„ПОМОЗИМО ПРИРОДИ КОЛИКО И ОНА ПОМАЖЕ НАМА“ у Ужицу

Подели вест

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоције науке. Радионице су реализоване 28. марта 2022. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовала деца виших разреда из основних школа из Ужица, као и прве године Техничке школе „Радоје Љубичић“ из Ужица. Овим радионицама се помаже ученицима да се упознају са еколошким проблемима и да споје знања из више наука како би решили ове проблеме. 

Пројектом „Помозимо природи колико и она помаже нама“ успешно је подигнут ниво свести младих о значају заштите животне средине са стране физике, хемије и екологије и  њихово схватање размера штетног утицаја на околину. Радионице су намењене ученицима виших разреда основних школа, као и једном делу нижих разреда средњих школа. Учесници радионица су присуствовали едукативном  и експерименталном делу предавања кроз које су обновили своја знања и показали висок степен интелектуалне радозналости  и успели  да примене ова знања и вештина кроз експерименталне задатке. 

C:\Users\Korisnik\Desktop\New folder (2)\122437940_1248814605489715_5532450713211266619_n.jpg

Током четири радионице које чине пројекат “Помозимо природи колико и она помаже нама. “ ученици  су најпре кроз предавања прошли кроз појмове као што су киселе кише, глобално загревање и радиоактивност у нашој околини. Након тога, ученици посматрају уз помоћ едукатора огледе везане за хемију, физику и биологију а који показују узроке и пооследице загађења природе.  На основу свега наученог ученици  по групама добијају задатак да осмисле могућа решења за све наведене врсте загађења из њихове околине и презентују оно што су урадили кроз малу смотру ликовних радова и усмено излагање ученика.  У завршном делу радионице организована је додела диплома свим учесницима радионице као и наставницима који су довели ђаке. 

Један од битних циљева овог пројекта је развијање логичког и апстрактног мишљења као и критичког става кроз учење и  развијање вештине јасног и прецизног изражавања путем усмених презентација.  И на крају,  најважнији циљ пројекта је учење о екологији која је недовољно или врло мало заступљена у настави.