Радионица у Крагујевцу: „НЕ ТЕЧЕ ТО РЕКА, ВЕЋ ВОДА! НЕ ПРОЛАЗИ ВРЕМЕ, НЕГО МИ“ (Иво Андрић)

Подели вест

У оквиру Научног клуба Центра за образовање Крагујевац отпочела је реализација пројекта „Не тече то река, већ вода! Не пролази време, него ми!“, који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину. 

Прва фаза пројекта подразумева теренски рад и радионице обраде података. Ученици Прве техничке школе у Крагујевцу, (четврти разред,образовни профил техничар за заштиту животне средине), реализовали су активности 06. и 07. октобра 2021. године. 

Узорци воде узети на језеру Бубањ су на часовима вежби из предмета Загађивање и заштита воде анализирани, и одређена је физичко – хемијска анализа воде, количина раствореног кисеоника и хлора у води, као и тврдоћа воде. Помоћ при изради дела анализа пружио је и Институт за јавно здравље који, као и претходних година, пружа подршку ђацима и професорима Прве техничке школе.

Други теренски излазак планиран је у децембру 2021. године.

Овај пројекат реализују: Милица Михајловић, наставник стручних предмета на подручју рада хемија, неметали и графичарство, дипломирани инжењер технологије, Марина Николић, професор математике и информатике, Владимир Чабрић, професор српског језика и књижевности, као и ученици Прве техничке школе у Крагујевцу.