Наставник/ца мора бити здрава

Подели вест

Пројекат научног клуба Ниш, који је реализован током новембра и децембра 2023. године, имао је за циљ промоцију и подизање свести о менталном здрављу и изазовима код наставника, али и ученика, као и трендовима у модерним учионицама. Програм је обухватао пет предавања за наставнике и професоре, кроз које је прошло близу 350 учесника. Пројекат је део годишњег програма Научног клуба Ниш за 2023-24. годину.

На предавању и дискусији „Ментално здравље- разлог за славље!“ 6. новембра, дипл.психолошкиња Ирена Лободок Штулић говорила је о механизмима и алатима за анализирање и унапређење менталноз дравља наставника, али и ученика. Претходно предавању, преко 120 учесника попунило је упитник о менталном здрављу, чији су резултати били главна тема дискусије.

Друго предавање у циклусу било је посвећено менталном здрављу адолесцената са неуроразвозним поремећајима, кроз које је проф. др Миодраг Станковић, специалиста дечје и адолесцентне психијатрије, и директор Клинике за заштиту менталног здравла у Нишу, говорио о изазовима на које особе из спектра аутизма или са АДХД наилазе, и механизмима за прилагођавање овим групама. Као један од главних закључака наглашен је значај сарадње околине и школе са стручацима из ове области ради пружања адекватне помоћи деци и адолесцентима. Предавање је одржано 13. новембра у научном клубу Ниш.

Треће предавање у низу, „Психометриај која се изненада поављује и реашава ствар-оцењивање знања“, одржано 23. новембра, било је посвећено развизаньу адекватног односа према оцењивању, уважавање индивидуалних особина при оцењивању ученика, обезбеђивање јавности и појашњавање оцењивања. О психометрији, области која се бави конструкцијом и провером метричких карактеристика тестова, обективност мерења која je веома важна и представља једну од основних мерних карактеристика сваког инструмента, на предавању je говорио je проф. др Оливер Тошковић, ванредни професор на Филозофском факултету у Београду. У присуству 60 наставника, као и школских педагога, развила се дискусија са примерима из свакодневне школске праксе.

Онлајн предавање 7. децембра на тему научне писмености „Перспективе наставника за развој научне писмености ученика и њиховог интересовања за науку“, одржала je проф др Драгица Трвић. Она је са учесницима дискутовала о развоју и идејама, различитим визијама и циљевима научне писмености. Било је речи и о претходним ПИСА тестирањима и резултатима за нашу земљу.

Предавање 11. децембра било је посвећено будућности учионице, кроз коју су Соња Шумоња, професор математике ЕТШ „Никола Тесла“ и Александар Стојковић, професор информатике ОШ „Сретен Младеновић Мика“ обрадили тему вештачке интелигенције. Кроз дискусију, наставници су имали прилике да се боље упознају спектром могућности примене вештачке интелигенције како у само настави, тако и у припреми наставе. Упознали су се са најновијим апликацијама које користе потенцијал вештачке интелигенције и које запосленима у образовању могу помоћи у свакодневном професионалном раду у учионици.

Читав циклус предавања био је посвећем целоживотном учењу и усавршавању наставника у систему образовања. Овакви програми показују се као неопходни, поготово у модерној учионици и великом броју доступних материјала, који изискују пуно ресурса од наставника.