Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

Подели вест

У  школској 2021/2022 години, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, Научни клуб Ниш реализује пројекат Еколошко образовање и васпитање. Пројекат је део годишњег програма рада клуба и финансира се уз помоћ Центра за промоцију науке . Циљ појекта је изграђивање сензибилитета  наставника за очување животне средине кроз оснивање еко- клубова у школама, где ће се учити о животној средини, указивањем на проблеме загађивања у  нашој средини и свакодневном животу и личној одговорности појединаца у могућим мерама заштите : изградња вештина потребних за зелену  декаду 2020-2030, како би развили   еколошки одговорне грађане. 

Прво предавање у пројекту под називом „Заштићена подручја јужне Србије“, биће одржано у понедељак 13.12.2021. г. од 19:00 – 20:00 часова онлајн путем интернета.Предавање реализује мр Данко Јовић, биолог-херпетолог , запослен у Заводу за заштиту природе Србије, руководилац канцеларије у Нишу. У оквиру свог радног ангажовања у Заводу, учествовао је у изради већег броја студија заштите као стручно-документационих основа за заштиту одређених подручја, активностима на очувању биодиверзитета и обављао и друге послове заштите природе. Учесник је неколико пројеката у оквиру међународне сарадње Завода.

Сматрамо да путем предавања и радионица, можемо да охрабримо наставнике  за организовање колективних ученичких акција у решавању еколошких проблема и упутимо их  на програме, интервјуе, документарне филмове и дебате које прате ове теме, а могу се користити у настави, кроз изборне предмете и кроз ваннаставне активности: Школа је најпозванија да развија све компоненте еколошке свести. Пријављивање је  на пријавном листу НК Ниш  на : naucniklubnis@gmail.com . Рок за пријаву за  предавање је петак, 10. децембар 2021. године.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.