Пројекат Питај и смишљај у Нишу

Подели вест

Прва уводна активност з ученике гимназија и средњих школа  у пројекту   „Питај и смишљај – развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима “ реализована је 4.12.2020. у Научном клубу Ниш. Пројекат је одобрен као део годишњег програма Научног клуба Ниш за 2020. годину од стране Центра за промоцију науке Београд.

Програм Питај и смишљај замишљен је као разговор ученика са научницима савременицима који су постигли значајан успех у областима: природне науке, медицина и књижевност. Укупно је планирано шест радионица и три сусрета. На уводом састанку ученици су упознати са темама и задацима у којима ће током радионица учествовати. Први сусрет заказан је за уторак 15.12.2020. и као тему има ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ СРЦА и обухвата разговор са научником Милошем Николићем са АКХ клинике (Опште болнице) у Бечу.

photo: pixabay

Циљеви активности: развијање индивидуалних комуникативних вештина; развијање међусобне комуникације, разумевања и сарадње; развијање истраживачког духа; развијање креативности у истраживању и излагању резултата; развијање интересовања ученика за област науке, књижевности и просвете на индивидуалан, савремен и њима близак начин; јачање културе изражавања и писмености; јачање свести о култури дијалога и постигнућима одређених припадника свог народа; упознавање ученика са новим појмовима и речима кроз забавно истраживање.

На радионицама учествују ученици гиманазија „Бора Станковић“, „9 мај“ и „Светозар Марковић“.Све активности за ученике у овом периоду реализују се онлајн. Аутор пројекта и модератор активности је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.