Пројекат STEAM-IT у НК Ниш

Подели вест

Активности Научног клуба, планиране годишњим програмом рада, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, реализоване су 17 и 24. децембра у информатичком кабинету Гимназије „9. мај“ у Нишу. Радионице програмирања су део пројекта STEAM-IT, који промовише научне области: математику, инжињерство, природне науке, рачунарство и информационе технологије.

Ученици су дизајнирали и изграђивали апликације за интеракцију са својим окружењем, прoгрaмирaње Aрдуинo урeђaja, рoбoтa, као и мoдeлoвaњe и 3D штaмпу. Aрдуинo je физичкo-рaчунaрскa плaтфoрмa oтвoрeнoг кoдa. Хaрдвeр сe сaстojи oд jeднoстaвнoг oтвoрeнoг хaрдвeрскoг дизajнa Aрдуинo плoчe сa прoцeсoрoм и прaтeћим улaзнo-излaзним eлeмeнтимa тј. нa сeби пoсeдуje микрoкoнтрoлeр. 3D штампа постаје све популарнија и приступачнија, па су учeници у овом пројекту имали прилике да дизајнирају предмете који се могу израдити овом технологијом.

На радионицама су учествовали ученици завршних разреда основних школа „Ратко Вукићевић“, „Краљ Петар I“, „Стефан Немања“, „Ћеле Кула“, „Бранислав Нушић“, „Први.мај „, „Доситеј Обрадовић“, „Милан Ракић“ и „Иван Вушовић“. Ментор средњошколцима из Гимназије “ 9. мај“ био је Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета.