„Научна учионица: друштвени и рачунарски аспект науке“у Крагујевцу

Подели вест

У сарадњи са удружењем „Алмагест“ 6.11.2021. године отпочела је реализација online пројекта „Научна учионица: друштвени и рачунарски аспект науке“, који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз пројекат из Категорије 2, добијен на Јавном позиву ЦПН-а за 2021. годину.

Прва фаза пројекта реализована је у периоду од 6.11.2021-11.12.2021. године и у овој фази реализована су четири интерактивна online предавања са ученицима средњих школа из Србије. Међу полазницима се налази десет ученика из Крагујевца који су ученици Прве крагујевачке гимназије и Друге крагујевачке гимназије (трећег и четвртог разреда).

Кроз ова предавања, ученици су се упознали и увидели како изгледа процес формирања научних теорија и парадигми. Историјским примерима је показано да је то углавном ирационалан процес, док увиди из социологије указују да је у питању и процес уроњен у друштвене околности. Предавања из Социјалне епистемологије сведоче о помаку интересовања филозофа са сазнајних могућности субјекта на поделу рада унутар колектива, што је довело до тога да се научни процес посматра из угла амбиције пружања нормативних смерница за побољшање функционисања научних тимова.

Друга фаза пројекта обухвата практичан део и реализована је у периоду од 18.12-25.12.2021. године. У овој фази ученици су подељени у групе и решавају задатке (рачунарска симулација).

Овај пројекат реализују: др Нена Васојевић, научни сарадник, Вања Суботић, истраживач сарадник, Петар Нуркић, истраживач сарадник, Гордана Јауковић, докторанд, Вук Самчевић, истраживач сарадник, као и ученици средњих школа из Србије међу којима су и ученици Прве крагујевачке гимназије и Друге крагујевачке гимназије.