Предавање „Значај шумских екосистема“ у Нишу

Подели вест

Настављајући научне активности понедељком, у оквиру пројекта Еколошко образовање и васпитање из годишњег програма Научног клуба, захваљујући подршци Центра за промоцију науке, у понедељак 21.02.2022. реализовали смо предавање у онлајн форми „Значај шумских екосистема“.

Каква је улога шумских комплекса у опстанку планете? Колике су потребе за коришћењем шума и шумског земљишта? Зашто су шуме фактор стабилности климе и какав је утицај шуме на микроклиму али и глобалну климу? Какав је утицај шума на водне ресурсе и земљиште објаснила је Биљана Крстески, дипломирани инжењер шумарства.Она је још говорила о бројности функција и распрострањености шума у Србији, заштитној функцији шума у спречавању загађења и регулатору односа кисеоника и угљен- диоксида, као и динамичности шумских екосистема.

Такође смо сазнали да у Србији на државне шуме отпада 53%, а на приватне 47% од укупне обрасле површине и да се на основу резултата савремених фитоценолошких истраживања процењује се да само на територији Србије данас постоји преко 1200 различитих фитоценоза.Такође било је речи и о природним непогодама и појавама , које се одражавају на шумске екосистеме и о мерама могуће санације у заштићеним подручјима у Србији.

Еколошко васпитање и образовање је сложен и дуготрајан процес, али наставници постају свеснији улоге коју морају да одиграју у развијању сазнајних оквира ученика у погледу животне средине. То показује учешће 68 наставника, који су подстакнути предавањем постављали бројна питања.