Пројекат D Set Lab у Нишу

Подели вест

D Set Lab је пројекат одобрен је од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву за 2020. годину. Намењен је ученицима седмог и осмог разреда основне школе и првог и другог разреда средњих школа. Његова реализација почиње у Научном клубу Ниш.

Акустика и оптика су области физике и технике на које је сваки човек неминовно упућен.Усвајање основних концепата ових области, са развојем нових технологија, добија додатно на значају. На основу ових предикција осмишљен је пројекат , којим ће се ови концепти представити ученицима кроз интерактивност, анализу, индуктивно-дедуктивно закључивање и иновативни практични рад.

Пријављени ученици биће распоређени у групе у оквиру којих ће реализовати дигиталне лабораторијске вежбе. Ове радионице за ученике реализују се онлајн сваке суботе у марту месецу. Ученици добијају материјал за рад, који ће бити пратећи материјал дигиталних садржаја. Пројектом је предвиђена реализација десет лабораторијских вежби из области акустике и оптике. Пријављивање за учешће у пројекту је у периоду 17-24.02.2021.године.

Аутор и реализатор пројекта је мр Ивана Круљ, наставник физике.Овим пројектом промовишу се природне, техничке и мултидисциплинарне научне области.

Учествујте у радионицама Пројекта D Set Lab

 1. Када? Сваке суботе од 6. марта до 3. априла 2021. године
 2. Где? Онлајн при Научном клубу Ниш, и једног дана у природи, на обали Нишаве.
 3. Зашто?
  Зато што ћеш о светлости и звуку учити на интерактивни начин, заволети начин на којисе светлост и звук могу проучавати.

  Зато што ћеш развијати своје комуникативне вештине, подићи своје дигиталне компетенције, и зато што ћеш своје слободно време испунити уживањем у експериментима.
 4. Ко ће водити радионице? мр Ивана Круљ, професор физике
 5. Која је цена? Учешће у радионицама је за ученике потпуно бесплатно.
 6. Шта ми је потребно за учешће у радионицама? Осим расположења, интернет веза, рачунар или таблет или мобилни телефон.
 7. Како да се пријавим? Наставнику физике даш своју имејл адресу на коју ће ти бити достављене све информације.
 8. Када се могу пријавити? Позив је отворен од 17. фебруара до 24. фебруара 2021.

* Заинтересовани наставници могу учествовати у пројекту и пратити рад својих ученика.

Пројекат је одобрен по јавном позиву и његово финансирање омогућио је Центар за промоцију науке Београд.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.