”ЗАРОБЉЕНИ У ТАМИ” у Ужицу

Подели вест

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује три радионице у оквиру пројекта „Заробљени у тами“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 03. јуна, у основној школи „Нада Матић“ Ужице  у којима су учествовали ученици четвртог разреда ове школа. На овим радионицама се кроз практичне примере објашњавају одређене физичке законитости електромагнетизма и њихова примена у свакодневном животу  кроз демонстративне огледе.

Пројектом „Заробљени у тами“   ученицима се покушало приближити   градиво које се учи у школи. Такође се утицало на развијање тимског и такмичарског духа,    као и  развијање комунакционионих и социјалних вештина.   Циљна група су били ученици четвртог разреда основне школе који су  кроз низ једноставних и занимљивих активности упознали занимљивију страну науке  и стекли основе физике  у свакодневном окружења кроз низ демонстративних примера и огледа.

Tоком три  радионице које чине овај пројекат деца четвртог разреда  подељена у групе  су  се најпре упознали са елементарним законима електромагнетизма,   а затим су уз помоћ водитеља радионица  наводили једноставне примере онога што су научили. Користећи добијени материјала учесници су правили хемијске изворе енергије који су довољни да напајају малу сијалицу која ће им помоћи да осветле пут . Након тога уследио је квиз ,,Шта смо ново научили“ где учесници по групама приказали стечено знање. На крају радионице свим учесницима су додељене дипломе за активно учешће у пројекту. 

Један од циљева овог пројекта је био  да се ове активности које се могу лако направити и које не захтевају велика материјална улагања имплементирају у процес наставе. Пројектом се јача и професионала компетенција наставника разредне наставе за реализацију садржаја природних наука.