„Ханојска кула“ у Рановцу

Подели вест

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Ханојска кула“ током маја и јуна месеца, у којој ће учествовати у различитим активностима скоро сви ученици старијих разреда ОШ „Јован Шербановић“.
Прва од три радионице представља презентацију којом ће се ученици упознати са „Ханојском кулом“, легендом о њој кроз причу којом ће се навести да размишљају о експоненцијалном низу и значају комбинаторике у математици.
Друга радионица представља израду два експоната „Ханојских кула“ која ће остати као наставно средство школи и научном клубу. Ученици ће уз помоћ наставника од стиропора и иверице израдити модел кула са по пет дискова.


Трећа радионица ће бити најмасовнија и током ње ће се ученици такмичити у решавању проблема „Ханојске куле“. Најуспешнији ученици ће бити награђени пригодним књигама.