основни концепт ових области, кроз креативност, анализу, индуктивно – дедуктивно закључивање и иновативан практични рад.

Циљеви пројекта су подизање научне писмености, развој дигиталних компетенција, развој комуникативних вештина и сагледавање научних тема кроз јединствену целину обухваћену експериментима.

У складу са актуелном епидемијском ситуацијом, радионице су реализоване у онлајн формату, у периоду од 14. марта 2021. године, до 17. априла 2021. године, путем zoom платформе. Реализовано је укупно четири активности, три радионице за групу од 14 ученика и завршна активност презентације наученог од стране учесника пројекта.

Реализаторке пројекта су : мр Ивана Круљ и Биљана Живковић, професори физике.

Сензорни вртић у Горњем Милановцу

Научни клуб Центра за промоцију науке из Горњег Милановца реализовао је још једну радионицу у оквиру пројекта „Сензорни вртић“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица је била реализована током викенда 17 и 18. априла 2021. године у Објекту Анекс.

Пројекат се реализује од септембра месеца 2020. године са циљем унапређења сензоперцептивног развоја деце узраста од годину дана до поласка у школу. У пројекат се укључио и велики број родитељ, где смо заједно осмишљавали и правили сензорне табле за вртиће. Табле које се израђују према саветима стручњака из области педагогије подстичу сензо-моторни развој деце, посебно пред полазак у школу.

Пројекат је тренутно у последњој фази изведбе. Планирано је да се заврши до јуна 2021. године, када ће сензорне табле бити готове и постављене у ПУ Сунце у Горњем Милановцу.

„Оживњавање слике речима“ у Нишу

Пројекти Научног клуба Ниш, одобрени у годишњем програму и финансирани од стране Центра за промоцију науке реализују се предвиђеном динамиком. Пројекат Радионице стрипа – Оживљавање слике речима, реализован је у петак 9.04.2021. за 20 ученика  четвртог разреда ОШ „Свети Сава“, уз поштовање свих препоручених мера за заштиту од епидемије.

У оквиру два школска часа, реализоване су три радионице повезане у једну целину, кроз које су обједињени уметност стрипа, наука и култура изражавања. Почетна тачака за израду стрипа ученика био је разговор о животу и раду Николе Тесле. Одломци аутобиографије који су читани, односили су се на детињство славног научника који истиче да је управо тај период био веома значајан за његово виђење природе и њених законитости. Сваки ученик добио је портрет Николе Тесле, који је након објашњења наставника , позиционирао на свој цртеж у одређеном контексту. У задатку у којем треба завршити започету причу, учесници радионице су цртали, поштујући законитости стрипа, завршетак приче. Након израде цртежа, ученици су у форми говорних вежби , анализирали своје радове.За ученике нов метод и начин рада, омогућио им је учење кроз игру и једни врсту изазова да сами осмисле своју причу.

Радионице је реализовала Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности у ОШ „Рајак Павићеви“ у Бајиној Башти. 

“ Насеља некад и сад“ у Рановцу

Научни клуб Рановац и музеј у Петровцу на Млави, реализују активност ,,Насеља некад и сад“ која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Активност ће се реализовати 23.4.2021.године у музеју у Петровцу, а припреме за реализацију су вршене у школи у оквиру ваннаставних активности. Тема активности су насеља, те ће ученици доживети историју насеља и развити и овладати знањима као основ на којима се развијају разноврсна умења.

Циљна група су ученици другог разреда из Рановца и Кладурова. Током ове активности ученици ће се упознати са ентеријером неолитске куће, предметима и играчкама из археолошког налазишта Беловоде; животом и радом људи у насељима у прошлости и сада. Као завршну активност урадиће албум.

Циљ активности је развити социјално-афективну сферу личности; доживети прошлост на очигледан начин. Изласком из учионице у музеј успостављамо везу са реалним светом и животом.

Пројекат Де Сет Лаб у Нишу

Пројекат Де Сет Лаб

У суботу 10.04.2021. на платформи зум, Научног клуба Ниш, представљени су резултати пројекта Де Сет Лаб, широј заједници, а према позиву упућеном школама Нишавског округа и преко друшвених мрежа.  Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020.годину.


О пројекту су говорили ученици полазници радионица и аутор пројекта, мр Ивана Круљ, професор физике. Учесницима зум видео конференције представљен је део активност реализован кроз радионице пројекта, описани су доприноси које су полазници препознали у развоју својих научних представа о одређеним свакодневним појавама и истакли значајну идеју промоције науке у Научним клубовима заинтересованим групама и појединцима. Такође истакнут је начин превазилажења неповољних околности у смислу окупљања већег броја учесника и неминовност реализације радионица онлајн комуникацијом, али и жаљење због изостанка предвиђене радионице на обали Нишаве. Циљеви пројекта су остварени, упркос ограничењима, па је изражена захвалност полазницима радионица на спремности да поред редовних школских онлајн часова издвоје време током викенда и посвете се новим научним садржајима .
 
 
 

ГЕНЕТИЧКИ ИЗАЗОВ! у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у априлу 2021. године, радионице у оквиру пројекта „Генетички изазов!“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Радионице су реализоване у ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ и ОШ „Драгиша Михаиловић“, у Крагујевцу и укупно је на две радионице присуствовало 34 ученика.

Пројекат има за циљ да приближи учесницима „тајну шифру“ скривену у молекулу ДНК и да их уведе у узбудљив свет генетике у којем постају активни учесници.

Аутори и реализатори пројекта су: Сузана Милошевић Добричић, магистар биотехничких наука, Дејан Добричић, наставник биологије и Марија рафајловић Стојковић, магистар математичких наука.

На почетку радионице ученици су се упознали са основним генетичким појмовима кроз едукативну презентацију и филм. Након тога, услеидо је низ експеримената и занимљивих радионица: израда модела молекула ДНК од добијеног материјала; практични експеримент изоловања ДНК из различите врсте воћа; посматрање Баровог тела под микроскопом са бриса сопствене букалне слузокоже којим се генетички потврђује пол и сл.

У складу са актуелном епидемијском ситуацијом, радионице су реализоване за мање групе ученика, уз поштовање свих прописаних мера заштите.

хемија и уметност у Нишу

Пројекат Научног клуба  Недеља хемије – Хемија и уметност, омогућио је наставницима  основних и средњих школа и ученицима средњих школа да у периоду 5-7.04.2021. учествују на предавањима, које су реализовали професори Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу. Пројекат је одобрен као део годишњег програма уз финансијску подршку Центра за промоцију науке.

Прво предавање „Примена аналитичке хемије у проучавању материјалног културног наслеђа“, одржала је проф др Весна Станков Јовановић, где је кроз мултидисциплинарни приступ објаснила везе аналитичке хемије са објектима културног наслеђа.

Предавање “ Пигменти у храни: носиоци боје и друге важне особине и улоге“ одржала је доц др Снежана Јовановић и појаснила разликовање и класификацију пигмената према пореклу и структури, хемијску стабилност пигмената и остале важне улоге.

Предавање „Додај свету мало боје: Индикатори – виртуози у хемијској анализи“ , одржала је доц др Јелена Мрмошанин и одговорила на питање зашто су индикатори виртуози у уметности и у хемији, који су природни индикатори, каква је њихова примена и њихов допринос медицини. Предавања је пратило око 150 заинтересованих наставника и средњошколаца. Сва предавања реализована су онлајн посредством дигиталних платформи

Овим предавањима завршен је први део пројекта, у коме су предавачи приказали области које ће заинтересовати ученике да боље разумеју достигнућа хемијске науке и њену примену, да хемију повежу са захтевима и потребама савременог света, али и да наставницима хемије помогну да неке методске јединице обогате најновијим научним сазнањима, како би прилагођено узрасту, могли да одговоре на многа питања ученика.   Други део пројекта намењен је лабораторијском  раду и за ученике ће бити реализован у просторијама Природно-математичког факултета у Нишу, током маја месеца.