Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

„Осети физику свим чулима“ у Кикинди

Научни клуб центра за стручно усавршавање Кикинда, 28.10.2021. године реализовао је радионица „Осети физику свим чулима“. Циљ радионице је био је да ученици увиде колико су природни феномени повезани и јединствени. Ниједна природна појава не може се самостално проучавати. Физика и биологија уско „сарађују“ на свим пољима.

У уводном делу радионице, ученици су кроз кратко излагање предавача, упознати са основним функцијама експоната који се налазе у Парку науке. На картицама биле су одштампане слике експоната (ветрењача, соларни панели, крвоток, жироскоп, илузије…). Ученици су подељени у тимове и сваки тим је извукао једну по једну картицу, На тај начин ученици су међусобно сарађивали иако се нису познавали.

Након избора, тимови су нацртали свој лого и добијају папире са питањима. Питања су формулисана тако, да покривају физичку и биолошку „страну“ експоната. Чланови сваког тима имали су 20 минута да одговоре на та питања – постојала је могућност да користе интернет као помоћ. По истеку времена, вођа сваког тима изложили су своја сазнања о експонату… чему служи, како се користи, његов значај…

Када су све групе завршиле своја излагање, предавачи су им постављали питања – у форми квиза. Три најуспешнија учесника добили су награде.

На радионици је учествовало 13 ученика који су из четири основне школе из Кикинде.

AQUA свет – СВЕТ ПРИДНЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУЖНОГ ЈАДРАНA

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 25. октобра 2021. године, реализовали су треће онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта „AQUA свет“. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба.

Друго предавање на тему „Свет приднених заједница јужног Јадрана“ одржала је др Славица Петовић, виши научни сарадник на Институтут за биологију мора Котор. Велики научни допринос њеног рада огледа се у публиковању података везаних за живи свет морског дна. До података долази методом аутономног роњења што даје посебну вредност приликом описа добијених истраживања. Добијени резултати представљају приказ врста које су по први пут забележене на подручју црногорског приморја: опис грађе и функције одређених зона морског дна, одређивање састава врста и њихове екологије и унутар заједница, идентификација унесених врста, истраживање и давање предлога за заштиту подручја тј. проглашење МПА (marine protected area).

Кроз ово занимљиво предавање учесници су имали прилику да се упознају са разноликим биљним и животињским светом кojи живи нa мoрскoм дну у jужнoм Jaдрaну.

Биљкe и живoтињe чинe живoтнe зajeдницe кoje нaсeљaвajу живoтнa стaништa и зajeднo чинe цeлинe oд кojих су нeкe прeпoзнaтe пo зaкoнимa EУ кao приoритeтнe у смислу зaштитe. Meђу присутним врстaмa имa рeтких, угрoжeних и зaштићeних пo дoмaћим и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Имa и унeсeних врстa чиjи рaзвoj je пoтрeбнo прaтити збoг мoгућeг утицaja нa дoмaћe врстe.

Moрскo днo je пoд стaлним притискoм кaкo сa мoрa тaкo и сa кoпнa тe гa je пoтрeбнo зaштитити.

Овај занимљив путопис упознао је учеснике и са активностима које се на приморју Црне горе спроводе у циљу заштите морског екосистема.

”У ЗЕМЉИНОМ KОМШИЛУKУ” у Смедереву

 Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је четврту радионицу пројекта “У ЗЕМЉИНОМ KОМШИЛУKУ”  , у оквиру Јавног позива за 2020 годину. Радионица је одржана у петак, 22.10.2021. године.

Аутори пројекта су Сања Стјепановић и Ђорђе Богдановић из ОШ „Јован Шербановић“ Рановац.

Четврта радионица,  у оквиру пројекта “У ЗЕМЉИНОМ KОМШИЛУKУ”,  који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржана је у петак, 22.10.2021. од 19 до 20 часова. 

На радионици је било присутно укупно 25 ученика, из ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево,  Медицинско-фармацеутске школе “Света Петка”, Смедерево, Гимназије Смедерево, и ОШ “Иво Лола Рибар”, Скобаљ.

Пројекат „У Земљином комшилуку“ као основну идеју има приближавање појмова из астрономије деци и младима кроз посматрање ноћног неба. Обзиром на лоше време и јаку кишу, радионица је одржана у учионици, где су реализатори кроз презентацију и разговор са ученицима,  успели да их упознају са појмовима сазвежђа, небеских тела и, Сунчевог система. Сазнали су како се крећу планете и сателити, како настаје помрачење Сунца и Месеца, и како је могуће оријентисати се у природи помоћу небеских тела, чиме су успели упркос непредвиђеним временским приликама, да испуне  планиране циљеве ове радионице.

„МОБИЛНИ БОТАНИЧАР“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у уторак 19. октобра 2021. године, теренско истраживање у оквиру пројекта „Мобилни ботаничар“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима. 

Пројекат је реализован као теренско истраживање шумског екосистема планине Жежељ, и учествовало је 30 уечника од петог до осмог разреда из две основне школе у Крагујевцу, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ и ОШ „Драгиша Михаиловић“.

Учесници су имали прилику да буду активни посматрачи и истраживачи шумског екосистема у више аспеката: уочавање и разликовање врста дрвенастих и зељастих биљака, гљива, живог света потока, песме птица, посматрање лупом заједнице трулог пања, живи свет шумске стеље и ливаде.

Едукатори су мотивисали учеснике на опажање, посматрање и описивање различитих шумских појава: спратовност шуме и борба за светло; разноврсност дрвенастих биљака, маховина, папрати, зељастих биљака; анализирање трулог пања и опалог дрвета; шумска стеља; ослушкивање звукова шуме; истражиање потока бентосном мрежицом и одређивање разноврсности бентосних животиња.

Овај теренски обилазак омогућио је учесницима излазак из изолационог положаја, побољшава рецептивна искуства, подиже мотивацију, радозналост и креативност.

Аутори и реализатори пројекта су Сузана Милошевић Добричић, мр.биотехничких наука, проф.биологије и Дејан Добричић дипл.биолог, професор биологије.

ПРЕДВИДИ – ПОКРЕНИ – ПРИКАЖИ у Ужицу

Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује две радионице у оквиру пројекта „Предвиди – покрени – прикажи“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 19. и 20. октобра 2021. године, у основним школама „Слободан Секулић“ и „Душан Јерковић“ Ужице  у којима су учествовали ученици петог и шестог  разреда из поменутих школа. Основна идеја  пројекта је обучавање ученика за решавање атрактивних математичких задатака и извођење физичких експеримената уз јавни наступ пред вршњацима.

Пројектом „Предвиди – покрени – прикажи“се развијају међупредметне компетенције, развија се способност давања научних објашњења код ученика учи решавању проблема и предузимљивости. Такође се развијају мануелне вештине (које итекако недостају данашњим ученицима) и  подстиче вербализација знања кроз ученичко презентовање продуката рада. Циљна група су ученици старијих разреда основне школе и сви они  који желе да развију вештину јавног наступа и науче садржаје физике и математике кроз занимљив и интерактиван приступ. Путем математичких трикова и откривене математичке тајне које стоје иза њих.

Током две радионице које чине пројекат „Предвиди – покрени – прикажи“ деца из ужичких основних школа најпре су кроз интерактивне радионице повезивали и проширивали знање у области математике и физике кроз вршњачко учење, посматрали извођење математичких трикова и откривали математичке тајне које стоје иза њих. Радионице обухватају и атрактивне огледе из физике који на први поглед ученицима делују неизводљиво. Осим проширивања знања  из математике и физике, предвиђене су специфичне вежбе презентације наученог којима се подстиче квалитет учења, креативно и критичко промишљање, јача самопоуздање како би у својим школама и сами извели мали научну представу.

Кроз ове разигране радионице код учесника се развио позитиван став према науци, подстакао њихову радозналост и научио их да иза свих природних појава стоји научно објашњење. 

Позив за учешће у пројекту „Помозимо природи колико и она помаже нама“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, наставља са активностима и реализацијом пројеката добијених кроз Јавни позив Центра за промоцију науке, у категорији 1, промоције и популаризације науке у Научним клубовима. У понедељак, 08. новембра 2021. године, реализоваће се онлајн радионица у оквиру пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“. 

Радионица траје 90 минута, са почетком у 17:00 часова. С обзиром на актуелну епидемијску ситуацију, радионица ће се реализовати у онлајн формату, путем Microsoft Teams платформе.

 О пројекту: кроз радионицу учесници ће имати прилику да се боље упознају са киселим кишама, глобалним загревањем, радиоактивношћу и др, и да виде занимљиве огледе, као што су мерење pH вредности хемикалија у воденом раствору, мерење индекса UV зрачења помоћу Arduino пробрамабилне картице, компостирање и многе друге. Циљна група пројекта су ученици од петог до осмог разреда основне школе и ученици прве и друге године средње школе. Реализатори радионице су: Милена Живковић, научни сарадник на Институту за физику ПМФ-а у Крагујевцу и Невена Пауновић, студент екологије. 

Начин пријаве: учесници се могу пријавити преко школе или самостално. 

Пријава се врши путем мејла naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs или попуњавањем контакт форме на сајту Центра за образовање Крагујевац

https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/naucni-klub/ 

У пријави је потребно навести име и презиме, назив школе коју ученик похађа и обавезно мејл адресу. Све потребне информације, као и приступ радионици, учесници ће добити на мејл који је наведен у пријави за радионицу. 

Рок за пријаву учесника је 04. новембра 2021. године до 12 часова. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке.

Радионица ”Ко је јурио Гагарина” у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је 19.10.2021. радионицу која је део пројекта „Ко је јурио Гагарина“, финансирана по Јавном позиву Центра за промоцију науке.  Тема пројекта је космонаутика и посвећена је 60. годишњици првог лета човека у космос. Радионици су присуствовали ученици шестог разреда основне школе, они су имали прилику да у првом делу  слушају о животу и делу Јурија Гагарина, о развоју космонаутике и Сунчевом систему.

Учесници су у другом делу радионице подељени у групе и они су помоћу канапа и фотографија планета направили своје Сунчеве системе.

На крају дружења са реализаторкама Зорицом Маринковић и Тањом Радованов ученици су посматрали  Земљи најближе небеско тело, Месец.

Радионици је присуствовало 25 ученика, који су имали прилику да се у просторијама Научног клуба Кикинда на неформалан начин упознају са тајнама свемира.

„НАУЧНА ЧАЈАНКА“ у Смедереву

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је другу радионицу пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину.

Аутори пројекта су Марина Златановић, наставник економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Смедереву, и Илија Цвијетић, научни сарадник иновационог центра Хемијског факултета у Београду.

Друга радионица под називом „Чај као лек“, од четири планиране радионице у оквиру пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржанa je у петак, 15.10.2021. године.

Радионицу су реализовали ученици Медицинско- фармацеутске школе „Св. Петка“ у Смедереву, у природи, где су сакупили биљни материјал, а затим су сва стечена знања на терену пренели и у учионицу.  

Уоквиру ове радионице ученици су проналазили лековито биље и креирали самостално чај комбинујући лековитост биља. Свеже биљке су фотографисали, и уз помоћ савремених технологија као што су Google Image претрага и Аndroid апликација PlantNet, покушана је идентификација пронађени биљака. За биљке којима су утврдили идентитет, претрагом литературе путем Google Scholar-а, проналазили су хемијски састав и идентификовали важна биолошки активна једињења. Листа биоактивних једињења и њихови бенефити по људско здравље биће представљени у оквиру завршне радионице.

Од прикупљених биљака ученици су правили е-хербаријум, који осим
биљака садржи и сва њихова лековита својства. Један такав е-хербаријум можете погледати на блогу https://naucnacajanka.blogspot.com/.

„ФОРМУЛУ ИЗРАЧУНАЈ ЗДРАВЉЕМ СЕ НАОРУЖАЈ“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 12. октобра 2021.године, радионице у оквиру пројекта „Формулу израчунај здрављем се наоружај“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Радионице су реализоване у ОШ „Мома Станојловић“, у Крагујевцу, за ученике школе. У четири реализоване радионице укупно је присуствовало 85 ученика трећег разреда и професора разредне наставе.

Пројекат је намењен промоцији и популаризацији науке, подизању научне писмености ученика и развијању вештина комуникације.

Кроз интерактивне радионице учесници су се упознали са принципима здраве исхране и стекли знања о саставу и енергетској вредности намирница. Кроз тимски рад имали су прилику да саставе здрав јеловник за један дан, и разговарају о својим навикама у исхрани.

Аутори и реализатори су Милена Живковић, истраживач сарадник на ПМФ-у у Крагујевцу, Александра Живадиновић, професор математике у Првој крагујевачкој гимназији и Саша Алемпијевић, мастер биолог и дипломирани еколог.

„У свету микробиологије“ у Шапцу

И ове школске године у сарадњи са Центром за промоцију науке и шабачким младим научницима, професорима и наставницима покрећемо серију радионица, научних разговора и дискусија на најразличитије теме у Научном клубу Шабац.

У четвртак 21. октобра 2021. године, реализоваће се један део још једног у низу од пројекат под називом „У свету микробиологије“ од 12.00 до 14:00 часова. У оквиру пројекта реализоваће се едукација на тему – микробиологије и микологије. Ученици ће урадити низ експеримената и на тај начин научити шта је алкохолно врење, како „антибактеријски“ сапуни делују на бактерије, и да ли је сваки антибактеријски сапун заиста смрт за бактерије. Ученици ће посматрати размножавање квасаца под микроскопом и на тај начин ће научити како се правилно правио микроскопски препарат и користио микроскоп.

Желимо да намјлађима олакшамо разумевање гљива, бактерија, примене у биотехнологији и значају за човека.
Са нама ће бити аутори мини пројекта „У свету микробиологије“ – Данијела Марковић, професорка биологије и Ненад Крсмановић научни-истраживач приправник. Учесници ће бити ученици 6. разреда Основне школе „Мајур“ Шабац.