„Каранинформиши се“ у Рановцу

Подели вест

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Карантинформиши се – језик и медији у доба пандемије“ током маја и јуна месеца, где ће активно учешће имати ученици старијих разреда. У оквиру активности предвиђена је израда часописа/магазина Карантинејџер у коме ће ученици путем разноврсних рубрика, колумни, интервјуа и осталих новинарских облика покушати да направе часопис/магазин са информацијама о животу тинејџера током пандемије. У првој етапи (мај месец) ученици ће се бавити теренско-истраживачким радом (у овкиру редакција), сакупљајући информације и правећи прилоге на задате теме које ће чинити часопис, док ће у јуну у школи бити презентовано штампано издање часописа/магазина. Главни и одговорни уредници часописа су наставници енглеског, немачког и српског језика, док ће уредници редакција и аутори текстова бити ученици.

Ученици ће уз одговарајуће методе приступити истраживању појаве пандемије и њеног утицаја на свест и понашање  људи, али и стећи основне вештине истраживачког новинарства и то кроз различите рубрике као што су: Пандем(и)(ја), У здравом духу и тело је здраво, Мезе са карантин-трпезе, Заузми став да останеш здрав, Када се и другарство нађе на тесту, У наставничким ципелама и сл. Часописом ће бити обухваћене и анкете, фотографије, цртежи и све оно што уредници редакција буду сматрали корисним за часопис. Рубрике ће функционисати у оквиру редакција за спорт, здравље, кулинарство, школовање током пандемије. У зависности од интересовања ученика часопис ће бити обогаћен и другим рубрикама, а од афинитета оформиће се и редакцијски тимови. Циљ активности није да се ученици баве црном хроником или негативним вестима које доноси пандемија вируса корона већ да представе свој и живот својих вршњака у нешто другачијим условима од уобичајених и то уобличе новинарским језиком. На тај начин оставиће документ о једном времену из кога смо вероватно сви понешто научили, постали креативни или открили нека своја нова интересовања.