ФОРМУЛУ ИЗРАЧУНАЈ ЗДРАВЉЕМ СЕ НАОРУЖАЈ у Ужицу

Подели вест

Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Формулу израчунај здрављем се наоружај“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 26. октобра 2021. године, у основној школи „Нада Матић“ Ужице  у којима су учествовали ученици четвртог разреда ове школа. Кроз интерактивне радионице  ученици  су се упознали са принципима здраве исхране кроз стицање знања о саставу и енергетској вредности намирница 

Пројектом „Формулу израчунај здрављем се наоружај“ се подстиче креативност и интелектуална радозналост ученика,  и олакшава ученицима да разумеју суштину наставних садржаја,, такође се олакшава ученицима да усвоје и примене функционална знања. Циљна група су били ученици четвртог разреда основне школе који су овим радионицама стекли знања о основним састојцима намирница, њиховом значају и улози у људском организму, упознали се са последиама недовољног или прекомерног уношења појединих састојака намирница и болестима до којих оне доводе. 

Током четири радионице које чине овај пројекат деца четвртог разреда  подељена у групе су помоћу декларација са производа преписивала састојке и заједно извлачили закључке о састојцима хране, док је предавач појашњавао њихову улогу и набрајао остале намирнице које их садрже. Ученици су затим на основу табеларних података израчунавали потребну количину намирница која обезбеђује потребну енергетску вредност, затим је  свака група на основу ранијих закључака састављала здрав јеловник и заједничким радом правили пирамиду исхране која остаје у школи. Такође су се бавили рачуњањем личне дневне потребе за храном и формирали дневни јеловник;  као и наводили  опасности од конзумирања „брзе хране“.  Након успешно завршених радионица сви учесници су награђени дипломама. 

Кроз ове радионице се показало да код обрађивања битних наставних тема и њиховим повезивањем са објектима у реалности добија се знатно већа мотивисаност и ученика и професора разредне наставе и знатно опширније и трајније знање о наставним садржајима.