Радионице „Сателитско осматрање у животној средини“ у Нишу

Подели вест

Реализацијом шесте и седме радионице у терминима 26.01. и 2.02.2021. завршена је прва од две фазе пројекта „Сателитско осматрање у животној средини“. Пројекат је одобрен на јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020. годину.

Током ове две радионице ученици су учили о типовима сателитских снимака, као и о начинима како се они могу преузети и са којих платформи. Преузети снимак користили су за истраживано подручје града и правили карту са приказом NDVI индекса. (normalize difference vegetation index). Поред ове израђена је и карта природних добара на простору града Ниша.

Завршна радионица научила их је како старе карте могу да се унесу у GIS базу ( геореференцирају) и како садржај те карте може да се ажурира. На конкретним примерима пробали су методе дигитализације садржаја са старих карата како би се упоредило стање и промене у простору. Материјал и карте израђене на свим радионицама биће искоришћене за израду атласа, а када услови дозволе приступиће се монтирању бежичне метеоролошке станице што представља другу фазу овог пројекта.

Ученици и професорка која учествује у пројекту изнели су похвале и захвалност за овакав вид учења и много практичног рада , за шта на редовним часовима немају прилику.