„ДА ЛИ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗНАЈУ ФИЗИКУ?“ у Ужицу

Подели вест

Научни клуб Регионалног центра за профеисонални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквру пројекта „Да ли биљке и животиње знају физику?“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 25. маја 2021. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовали ученици старијих разреда из основних школа из Ужица. Замисао пројекта је да се кроз низ занимљивих садржаја и презентација ученицима омогући другачији и занимљивији приступ градиву из физике и биологије.

Пројектом „Да ли биљке и животиње знају физику?“ се развијају међупредметне компетенције код ученика (биологија и физика) и тиме им се омогућава да самостално повезују знања из различитих предмета чиме стичу функционална знања и вештине. Циљна група су ученици старијих разреда основне школе. Учесници радионица, уз помоћ једноставних питања и задатака имају за циљ да препознају код биљака и животиња где се у њиховом понашању крије физика и биологија и да то потврде применом различитих експеримената.

Током четири радионице које чине пројекат „Да ли биљке и животиње знају физику?“ деца из ужичких основних школа најпре кроз занимљиве презентације и питалице уче примену у науци сонара који поседују делфини, ехолокације код слепих мишева, демонстрацију лета птице, како мачке користе основне законе физике, спектар чујности звукова код различитих врста животиња и остале занимљивости везане за физиолошка обележја животињског и биљног света. А затим путем интерактивних експеримената процес учења учине још занимљивијим и креативнијим и лакше повезују са другим постојећим знањима. У завршном делу ученици су проверали научено кроз мини квизове и добили дипломе за активно учествовање на радионици.

Као додатак традиционалној настави ове радионице повећавају мотивисаност ученика за праћење наставе из биологије и физике и подстичу активно укључивање ученика и развој апстрактног мишљења кроз решавање задатих проблема и сам експерименталан рад.