„Нивои научне писмености” у Нишу

Подели вест

Друго предавање у пројекту Поверење у науке-повежимо се са науком, одобрено и финансирано  од стране Центра за промоцију науке кроз годишњи програм рада НК Ниш, под називом „Нивои научне писмености“ реализовано је 26.12.2022. Предавање је одржао мр Дејан Бошковић, наставник и спољни сарадник Министарства просвете, аутор уџбеника за биологију за основну школу и координатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА.

Предавач је упутио наставнике у сегменте који су важни за велики догађај ПИСА тестирања, које се дешава једном у 4 године и у којем наша земља учествује од 2001. одине. Током предавања било је речи о доменима ПИСА тестирања. Они се разликују  од циклуса до циклуса, а главни домен новог тестирања управо је наука. 

Такође је појашњено да ако научну писменост видимо као један од потребних исхода образовања, можемо да креирамо наставу/учење која омогућава реализацију таквог исхода. Стручњаци се слажу у томе да се научна писменост не огледа у поседовању конкретних и изолованих знања о појмовима, законима и теоријама природних наука већ пре у начину мишљења и приступу, односу према темама из науке у свакодневном животу, који укључује социјалне и вредносне аспекте. Предавање је пратило 78 наставника из Нишавског округа.