AQUA свет предавања у Нишу и Крагујевцу

Подели вест

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

1. „Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм“ –18.10. 2021., 19:00-20:00 часова

2. „Свиjeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa”- 25.10.2021., 19:00-20:00 часова

Предавање „ Eкoлoгиja мoрa и хeмиja мoрскe срeдинe – утицaj зaгaђивaчa нa мoрски eкoсистeм “

18.10.2021. у 19:00

др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник, Институт за биологију мора Котор, Црна Гора;

*Руководилац је лабораторије за хемију мора и океанографију, а такође руководилац је контроле система квалитета у Института за биологију мора сходно захтевима стандарда MEST EN ISO17025:2018. Члан је радне групе за сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику, Поглавље 12 за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији. Ужа област истраживања односи се на хемију мора са посебним акцентом на одређивање садржаја тешких метала у морској води, седимету и биолошком материјалу, као и натропогени утицај на квалитет стања морске воде у акваторијуму Бококоторског залива и отвореног дела црногорског приморја.

*Данас се у свету спроводе бројна научна истраживања усмерена на испитивање, унапређење и заштиту животне средине, нарочито вода као ограниченог и осетљивог природног ресурса. Урбанизацијом и индустриализацијом долази до све већег насељавања приобалног подручја укључујући и црногорско приморје. Реке оптерећене отпадним индустријским и комуналним водама доносе велике количине талога оптерећене загађивачима. Својим деловањем човек утиче на природу и загађује је, а то се одражава и на целокупни екосистем.

*Пријављивање за предавања је могуће појединачно или збирно за оба на пријавном листу

Пријаве за НК Ниш: naucniklubnis@gmail.com;

Пријаве за НК Крагујевац: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви пријављени наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи. Овај пројекат финансира Центар за промоцију науке Београд.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за предавање је петак, 15. октобар 2021. године, до 12 часова.