„Физичке особине које одређује ДНК ланац“  радионица у Кикинди

Подели вест

Научни клуб Кикинда организовао је 13. априла радионицу „Физичке особине које одређује ДНК ланац“. Аутор и реализатор Видица Штетин ученицима четвртог разреда основне школе приближила је кроз  експерименте и креативне радионице науку и  генетику.

Одржане су  три радионице. Прва је обухвата активности које су усмерене на развијање знања о основним карактеристикама конструисања десетоугла за ДНК ланац помоћу лењира и угломера  и  прављење и састављање ДНК ланца у једну велику целину. 

Друга радионица обухватала је писање кратке приче о особинама ДНК ланаца. Сви учесници набрајали су  што више истих особина које има родитељима и блиским рођацима. У трећем делу сви учесници изоловали су сопствени ДНК.