Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Завршена је још једна Европска ноћ истраживача у Лесковцу

Ову Европску ноћ истраживача у Лесковцу испуниле су научне шетње, експерименти, нова знања и вештине, много зелених тема, креативне радионице…  

Целокупни програм био је, пре свега, намењен деци и младима нашег округа јер су баш они ти који носе промене, али не само њима већ и свим заинтересованим грађанима које интересује тема очувања животне средине.

У самом Центру за стручно усавршавање у образовању посетиоци су могли да се забаве и уче рециклирајући пластичне флаше, да науче нешто о утицај флувијалне ерозије на терене са различитом покривеношћу вегетацијом али и како правилно засадити младицу дрвета, како и где живе слепи мишеви и да ли су заиста „опасни вампири“ како се прича, испробали су своје вештине у Мејкерс спејсу правећи кућице за птице…

Око 400 посетиоца активно је учествовало у нашем програму који смо припремили са својим сарадницима, и то: Центар за промоцију науке, Природно математички факултет из Ниша, Технолошки факултет Лесковац, Народни музеј у Лесковцу, ОШ „Јосиф Костић“, ОШ „Петар Тасић“, ЈП Србија шуме ШГ Лесковац, Компанија PWW Лесковац, Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ШТИГЛИЋ ЛЕСКОВАЦ“, Народна библиотека „Радоје Домановић“ и неформална група Зелени лидери, а све уз подршку локалне самоуправе града Лесковца.

Пуно је емоција и утисака које ће нас држати све до следеће године када вас чекамо на истом месту али са неком новом темом!

Захваљујемо свим нашим сарадницима који су учинили ову научну ноћ посебном али и свима вама који сте заједно са нама „Озеленели науком“.

НАУЧНИ ОБИЛАЗАК ЦЕФАК „МАЛИ ДУНАВ“ уз НК Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 02. октобра 2021. године, Научни обилазак ЦЕФАК „Мали Дунав“,који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину. 

Недалеко од Београда, на простору од око 6 хектара, налази се истраживачки Центар „Мали Дунав“, као огледно добро Пољопривредног факултета у Земуну. Кроз ову научну посету учесници су имали прилику да уоче значај одрживости водених екосистема, упознају разноврстан живи свет воде, уоче узајамну повезаност водених станишта са развојем и опстанком људске врсте, подстакну развој својих истраживачких компетенција, развијају комуникацију, сарадњу, критичко мишљење и решавање пролема.

Били су у прилици да се упознају са:

  • Јавним акваријумом са преко 40 врста речних риба;
  • Зоо – вртом са око 200 врста јединки водених птица;
  • Воденом ботаничком баштом;
  • Језером „Мала Венеција“;
  • Оазом барских корњача;
  • Музејом рибарства и сојеницом – кућом на води и
  • Острвом еволуције са еволутивном спиралом.

Циљ ове научне посете је проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о воденим екосистемима, значају одрживог коришћења воде као природног ресурса и нераскидиве повезаности човека и воде. Кроз целодневно дружење учесници су развијали и комуникацију, уважавање и сарадњу и еколошку културу и одговоран однос према окружењу.

Активности је присуствовало 40 ученика и 3 наставника из четири крагујевачке школе – Прва крагујевачка гимназија, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, ОШ „Мома Станојловић“ и ОШ „Драгиша Михаиловић“.

Аутори и реализатори су: Сузана Милошевић Добричић, магистар биолошкох наука и Дејан Добричић, дипломирани биолог.

„AQUA свет“ Крагујевцу и Нишу

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 11. октобра 2021. године, отпочели су реализацију заједничког пројекта „AQUA свет“, који подразумева три онлајн предавања. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба.

Прво предавање на тему „Ресурси морског рибарства – коришћење здраве хране из мора“ одржао је др Александар Јоксимовић, научни саветник Института за биологију мора Котор, у неколико мандата директор Института, биолог рибарства, бави се проблематиком истраживања морских биолошких ресурса, проценом њихове биомасе и моделима за њихово одрживо коришћење. Научни је представник Црне Горе у Генералној комисији за рибарство Медитерана.

У веома занимљивом једночасовном предавању учесници су имали прилику да се кроз научну шетњу упознају са Институтом за биологију мора, лабораторијама у оквиру Института и Акваријумом.

У другом делу предавања, учесници су се упознали са ресурсима морског рибарства, реализацијом активности Института кроз теренски, лабораторијски и кабинетски рад, начином експлоатације биолошких ресурса са циљем одрживог коришћења, као и алохтоним врстама које су забележене у Јадранском мору.

Реализација пројекта се наставља у понедељак, 18. октобра 2021. године, предавањем на тему „Екологија мора и хемија морске средине – утицај загађивача на морски екосистем“, које ће реализовати др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник Института за биологију мора Котор.

ПРЕДВИДИ – ПОКРЕНИ – ПРИКАЖИ

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у септембру и октобру .2021.године, радионице у оквиру пројекта „Предвиди – покрени – прикажи“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Радионице су реализоване у ОШ „Мома Станојловић“, за 38 ученика петог и шестог разреда основне школе.

Пројекат је намењен промоцији и популаризацији науке, подизању научне писмености ученика и развијању вештина комуникације.

Кроз интерактивне радионице учесници су имали прилику да решавају атрактивне математичке задатке и изводе физичке експерименте уз јавни наступ пред вршњацима.

Радионице су захтевале активну примену, повезивање и проширивање знања у области математике и физике кроз вршњачко учење, уз подстицај креативности и слободе изражавања ученика.

Циљ пројекта је развијање позитивног става према науци, јачање самопоуздања ученика, развијање међупредметних компетенција и повећање степена интересовања и информисаности јавности о науци кроз презентацију пројеката у локалним медијма.

Аутори и реализатори су Јелена Радовановић, наставник физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан Младеновић, наставник физике.

ДА ЛИ СИ У ЗАБЛУДИ у НК Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у септембру и октобру 2021. године, активности у оквиру пројекта „Да ли си у заблуди?“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину.

Радионице су реализоване у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу, за ученике четвртог и шестог разреда. Учествовало је укупно 47 ученика и два наставника.

Циљ пројекта је развијање научне писмености ученика кроз радионица – идентификовање присуства заблуда о пливању и тоњењу, суочавање са њима и подстицање развијања научних капацитета кроз предвиди-посматрај-објасни активности и истраживачке задатке о узроцима пливања и тоњења. Остваривање ширег утицаја на различите узрасте помоћу садржаја на инфографику.

Кључни проблеми са којима се сусрећу ученици када треба да усвоје научно објашњење феномена пливања и тоњења су правилно схватање појма густине и утицаја односа густине тела и течности на ове феномене. Иако се може чинити да је густина интуитивно јасан појам, бројна истраживања показују да то није случај, те да су заблуде о пливању и тоњењу веома распрострањене на свим узрастима.

Због свега неведеног, ученици су кроз радионице имали прилику да се суоче са најчешћим заблудама (мали/лаки предмети пливају, а велики/тешки тону; предмет који има ваздуха у себи не може да потоне; предмети који су шупљи тону и др).

Након радионица, ученици су добили истраживачке задатке, након којих следи прављење колажа од прикупљених видео материјала, објављивање на интернет страници Научног клуба Крагујевац и израда инфографика на основу идентификованих најчешћих заблуда и његово постављање поред језера Шумарице у Крагујевцу.

МАЛИ ГРАДИТЕЉИ У СМЕДЕРЕВУ

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је прву радионицу пројекта „МАЛИ ГРАДИТЕЉИ“, у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину.

Аутор пројекта је Слађана Доброта, професор разредне наставе у основној школи „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу.

Прва радионица, у оквиру пројекта „МАЛИ ГРАДИТЕЉИ“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржана је у четвртак, 07.10.2021. године, од 12 до 14 часова.

На радионици је било присутно 10 ученика првог разреда основне школе „Иво Лола Рибар“ у Коларима, учитељица Слађана Доброта, педагог школе, и родитељи појединих ученика који су мало помагали свим првачићима.

Научна шетња Смедеревском тврђавом, претходила је радионици, где су се ученици упознали са карактеристикама материјала и њиховом употребом, начинима градње објеката и коришћењем различитих материјала. Имали су могућност да посматрају ову јединствену грађевину, унутар Великог и Малог града, коју је подигао деспот Ђурађ Бранковић у 15. веку, и виде материјале од којих је Тврђава саграђена. Смедеревска тврђава је по свом типу класична водена (опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа вештачким шанцем који повезује две реке) равничарско је утврђење што је чини јединственом у српској средњовековној архитектури.

Ова шетња, са предавањем, помогла им је да на радионици, која је уследила, усвоје и примене технику повезивања делова у целину, спајања два или више материјала и грађење објеката на основу модела.

Ученици су користећи различите материјале, камење, цигле, дрво, дрвене штапиће, картон, картонске кутије, конац, лепак, и друге природне и вештачке материјале, и користећи своју дечју машту, направили на хамеру приказ Тврђаве из ваздуха, и куле Тврђаве, чиме су испунили планиране циљеве ове радионице.

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У КРАГУЈЕВЦУ

У петак, 24. септембра, 2021. године, у организацији Научног клуба Центра за образовање Крагујевац и Центра за промоцију науке, реализована је манифестација Европска ноћ истраживача.

Манифестација је реализована уз подршку и учешће Прве крагујевачке гимназије, Института за хемију ПМФ-а у Крагујевцу, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, ОШ „Мома Станојловић“, ОШ ,,Четврти краљевачки батаљон“, из Краљева, ОШ „Свети Сава“ из Топонице, Милене Живковић (истраживач приправник на Институту за физику), Алексе Ђурђевића (студент физике) и Саше Алемпијевића (мастер биолог и еколог).

Циљ манифестације је промоција истраживачке струке међу младима, ученицима и студентима, идентификација и допринос подизању јавног угледа истраживачких и иновацијских пројектата и развијање љубави и интересовања за науку.

Ове године, под слоганом „ОЗЕЛЕНИ НАУКОМ“, говорили смо о климатским променама, енергетској ефикасности, храни, заштити животне средине и креативној индустрији.

Са припремама смо кренули почетком септембра, када је објављен трећи по реду, литерарни конкурс за кратку причу, на који је, до среде, 22. септембра, пристигло преко 50 радова у све три категорије. Жири је одабрао најбоље, а свечана додела награда одржана је у Ноћи истраживача, на Ђачком тргу испред Прве крагујевачке гимназије.

Манифестација је почела у Топоници и Краљеву, а централно дешавање је реализовано од 17 часова, у Крагујевцу. Озеленели смо науком ОШ „Свети Сава“ и „напунили“ се енергијом кроз друштвене игре и трибину о енергетској ефикасности у ОШ „Четврти краљевачки батаљон“ у Краљеву. На Ђачком тргу, преко 1000 посетилаца је имало прилику да ужива уз експерименте, да се упознају са биодиверзитетом Бељанице, погледају како се „правилно рукује хемијом“, како се топи континентални лед, да озелене природу кроз ликовну колонију, и проведу петак поподне уз све друге занимљиве експерименте и приказе.

Радионица о Породици Настасијевић у Горњем Милановцу

Научни клуб ПУ „Сунце“ из Горњег Милановца реализује прву од осам радионица у оквиру пројекта „Породице, дечаци и девојчице који су изменили свет“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Први део радионице Породица Настасијевићи је реализована 29. септембра у Научном клубу ПУ „Сунце“, док је други део представљен у Музеју рудничко – таковског краја у Горњем Милановцу. Тема радионице је упознавање са породицом Настасијевић која је веома значајна за град Горњи Милановац, док је и сам пројекат базиран на упознавању породица и значајних личности из Горњег Милановца и његове околине.

Пројекат „Породице, дечаци и девојчице који су изменили свет“ нам открива све о знаменитим личностма, одн. породицама које су својим делима и научним радовима прославиле крај из ког долазе.

Током осмомесечног пројекта, група васпитача ће радионицама приближити, деци предшколског узраста лик и дело породице Настасијевић, брачног пара Кири, Ајнштајна и других уметника и научника који су планирани реализацијом пројекта.

Планом и програмом Предшколске установе је предвиђен овај пројекат па је реализација истог олакшана.

Кристални свет у Нишу

Пројекат одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2019. годину под називом „Кристални свет“, завршен је реализациом још три радионице у Научном клубу Ниш. Нове радионице одржане су у терминима: 10.09. , 13.09. и 27.09.2021.

Пројекат води ученике кроз свеобухватну и интересантну причу о минералима, геолошким процесима њиховог настанка, карактеристичној хемијској структури и нарочитим физичким карактеристикама.

На радионицама су откривали тајне кристалне структуре, учили о моно, поли и квази кристалима , увидели да кристали могу да светле и расту и учествовали „у лову на кристале“, истражујући зашто људе толико фасцинира њихова лепота .
На радионицама је учествовало 48 ученика седмог и осмог разреда нишких основних школа: „ Цар Константин“, „Свети Сава“, „Први мај“ и „Ћеле кула“.Реализаор радионица био је аутор пројекта Драган Голубовић, наставник физике.

НАУЧНА ЧАЈАНКА у Смедереву

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је прву радионицу пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину.

Аутори пројекта су Марина Златановић, наставник економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Смедереву, и Илија Цвијетић, научни сарадник иновационог центра Хемијског факултета у Београду.

Уводно предавање, као прво од два предавања, и прва радионица под називом „Припрема чаја као научни експеримент“, од четири планиране радионице у оквиру пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржани су у понедељак, 27.09.2021. године, од 16 до 19 часова.

Радионици је присуствовало 50 ученика Медицинско–фармацеутске школе „Света Петка“ Смедерево, са професором енглеског језика, Драганом Којићем, професорком хемије Јасмином Илић, и професорком фармакогнозије Переула Јеленом.

Уводно предавање, упознало је ученике са биљком чај (Camelia sinensis), њеним хемијским саставом, и начинима екстракције биоактивних материја из листа ове биљке, као и са традицијом испијања чаја у Кини, Енглеској и у Србији. Детаљно је објашњен процес екстракције, као и параметри који утичу на ефикасност овог процеса. Ученици су сазнали које су разлике између зеленог, белог и црног чаја, и упознали се са проблемом микропластике која се може екстраховати из филтер кесица сачињених од полимерних материјала. На крају предавања, сазнали су које се биљке најчешће користе за припрему чаја у Србији.

На радионици, ученици су проучавали зависности хемијског састава чаја од температуре воде и времена екстракције. У зависности од температуре воде и времена екстракције крајњи напитак ће имати различиту горчину и арому.

Припремили су преко 60 чајева под различитим експерименталним условима. Слике су направили мобилним телефонима и анализирали их путем бесплатне апликације RGB Color Detector, те увидели могућности примене апликација и мобилних телефона у науци. Анализом слике сваког чаја ученици ће добити сет података који ће обрадити на наредној радионици, а у сврху добијања чаја са највећим садржајем биоактивних једињења

Ученици су путем дизајнираног експеримента дошли до „идеалних“ услова за припрему чаја, чиме је испуњен циљ ове прве радионице.