Радионице о енергетици у НК Рановац

Подели вест

 Научни клуб Рановац  реализоваће радиницу у оквиру пројекта ,, Шта знам о енергетици?”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 8. до 22. јуна.

У току излагања, квизова и дијалога, коришћењем модела/видео пројектора, видео анимација, мапа и паноа бавићемо се Упознавањем процеса настанка електричне енергије из различитих извора; Проширивањем  ранијих стечених знања о ел. енергији и трансформацији енергије из једног облика у други;  Развијањем критичког мишљења, систематичности и културе техничког изражавања; Развијањем позитивног односа и става према техници и области енергетике; Упознавањем електроенергетског система у Србији, али и посветити један дан радионице чувеној хаварији која се догодила у Чернобиљу 1986. године. У току сваке радиоце ученици кроз едукативну игру могу да провере своја сазнања користећи Kahoot, чиме подстичемо тимски и такмичарски дух, у циљу унапређења наставе.

Циљеви ових активности су да ученици старијих разреда повезују научено са посебним oсвртом на све сегменте који чине један сложен процес производње, трансформације и преноса ел. енергије; тачније да детаљније упознају свет енергетике са освртом на еколошку свест и aлтернативне изворе енергије, а такође да разумеју значај постојања електрана и електроенергетске мреже у електроенергетском систему у Србији као и електричне енергије уопште. .