Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Финале такмичења Spelling Bee у Крагујевцу

Финале такмичења у спеловању речи на енглеском језику „Spelling Bee“, реализује се у суботу, 11. децембра 2021. године, у Првој крагујевачкој гимназији. Почетак такмичења је 10 часова.

У финале такмичења су се пласирали школски тимови из следећих школа:

  • Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац;
  • ОШ „Светолик Ранковић“, Аранђеловац;
  • ОШ „Карађорђе“, Рача и 
  • ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац.

Тимови наведених школа имаће прилику да се такмиче у вештини спеловања речи,  у занимљивом такмичењу које подстиче тимски рад и такмичарски дух.

С обзиром на актуелну епидемијску ситуацију није могуће да публика буде присутна непосредно у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије. Због тога, финале такмичења Центар за образовање Крагујевац преносиће уживо на свом сајту.

Линк за праћење финалног такмичења: https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/finale-takmicenja-spelling-bee/

Овај програм финансира Центар за промоцију науке.

Нека најбољи победи! Видимо се!

Позив за учешће у пројекту „Помозимо природи колико и она помаже нама“ у Крагујевцу

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, наставља са активностима и реализацијом пројеката добијених кроз Јавни позив Центра за промоцију науке, у категорији 1, промоције и популаризације науке у Научним клубовима. У понедељак, 08. новембра 2021. године, реализоваће се онлајн радионица у оквиру пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“. 

Радионица траје 90 минута, са почетком у 17:00 часова. С обзиром на актуелну епидемијску ситуацију, радионица ће се реализовати у онлајн формату, путем Microsoft Teams платформе.

 О пројекту: кроз радионицу учесници ће имати прилику да се боље упознају са киселим кишама, глобалним загревањем, радиоактивношћу и др, и да виде занимљиве огледе, као што су мерење pH вредности хемикалија у воденом раствору, мерење индекса UV зрачења помоћу Arduino пробрамабилне картице, компостирање и многе друге. Циљна група пројекта су ученици од петог до осмог разреда основне школе и ученици прве и друге године средње школе. Реализатори радионице су: Милена Живковић, научни сарадник на Институту за физику ПМФ-а у Крагујевцу и Невена Пауновић, студент екологије. 

Начин пријаве: учесници се могу пријавити преко школе или самостално. 

Пријава се врши путем мејла naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs или попуњавањем контакт форме на сајту Центра за образовање Крагујевац

https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/naucni-klub/ 

У пријави је потребно навести име и презиме, назив школе коју ученик похађа и обавезно мејл адресу. Све потребне информације, као и приступ радионици, учесници ће добити на мејл који је наведен у пријави за радионицу. 

Рок за пријаву учесника је 04. новембра 2021. године до 12 часова. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке.

Треће предавање у пројекту AQUA свет Предавање „ Свeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa“

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац организују треће по реду предавање у оквиру пројекта AQUA свет. Предавање „ Свeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa“ заказано је за 25.10.2021. у 19:00 часова, у виртуелном свету.

Предавач је Др Славица Петовић , виши научни сарадник на Институту за биологију мора у Котору. Велики научни допринос њеног рада огледа се у публиковању података везаних за живи свет морског дна. До података долази методом аутономног роњења што даје посебну вредност приликом описа добијених истраживања. Добијени резултати представљају приказ врста које су по први пут забележене на подручју црногорског приморја: опис грађе и функције одређених зона морског дна, одређивање састава врста и њихове екологије и унутар заједница, идентификација унесених врста, истраживање и давање предлога за заштиту подручја тј. проглашење МПА (marine protected area).

Циљ предавања је дa слушaoцу приближимо рaзнoликoст биљнoг и живoтињскoг свeтa кojи живи нa мoрскoм дну у jужнoм Jaдрaну. Биљкe и живoтињe чинe живoтнe зajeдницe кoje нaсeљaвajу живoтнa стaништa и зajeднo чинe цeлинe oд кojих су нeкe прeпoзнaтe пo зaкoнимa EУ кao приoритeтнe у смислу зaштитe. Meђу присутним врстaмa имa рeтких, угрoжeних и зaштићeних пo дoмaћим и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Имa унeсeних врстa чиjи рaзвoj je пoтрeбнo прaтити збoг мoгућeг утицaja нa дoмaћe врстe. Moрскo днo je пoд стaлним притискoм кaкo сa мoрa тaкo и сa кoпнa тe гa je пoтрeбнo зaштитити.Водимо вас на путопис кроз опис oпис aктивнoсти кoje сe нa примjeру Црнe Гoрe спрoвoдe у циљу зaштитe мoрскoг eкoсистeмa.

Пријављивање за предавање је могуће на пријавном листу

Пријавеза НК Ниш:naucniklubnis@gmail.com;

Пријавеза НК Крагујевац:naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви наставници који учествују у пројекту добијају потврду о стручном усавршавању у установи. Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за предавање је петак, 22. октобар 2021. године, до 12 часова.

AQUA свет предавања у Нишу и Крагујевцу

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

1. „Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм“ –18.10. 2021., 19:00-20:00 часова

2. „Свиjeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa”- 25.10.2021., 19:00-20:00 часова

Предавање „ Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм “

18.10.2021. у 19:00

др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник, Институт за биологију мора Котор, Црна Гора;

*Руководилац је лабораторије за хемију мора и океанографију, а такође руководилац је контроле система квалитета у Института за биологију мора сходно захтевима стандарда MEST EN ISO17025:2018. Члан је радне групе за сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику, Поглавље 12 за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији. Ужа област истраживања односи се на хемију мора са посебним акцентом на одређивање садржаја тешких метала у морској води, седимету и биолошком материјалу, као и натропогени утицај на квалитет стања морске воде у акваторијуму Бококоторског залива и отвореног дела црногорског приморја.

*Данас се у свету спроводе бројна научна истраживања усмерена на испитивање, унапређење и заштиту животне средине, нарочито вода као ограниченог и осетљивог природног ресурса. Урбанизацијом и индустриализацијом долази до све већег насељавања приобалног подручја укључујући и црногорско приморје. Реке оптерећене отпадним индустријским и комуналним водама доносе велике количине талога оптерећене загађивачима. Својим деловањем човек утиче на природу и загађује је, а то се одражава и на целокупни екосистем.

*Пријављивање за предавања је могуће појединачно или збирно за оба на пријавном листу

Пријаве за НК Ниш: naucniklubnis@gmail.com;

Пријаве за НК Крагујевац: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви пријављени наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке Београд.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за предавање је петак, 15. октобар 2021. године, до 12 часова.

AQUA свет у Нишу и Крагујевцу

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

1. Научна шетња кроз Институт за биологију мора у Котору и предавање „Рeсурси мoрскoг рибaрствa-кoришћeњe здрaвe хрaнe из мoрa“ – 11.10.2021., 19:00-20:00 часова

2. „Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм“ –18.10. 2021., 19:00-20:00 часова

3. „Свиjeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa”- 25.10.2021., 19:00-20:00 часова

Предавање „ Рeсурси мoрскoг рибaрствa-кoришћeњe здрaвe хрaнe из мoрa“

11.10.2021. у 19:00

др Александар Јоксимовић, научни саветник, Институт за биологију мора Котор, Црна Гора;

*Директор Института за биологију мора у неколико мандата, биолог рибарства, бави се проблематиком истраживања морских биолошких ресурса, проценом њихове биомасе и моделима за њихово одрживо коришћење. Научни је представник Црне Горе у Генералној Комисији за рибарство Медитерана.

*Море је извор живота- циљ одрживог развоја бр.14. Нa oснoвнoм нивoу, мoрски живoт пoмaжe дa сe утврди сaмa прирoдa нaшe плaнeтe. Moрски oргaнизми знaчajнo дoпринoсe циклусу кружeњa мaтeрије и укључeни су у рeгулaциjу Зeмљинe климе. Oбaлe су дeлoм oбликoвaнe и зaштићeнe мoрским живoтoм, a пojeдини мoрски oргaнизми пoмaжу у ствaрaњу нoвe зeмљe и oбнaвљaњу oштeћeних eкoсистeмa.

Живи oбнoвљиви  биoлoшки рeсурси мoрa су вeлики пoтeнциjaл, и уз oдржививo кoришћeњe, мoгу бити хрaнa будућнoсти. Уз свa мeђунaрoднa нaучнa тeлa, кoja вoдe рaчунa, и нa oснoву мaтeмaтичких и биoлoшких мoдeлa, прeдлaжу мeрe и aктивнoсти, зa рeгулисaњe рибaрствa у грaницaмa oдрживoг, мoжeмo oбeзбeдити дoвoљнo, здрaвe прoтeинскe хрaнe зa стaнoвништвo.

*Пријављивање за предавања је могуће појединачно или збирно за сва три на пријавном листу

Пријаве за НК Ниш: naucniklubnis@gmail.com;

Пријаве за НК Крагујевац: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви пријављени наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за прво предавање је петак, 08. октобар 2021. године, до 12 часова. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке Београд.

Европска ноћ истраживача у Крагујевцу

И ове године, последњег петка у септембру месецу, одржава се манифестација Европска ноћ истраживача. Циљ манифестације је промоција истраживачке струке међу младима, ученицима и студентима, идентификација и допринос подизању јавног угледа истраживачких и иновацијских пројектата и развијање љубави и интересовања за науку.

Ове године, под слоганом „ОЗЕЛЕНИ НАУКОМ“, говоримо о климатским променама, енергетској ефикасности, храни, заштити животне средине и креативној индустрији.

У петак, 24. септембра 2021. године, у организацији Научног клуба Центра за образовање Крагујевац и Центра за промоцију науке, уз подршку Прве крагујевачке гимназије, и у сарадњи са нашим драгим партнерима, учесницима манифестације, обележићемо Ноћ истраживача у Крагујевцу, Топоници и Краљеву.

Дођите да заједно ,,озеленимо науком“ двориште ОШ „Свети Сава“ у Топоници, да се „напунимо енергијом“ кроз друштвене игре и трибину о енергетској ефикасности у ОШ „Четврти краљевачки батаљон“ у Краљеву, да пређемо на ТИ са науком кроз огледе и експерименте које су нам припремили Институт за хемију ПМФ-а у Крагујевцу, професори и ђаци Прва крагујевачке гимназије, ОШ „Трећи крагујевачки батаљ он“, ОШ „Мома Станојловић“, и сви други наши драги сарадници, на Ђачком тргу у Крагујевцу. А док гледате како се „правилно рукује хемијом“, топи континентални лед, и шта све живи испод камења реке Ресаве, имаћете прилику да озелените природу кроз радове на ликовној колонији, и чујете најуспешније младе писце, победнике литерарног конкурса „Озелени науком“.

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма Хоризонт 2020, који представља највећи програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“. Овогодишња манифестација у Србији се реализује кроз један пројекат.

Пројекат Reconnect Restart 3 (Research, Connections, Networks and Culture)води Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери на овом пројекту су Универзитет у Новом Саду,  Удружење научних комуникатора – НАУКОМ, Центар за промоцију науке и Висока техничка школа струковних студија Суботица.

Детаљне информације о програму можете видети на интернет страни Ноћ истраживача https://www.nocistrazivaca.rs/sr/kg-2021, као и на званичној интернет страни Центра за образовање Крагујевац https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/evropska-noc-istrazivaca/

Недеља истраживача у Крагујевцу

Једанаеста по реду Европска ноћ истраживача одиграће се последњег петка у новембру у чак 28.градова широм Србије.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, трећу годину за редом организоваће Недељу истраживача, која ће започети у Ботаничкој башти виртуелним обиласком  који ће представити најинтересантније становнике Ботаничке баште у Крагујевцу, уз занимљиве приче о њима. Док смо у природи едукатори ће одговорити на многа питања која нас често муче, као што су: Зашто је небо плаво?, Зашто су биљке зелене?, Где је земља најтежа и др.

Након тога, учесници ће имати прилику да се, кроз занимљиво предавање упознају са Грандиозном лепотом група и орнамената и тако повежу уметност, математику и природу која нас окружује.

Вируелна шетња кроз 3D лабораторију повезаће све који воле енглески језик, уметност, науку и историју у виртуелном обиласку два светска музеја, у Лондону и Њујорку.

Основци у Краљеву имаће прилику да кроз „Археолошку играоницу“ путују кроз разне цивилизације и при томе дешифрују хијероглифе и обраде „ископани“ материјал који су на путу пронашли.

Шта су боје? Како утичу на наш живот? Боје кроз историју? Боје у психологији? – само су нека од питаа на која ћемо одговорити у предавању о Бојама у науци.

Научна емисија Говор фосила! Упознаће гледаоце са променама услова и Живог света које је планета доживљавала у току свог постојања, Чарлсом Дарвином, његовим животом и истраживачким радом и фосилима (окамењеним и живим).

Кроз шетњу Парком науке гледаоци ће се упознати са соларним фармама, соларним панелима и проблемима коришћења необновљивих извора енергије.

У радионици Your Choice учесници ће имати прилику да направе прави избор и испитају улогу медија кроз анализу и разовј медијске писмености, вештине критичког мишљења и комуникацију на енглеском језику.

У току ноћи истраживача, дружићемо се кроз занимљиве огледе, лајв радионице, разговоре са научницима и мало се такмичити у Квизу „Културно наслеђе Крагујевца“.

Најкреативнији основци и средњошколци ће нам кроз литерарни конкурс „Наука је свуда“ дати своје виђење науке и послати поруке како се уз помоћ науке може спасити свет и шта значи живети у науци и за науку.

Програм Научног клуба Центра за образовање Крагујевац реализује се кроз пројекат ReFocuS 3.0.

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма „ХОРИЗОН 2020“ који представља највећи програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру

потпрограма Марија Склодовска-Кири.

Све информације о садржајима, локацијама и сатници овогодишње Ноћи истраживача могуће јепроверити на сајту: nocistrazivaca.rs

ЦПН КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА

Овогодишња Европска ноћ истраживача реализује се кроз три пројекта у 29 градова широм Србије. Центар за промоцију науке ће први пут бити координатор пројекта под називом ReFocuS 3.0 (Road to Friday of Science Third edition) и своје активности реализоваће са партнерима: Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Природно-математичким факултетом у Нишу и Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац. Други пројекат у коме је Центар за промоцију науке партнер је ReConNeCt Upgrade 20.20 (REsearch, CONnections,NEtworks and CulTure), који координира Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери су и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Високотехничка школа струковних студија у Суботици и Удружење научних комуникатора. Трећи пројекат SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) координира Факултет за физичку хемију у сарадњи са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.

Кроз ReFocuS 3.0 желимо да укажемо на значај науке у свакодневном животу, приближимо научне методе и начин размишљања ширем делу популације, као и да их упознамо са истраживачима и њиховим радом. Кроз 14 градова на преко 40 места (тргови, кафићи, тржни центри, библиотеке, паркови, научни клубови, тврђаве, музеји, археолошка налазишта) желимо да сви ослушну, погледају, осете, искусе и додирну науку. Оно што бисмо посебно волели јесте да подигнемо свест о значају науке за све нас, покажемо различитост, отвореност и важност свих актера тако што ћемо указати на то да су у овом процесу сви битни: истраживачи, грађани, удружења, и да свако нечим може да допринесе напретку. У нади да ће се што више људи укључити у научна истраживања, акценат је и на концепту „грађанске науке“, који подразумева да јавност заједно са научницима истражује. Грађани ће лакше схватити значај науке, као и то да је њихова улога изузетно важна, када им покажемо као примењена наука може да допринесе решавању проблема који и њих тиште.

Главна идеја ReConNeCt Upgrade 20.20 је фокус на научно интригантне и утицајне примере дигиталних технологија и друштвених мрежа. Радови, предавања, идеје и открића, које ћемо заједно гледати, слушати, читати и у којима ћемо имати могућност да учествујемо, моћи ће не само да допру до хиљада људи, већ и да покрену још више нових разговора и инспиришу све који се прикључе највећем паневропском догађају у сфери научне комуникације и промоције науке – Европској ноћи истраживача!

Последња новембарска недеља која ће бити реализована у сарадњи са Мрежом научних клубова у чак 14 градова, протећи ће у знаку најбољег научног провода! Све информације о садржајима, локацијама и сатници овогодишње Ноћи истраживача, која ће се одиграти у петак, 27. новембра, моћи ћете ускоро да погледате на сајту: www.nocistrazivaca.rs

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма ХОРИЗОНТ 2020, највећег програма Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“.