Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

„Емоција сенки” у НК Рановац

Научни клуб Рановац реализује радиницу у оквиру пројекта ,,Емоција сенки“ који се финансира од стране Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована 9. јуна, у Научном клубу Рановац, док ће представљање пројекта бити одржано у ОШ ,,Јован Шербановић“, чији ученици су били део радионице. Тема пројекта је изучавање перцепције емоција под различитим осветљењем. Увид да није све онако како нам се чини и да се различитим светлосним ефектима може изазвати илузија у опажању.

Ученици ће без покрета лица бити фотографисани из различитих углова и са увек другачије постављеном расветом. Крајњи резултат биће видљив на фотографијама на којима ће се уочити различитост емоција на лицима фотографисаних ученика.

На тај ће начин ученици тумачити како на нашу перцепцију утичу промене изазване светлосним ефектима, односно које емоције приказују тако добијене фотографије. Ученици ће имати прилику да упознају нове ствари и појмове који нису обухваћени традиоционалном наставом и наставним плановима и програмом за основну школу. Овим пројектом успели смо да програмску активност Научног клуба Рановац преплетемо и са обогаћеним једносменским програмима ,,Чајанка са психологом“ и ,,Драмагогија“.Реализаторе пројекта чине мултидисциплинарни тим стручних сарадника и наставника.

Радионице о енергетици у НК Рановац

 Научни клуб Рановац  реализоваће радиницу у оквиру пројекта ,, Шта знам о енергетици?”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 8. до 22. јуна.

У току излагања, квизова и дијалога, коришћењем модела/видео пројектора, видео анимација, мапа и паноа бавићемо се Упознавањем процеса настанка електричне енергије из различитих извора; Проширивањем  ранијих стечених знања о ел. енергији и трансформацији енергије из једног облика у други;  Развијањем критичког мишљења, систематичности и културе техничког изражавања; Развијањем позитивног односа и става према техници и области енергетике; Упознавањем електроенергетског система у Србији, али и посветити један дан радионице чувеној хаварији која се догодила у Чернобиљу 1986. године. У току сваке радиоце ученици кроз едукативну игру могу да провере своја сазнања користећи Kahoot, чиме подстичемо тимски и такмичарски дух, у циљу унапређења наставе.

Циљеви ових активности су да ученици старијих разреда повезују научено са посебним oсвртом на све сегменте који чине један сложен процес производње, трансформације и преноса ел. енергије; тачније да детаљније упознају свет енергетике са освртом на еколошку свест и aлтернативне изворе енергије, а такође да разумеју значај постојања електрана и електроенергетске мреже у електроенергетском систему у Србији као и електричне енергије уопште. .

”Здраво се храни,на црту ми стани” у Рановцу

 Научни клуб Рановац, реализоваће радиницу у оквиру пројекта ”Здраво се храни,на црту ми стани ”, која се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионица ће бити реализована од 19.до 21. маја.

Ученици другог и четвртог разреда ће слушати предавање о важности здраве исхране и спортских активности,посетиће воденице у селу Бистрици, где ће чути основне податке о настанку и о начину рада за здрав процес припремања основних намирница,посетиће родну кућу првог олимпијца Драгутина Томашевића где ће сазнати занимљивости и основне податке о њему,такође ће посетити спортску халу у Петровцу на Млави, која носи име нашег олимпијца и одгледаће меморијалну трку која је организована у његову част,подела воћа учесницима трке као акценат на повезаност здраве исхране и спортских активности.

Циљ ових активности је да ученици науче колико је исхрана и бављење спортом један од најважнијих сегмената за очување доброг здравља и дуговечности,развијање способности за очување народне традиције као и сећање на нашег прослављеног спортисту који је и наш крај самим тим популисао у целој Србији а и шире.Ученици млађих разреда ће овладати техником посматрања,истраживачком техником,стећи ће основна знања о првом учеснику Олимпијских игара из Србије(Бистрица),научиће колико је здрава храна и спортска активност битна за само здравље и дуг живот.

Да виде сви какви смо мали научници ми… у Рановцу

Научни клуб Рановац, реализује прву од три радинице у оквиру пројекта ”Да виде сви какви смо мали научници ми …”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. . Прва радионица реализоваће се у току друге недеље маја, 21. 05. а остале две до краја маја, прве недеље јуна. Представљање пројеката одржано је у школи, чији су ђаци били део радионице. Тема пројекта је уочавање и слободно исказивања запажања о природним феноменима кроз игровне активности, експерименталне и хеуристичке методе.

Пројекат ,, Да виде сви какви смо мали научници ми…“ нам открива мистерије природних феномена који нас окружују и уче нас да је оглед неопходан додатак знању младих који ће заузети централно место у овим радионицама. Управо ћемо у овим радионицама ,, Заменити улоге „ ученици 3. разреда ће бити предавачи 1. разреду. Улога наставника је да буде сарадник усмрава и пружи подршку у реализацији огледа који су ученици одабрали. У првом плану истакнуће се вршњачко учење и саморегулативно учење. Овим приступом у реализацији радионица пробудиће се интересовање младих за науку. Ученици су учесници ( активни субјекти ) у процесу учења и развијају компетеније неопходне за целоживотно учење који су реални и остварљиви циљеви. Циљна група су сви они који желе да кроз игролике активности докажу валидност природних феномена.

Током овог пројекта извешће се више огледа из области материјала, енергије, гравитације и кретања. Неки од њих су једноставни, други сложени, а сви они лако могу да се изведу од материјала пронађеног у кући. Циљ је стицање знања о променама материјала; стицање знања о сличностима и разликама међу течностима; оспособљавање ученика за самостално закључивање о својствима воде и других течности као растварача; обнављање и проширивање знања о различитим факторима који утичу на кретање тела; утврђивање знања о утицају Земљине теже на тела; оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; оспособљавање ученика за извођење огледа; развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, слободно исказивање запажања.

Ученици кроз ове радионице развијају: свест о себи, јачају самопоуздање, развијају креативност и иницијативност у раду, развијају естетичке перцепције и перцепцију личног укуса, откривају напогодније приступе, развијају индивидуалне вреднасти и ставове (солидарност, толеранцију ).

Квалитетна и функционална примена методе практичних радова (лабораторијско-експерименталне методе) подразумева наставниково детаљно анализирање садржаја и обезбеђивање потребног материјала за извођење огледа. Предности примене ове наставне методе су: развијање радозналости, обогаћивање и интензивирање наставног процеса, ангажовање различитих аспеката личности детета. Такође, ова метода омогућава да ученик доведе у везу своја искуства са новим сазнањима, поштује богатство индивидуалних разлика, развија вербалну интеракцију између ученика и мотивише их да властитом активношћу долазе до нових сазнања. Доприноси и развијању хипотетичког и критичког мишљења, развијању способности објашњавања, тумачења и извођења закључака.

„Ханојска кула“ у Рановцу

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Ханојска кула“ током маја и јуна месеца, у којој ће учествовати у различитим активностима скоро сви ученици старијих разреда ОШ „Јован Шербановић“.
Прва од три радионице представља презентацију којом ће се ученици упознати са „Ханојском кулом“, легендом о њој кроз причу којом ће се навести да размишљају о експоненцијалном низу и значају комбинаторике у математици.
Друга радионица представља израду два експоната „Ханојских кула“ која ће остати као наставно средство школи и научном клубу. Ученици ће уз помоћ наставника од стиропора и иверице израдити модел кула са по пет дискова.


Трећа радионица ће бити најмасовнија и током ње ће се ученици такмичити у решавању проблема „Ханојске куле“. Најуспешнији ученици ће бити награђени пригодним књигама.

„Каранинформиши се“ у Рановцу

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Карантинформиши се – језик и медији у доба пандемије“ током маја и јуна месеца, где ће активно учешће имати ученици старијих разреда. У оквиру активности предвиђена је израда часописа/магазина Карантинејџер у коме ће ученици путем разноврсних рубрика, колумни, интервјуа и осталих новинарских облика покушати да направе часопис/магазин са информацијама о животу тинејџера током пандемије. У првој етапи (мај месец) ученици ће се бавити теренско-истраживачким радом (у овкиру редакција), сакупљајући информације и правећи прилоге на задате теме које ће чинити часопис, док ће у јуну у школи бити презентовано штампано издање часописа/магазина. Главни и одговорни уредници часописа су наставници енглеског, немачког и српског језика, док ће уредници редакција и аутори текстова бити ученици.

Ученици ће уз одговарајуће методе приступити истраживању појаве пандемије и њеног утицаја на свест и понашање  људи, али и стећи основне вештине истраживачког новинарства и то кроз различите рубрике као што су: Пандем(и)(ја), У здравом духу и тело је здраво, Мезе са карантин-трпезе, Заузми став да останеш здрав, Када се и другарство нађе на тесту, У наставничким ципелама и сл. Часописом ће бити обухваћене и анкете, фотографије, цртежи и све оно што уредници редакција буду сматрали корисним за часопис. Рубрике ће функционисати у оквиру редакција за спорт, здравље, кулинарство, школовање током пандемије. У зависности од интересовања ученика часопис ће бити обогаћен и другим рубрикама, а од афинитета оформиће се и редакцијски тимови. Циљ активности није да се ученици баве црном хроником или негативним вестима које доноси пандемија вируса корона већ да представе свој и живот својих вршњака у нешто другачијим условима од уобичајених и то уобличе новинарским језиком. На тај начин оставиће документ о једном времену из кога смо вероватно сви понешто научили, постали креативни или открили нека своја нова интересовања.

Биолошка разноврсност млавског краја

На дан Међународног дана биолошке разноврсности, који се у свету обележава 22. маја, Научни клуб Рановац припремио је документарни видео-серијал кроз који ће у првих пет епизода ученици 6. и 7. разреда ОШ „Јован Шербановић“ из Рановца представити богат и увек интересантан свет гљива, које се могу пронаћи на подручју Хомољских планина, у околини Петровца на Млави. Прва епизода овог серијала биће објављена управо 22. маја, а потом ће сваког наредног дана бити пуштана по једна од укупно пет епизода. Све епизоде биће доступне на Јутјуб каналу Научног клуба Рановац и Виртуелном научном клубу Центра за промоцију науке. Серијал је део пројекта Diversitas, финансираног по Јавном позиву Центра за промоцију науке, а реализован је у сарадњи са Лортус медијом и Удружењем гљивара и љубитеља природе Вилино коло из Петровца на Млави.

Међународни дан биолошке разноврсности установљен је још 2000. године на Скупштини Уједињених нација. Овај дан посвећен је подизању свести о значају биолошке разноврсности и неопходности њеног очувања, што је нарочито важно у данашњем свету који се убрзано мења услед климатских промена изазваних људским фактором. Овогодишњи слоган „Ми смо део решења“ позива све нас да се заправо едукујемо, размишљамо и укључимо у заштиту разноврсности живих организама на нашој планети.

Свака врста важна је карика у ланцу биосфере и неопходна је како би се равнотежа у њој одржала. Да би се појам биодиверзитета разумео, потребно је упознати се са лепотом облика, боја, понашања, специфичностима грађе и функционисања, местом и улогом врста које чине јединствене екосистеме и Србију сврставају међу значајне центре светског генофонда. Последњих година, биолошка разноврсност у нашој земљи под јаким је утицајем антропогеног фактора. Преобимна и често неконтролисана сеча шума, изградња мини хидроелектрана, пожари, употреба отрова у пољоприведи, загађење воде, ваздуха и земљишта само су неки од њих. Несавесно понашање организација и појединаца доводи до угрожавања и смањења броја јединки врста биљака, животиња и гљива наших крајева, а често и до њиховог коначног нестајања.

Позивамо вас да заједно са нама учите о различитости живота, откривате разлоге његовог постојања и прихватите човека који егзистира у равнотежи са природом. Само тако, подизањем свести о значају биолошке разноликости, можемо наћи начине да га сачувамо. Јер он је једино право богатство које имамо.

Пројекат Diversitas осмишљен је као серијал кратких видео-емисија у којим ће ученици основних школа уз помоћ наставника ментора, кроз квалитетне снимке и фотографије са терена, представити врсте биљака, животиња и гљива значајне са аспекта употребног ресурса и одрживости коришћења (јестивост, лековитост, отровност), објаснити очигледне карактеристике за препознавање и положај врста у екосистему, као и тренутни статус угрожености врста, са посебним акцентом на мере заштите и значај очувања станишта.

Научни графити у Рановцу

Научни клуб Основне школе „Јован Шербановић“ реализује прву од три радионице у оквиру пројекта ”Научни графити”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Први део радионице ће бити реализован 14. априла у Основној школи у Рановцу, други и трећи 21. и 28. априла, док ће се представљање пројекта одржати путем платформе Едмодо.

Тема пројекта је рад на изради копије Витрувијевог човека од Леонарда да Винчија у реалним пропорцијама. Циљ је развијање уметничког талента и спознаје о повезаности уметничких вештина и науке које су довеле до цртежа идеалног људског тела и изазова да прикаже идеалне пропорције и како су оне у хармонији са универзалним принципима принципима јер људско тело стаје и у квадрат и у круг.

Израда Витрувијевог човека у тачним пропорцијама, са одабраним ученицима уз помоћ наставника ментора, отвориће нове перспективе како у једној тако и другој области. Циљна група су сви они који би да разумеју повезаност уметности и математике, као две наизглед неспојиве вештине.Током три радионице учесници ће увидети неопходност геометрије у великим делима познатих уметника.

Огледи кроз игру у Рановцу

Научни клуб Рановац, реализује прву од четири радинице у оквиру пројекта ”Огледи кроз игру”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. . Прва радионица реализоваће се у току прве недеље априла, 9.04. а остале три до краја априла. Представљање пројеката одржано је у школи, чији су ђаци били део радионице. Тема пројекта је уочавање и слободно исказивања запажања о природним феноменима кроз игровне активности, експерименталне и хеуристичке методе.

Пројекат, Огледи кроз игру, нам открива мистерије природних феномена који нас окружују и уче нас да је оглед неопходан додатак знању младих који се интересују за науку. Мислити у духу науке значи разумети појаве које се свакодневно дешавају око нас. Циљна група су сви они који желе да кроз игролике активности докажу валидност природних феномена.

Током овог пројекта извешће се више огледа из области материјала, енергије, гравитације и кретања. Неки од њих су једноставни, други сложени, а сви они лако могу да се изведу од материјала пронађеног у кући. Огледи садже бројне појмове из науке, а за лакше извођење користе се модели и аналогије. Модели омогућавају да се уочи динамика неког процеса. Аналогије представљају сличне али упрошћене поступке којим се неке физичке појаве или процеси у природи разјашњавају . Циљ је стицање знања о променама материјала; стицање знања о сличностима и разликама међу течностима; оспособљавање ученика за самостално закључивање о својствима воде и других течности као растварача; обнављање и проширивање знања о различитим факторима који утичу на кретање тела; утврђивање знања о утицају Земљине теже на тела; оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; оспособљавање ученика за извођење огледа; развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, слободно исказивање запажања.

Огледи су непроцењиво важна вежба којом се стиче самопоуздање и ствара жеља да се слободно испољава иницијатива, учи и ради. Мало – помало па ћемо почети да посматрато стварност веселијим и паметнијим очима. Кроз практичан рад упознајемо и себе. Нема знања које ничему не служи.

ЦПН КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА

Овогодишња Европска ноћ истраживача реализује се кроз три пројекта у 29 градова широм Србије. Центар за промоцију науке ће први пут бити координатор пројекта под називом ReFocuS 3.0 (Road to Friday of Science Third edition) и своје активности реализоваће са партнерима: Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Природно-математичким факултетом у Нишу и Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац. Други пројекат у коме је Центар за промоцију науке партнер је ReConNeCt Upgrade 20.20 (REsearch, CONnections,NEtworks and CulTure), који координира Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери су и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Високотехничка школа струковних студија у Суботици и Удружење научних комуникатора. Трећи пројекат SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) координира Факултет за физичку хемију у сарадњи са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.

Кроз ReFocuS 3.0 желимо да укажемо на значај науке у свакодневном животу, приближимо научне методе и начин размишљања ширем делу популације, као и да их упознамо са истраживачима и њиховим радом. Кроз 14 градова на преко 40 места (тргови, кафићи, тржни центри, библиотеке, паркови, научни клубови, тврђаве, музеји, археолошка налазишта) желимо да сви ослушну, погледају, осете, искусе и додирну науку. Оно што бисмо посебно волели јесте да подигнемо свест о значају науке за све нас, покажемо различитост, отвореност и важност свих актера тако што ћемо указати на то да су у овом процесу сви битни: истраживачи, грађани, удружења, и да свако нечим може да допринесе напретку. У нади да ће се што више људи укључити у научна истраживања, акценат је и на концепту „грађанске науке“, који подразумева да јавност заједно са научницима истражује. Грађани ће лакше схватити значај науке, као и то да је њихова улога изузетно важна, када им покажемо као примењена наука може да допринесе решавању проблема који и њих тиште.

Главна идеја ReConNeCt Upgrade 20.20 је фокус на научно интригантне и утицајне примере дигиталних технологија и друштвених мрежа. Радови, предавања, идеје и открића, које ћемо заједно гледати, слушати, читати и у којима ћемо имати могућност да учествујемо, моћи ће не само да допру до хиљада људи, већ и да покрену још више нових разговора и инспиришу све који се прикључе највећем паневропском догађају у сфери научне комуникације и промоције науке – Европској ноћи истраживача!

Последња новембарска недеља која ће бити реализована у сарадњи са Мрежом научних клубова у чак 14 градова, протећи ће у знаку најбољег научног провода! Све информације о садржајима, локацијама и сатници овогодишње Ноћи истраживача, која ће се одиграти у петак, 27. новембра, моћи ћете ускоро да погледате на сајту: www.nocistrazivaca.rs

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма ХОРИЗОНТ 2020, највећег програма Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“.