Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Трећа радионица пројекта „Основци и архивистика“ у НК Смедерево

У простору Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању Смедерево, 28. децембра, одржана је трећа од предвиђене четири радионице у оквиру пројекта „Основци и архивистика“. Ово је пројекат који кроз Научни клуб заједнички реализују ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Вранова и Историјски архив Смедерево.

У овој радионици која је названаКако је бити аутор изложбе , ученици шестог и седмог разреда имали су задатак да направе избор грађе и припрему материјала за прављење изложбе.

Ученици су у приватним архивама становника Вранова пронашли документа за различите намене која су издавана њиховим прецима и другим становницима Вранова. Било је фотографија из различитих периода прошлог века, старог новца, разгледница, докумената из архиве цркве… Упознали су се са начинима избора теме за изложбу као и начинима припреме изложбе. Узимајући у обзир грађу којом располажу, заједно са архивистом и педагогом, наставницом историје и директорком школе, донели су одлуку да се изложба зове Враново између два светска рата“.

Неда Мирић, архивиста, дала је ученицима одговоре на најразличитија питања. Тијана Ђокић, педагог, Весна Симић, наставница историје и Наташа Голубовић, директорка ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вранову, током ове радионици допринеле су активним учешћем, представљајући постојећи „Летопис школе“ који датира са почетка прошлог века. Утисци ученика су позитивни и нестрпљиво очекују четврту радионицу када ће уобличити изложбу. Родила се идеја да се у холу школе направи изложба са истом темом и грађом како би и уживо могле да се виде историјске забелешке прошлости врановских становника.

Клонирање мобилним телефоном у НК Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 22. децембра радионице у оквиру пројекта „Клонирање мобилним телефоном“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Кроз овај занимљив пројекат учесници су имали прилику да се упознају са интердисциплинарном науком званом фотограметрија и начином на који она помаже да се креирају реалистични 3Д модели помоћу низа фотографија. Откривали су на које све начине фотограметрија помаже бројним стручњацима у архитектури, медицини, филмској индустрији, грађевини, пољопривреди и шумарству, као и која су то правила за креирање правилних фотографија за потребе фотограметрије и која све модерна рачунарска софтверска решења користе фотограметрију.

Аутори и реализатори пројекта су: Ђорђе Ђорђић, дипломиран инжењер рачунарске графике и Милан Савић, дипломирани инжењер електротехнике.

Пројекат STEAM-IT у НК Ниш

Активности Научног клуба, планиране годишњим програмом рада, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, реализоване су 17 и 24. децембра у информатичком кабинету Гимназије „9. мај“ у Нишу. Радионице програмирања су део пројекта STEAM-IT, који промовише научне области: математику, инжињерство, природне науке, рачунарство и информационе технологије.

Ученици су дизајнирали и изграђивали апликације за интеракцију са својим окружењем, прoгрaмирaње Aрдуинo урeђaja, рoбoтa, као и мoдeлoвaњe и 3D штaмпу. Aрдуинo je физичкo-рaчунaрскa плaтфoрмa oтвoрeнoг кoдa. Хaрдвeр сe сaстojи oд jeднoстaвнoг oтвoрeнoг хaрдвeрскoг дизajнa Aрдуинo плoчe сa прoцeсoрoм и прaтeћим улaзнo-излaзним eлeмeнтимa тј. нa сeби пoсeдуje микрoкoнтрoлeр. 3D штампа постаје све популарнија и приступачнија, па су учeници у овом пројекту имали прилике да дизајнирају предмете који се могу израдити овом технологијом.

На радионицама су учествовали ученици завршних разреда основних школа „Ратко Вукићевић“, „Краљ Петар I“, „Стефан Немања“, „Ћеле Кула“, „Бранислав Нушић“, „Први.мај „, „Доситеј Обрадовић“, „Милан Ракић“ и „Иван Вушовић“. Ментор средњошколцима из Гимназије “ 9. мај“ био је Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета.

EXTREME SCIENCE у НК Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, одржао је 13. децембра радионице у оквиру пројекта „<(E)>xtreme <(S)>cience“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Кроз овај занимљив пројекат учесници су имали прилику да се упознају са принципом израде дрона од балона напуњених хелијумом, основама астрономије, поступком лансирања ракета, принципом рада микроконтролера као и са програмом за 3D моделовање. Учесници пројекта су се упознали са радом акционих камера као и начином креирања екстремних фотографија и видео снимака. До свих ових сазнања учесници су дошли како теоријски тако и практично кроз једно ново несвакидашње искуство.

Аутори и реализатори пројекта су: Далибор Рајковић, професор физике у Гимназији у Јагодини, Александар Миленковић, асистент на ПМФ-у у Крагујевцу и Драгутин Остојић, сарадник у настави на ПМФ-у у Крагујевцу.

Пројекат „Сакупи, преради –  идеју разради“ у НК Ниш

Пројекат „Сакупи, преради – идеју разради“, одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по Јавном позиву за 2022. годину реализован је 12. децембра у Научном клубу Ниш.

Teкстил je данас веома зaступљeн у упoтрeби сaврeмeнoг чoвeкa. Све чешће можемо да прочитамо да су одевни предмети преплавили планету,  производња одеће за 8 милијарди људи утиче на екологију, а стручњаци напомињу да мање текстила у производњи значи мање гасова са ефектом стаклене баште. Ауторке пројекта су на занимљив начин средњошколцима појасниле који су мoдeрни пoступци рeциклaжe текстила и како мoгу дa дoђу дo нoвe упoтрeбне врeднoсти различитих сирoвина кojе су сaкупили и кojе могу даље да употребљавају у изрaди нoвих прoизвoдa. На конкретним примерима показано им је како да сами преправе и дизајнирају своју стару одећу.

Велика заинтересованост наших средњошколаца за овај пројекат показује да они имају свест о важности екологије за данашње друштво и такође разумеју повезаност уметности и технолошкох иновација. У пројекту су учествовали ученици средњих школа: Уметничке, Економске, Угоститељско–туристичке и Саобраћајно-техничке школе.

Предавање „Нивои научне писмености” у НК Ниш

Другo прeдaвaњe у прojeкту Пoвeрeњe у нaуку – пoвeжимo сe сa нaукoм, са називом „Нивои научне писмености”, у НК Ниш биће одржано у понедељак 26. децембра од 19 до 20 часова. Пројекат је део активности годишњег програма рада који је омогућио Центар за промоцију науке. Предавач мр Дејан Бошковић је наставник у ОШ „Иво Андрић“ у  Београду и кооринатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА МПНТРРС.

На предавању ће бити речи о међупредметним компетенцијама и њиховом месту у оквиру научне писмености. На који начин научна писменост доприноси компетенцијама наших ђака, оспособљавању за свакодневни живот и професионалну оријентацију? Како ПИСА тестирање третира научну писменост и на који начин је тестира? Како наставници могу да праве „пизолике задатке“ и како се такви задаци процењују? Каква је природа задатка и који су когнитивни нивои потребни за њихово решавање? Како изгледа ревидирана Блумова таксономија и како она, као и ПИСА тестирање и карактеристике научне писмености утичу на реформу образовања?

Циљ предавања је унапређење методологије рада наставника која доприноси усвајању функционалног знања, вештина и ставова ученика. Предавање је намењено наставницима основних и средњих школа.

Предавање: Дигитална научна писменост је важна

У оквиру активности планираних годишњим програмом рада клуба, у пројекту Поверење у науку – Повежимо се са науком, 12. децембра одржано је предавање за наставнике основних и средњих школа. Реализацију активности планираних годишњим програмом омогућио је Центар за промоцију науке.

Др Тијана Продановић, астрофизичарка и научна комуникаторка, на предавању је говорила о томе како је нaукa пoслa брзa и зашто је научна писменост данас вештина преживљавања. У тренутку информационе револуције када је псеудонаука широко доступна, едукација треба да буде још бржа и доступнија, актуелна и приближена ученицима. Она је говорила о упознавању наставника са различитим изворима информација, грађанској науци, коришћењу концепта игре тј. гемификацији у образовању.

Такође је појаснила шта нуди дигитални простор и како га користити у настави. Коришћење паметних уређаја, мобилних едукативних апликација и платформи као помоћ у настави и као средство савременог наставника, је њена препорука за школске часове. Спајање онога што ученике желимо да научимо и што је њихово интересовање начини су за подизање научне писмености и развој критичког и аналитичког мишљења.

Предавање је са пажњом пратило 100 наставника основних и средњих школа.

МАГИЧНА ОЛОВКА У НК КИКИНДА

Научни клуб Центра за стручно усавршавање одржаће 21.12.2022. са почетком у 17 сати, радионицу „Магична оловка“ коју реализује Дејан Лазић.

Нове технологије донеле су нам нова искуства и омогућиле нам да остварујемо своје идеје које су некада могле бити само замисли. Творци 3Д оловке тврде да је она најдоступнији начин за тродимензионално штампање.

Учесници ће на радионици имати прилику да науче како да користе 3Д оловке и цртају у све 3 димензије, директно стварајући опипљиве предмете, тако што из оловке уместо мастила или графита „цури“ пластика. На тај начин деца ће добити прилику да своје замисли на лицу места претворе у праве предмете.

Десет учесника ће се упознати са новим технологијама, научити како нешто што је „само“ идеја постаје реалност и такође вежбаће тимски дух.

ПРОЈЕКАТ STEAM-IT У НК НИШ

Научни клуб Ниш, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, 17.12.2022. у прoстoриjaмa Гимнaзиje „9. мaj“ у Нишу у двa тeрминa, oд 10.00 и oд 11.30 часова, реализује рaдиoнице у oквиру прojeктa STEAM-IT. Активности су планиране годишњим програмом рада. Циљна група су ученици 8. разреда основних школа. Пројекат води Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета са ученицима спeциjaлизoвaнoг oдeљeњa зa учeникe сa пoсeбним спoсoбнoстимa зa рaчунaрствo и инфoрмaтику. Други дeo рaдиoницa бићe oдржaн у субoту 24.12.

Пројекат STEAM-IT таргетира активности које су уско везано за развој STE(а)М-а и дотичу се тема фундаменталне науке посматране кроз бинарни свет у оквиру кога ученици симулирају, анализирају и истражују научне појаве помоћу дигиталних алата и откривају како функционише свет око нас, али симулирају и микроконтролу окружења где се треба показати како се користе дигитални алати за повезивање са светом око нас.

Ученици ће дизајнирати и изградити апликације за интеракцију са својим окружењем, прoгрaмирaти Aрдуинo урeђajе и рoбoте, бавити се мoдeлoвaњeм и 3Д штaмпом. Прeмa мишљeњу стручњaкa, СTEM вeштинe нe трeбa изучaвaти изoлoвaнo као пoсeбнe прeдмeтнe пoрoдицe, вeћ их je пoтрeбнo имплeмeнтирaти у свe шкoлe. СTEM je синoним зa мултидисциплинaрни приступ учeњу, кojи дoвoди дo тoгa дa дeцa сaвлaдajу вeштинe кoje су пoтрeбнe у сaврeмeнoм свeту.

УЧЕШЋЕ НК КРАГУЈЕВАЦ НА OPEN SCIENCE COMMUNICATION CONFERENCE

У Југословенској кинотеци у Београду, 24. и 25. новембра 2022. године одржана је међународна конференција – Open Science Communication Conference, у организацији Центра за промоцију науке Београд. Конференција је била посвећена научној комуникацији, њеној пракси у различитом окружењу и на различите теме, кроз размену идеја и примера добре праксе.

Прилику да представе како научно комуницирају кроз свој рад имали су и Научни клубови у Србији. Научни клуб Крагујевац је другог дана конференције представио занимљив концепт научне комуникације са ученицима у школи, кроз рад сараднице Научног клуба, Милене Живковић, „Да ли биљке и животиње знају физику“.

На конференцији су испред Центра за образовање присуствовали Неда Богојевић Прековић, стручни сарадник и Ненад Миливојевић, помоћник директора Центра.