”D SET LAB” у Крагујевцу

Подели вест

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у периоду 14.03.-17.04.2021.године, радионице у оквиру пројекта „D Set Lab“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив пројектима за промоцију и популаризацију науке у Научним клубовима.

Акустика и оптика су области физике, технике, биологије и других научних дисциплина на које је живот човека неминовно упућен и од кога зависи. Усвајање основних концепата ових области залази у домен опште културе, а са развојем нових технологија познавање ових области додатно добија на значају. На основу тога, кроз пројекат ученицима је представљен основни концепт ових области, кроз креативност, анализу, индуктивно – дедуктивно закључивање и иновативан практични рад.

Циљеви пројекта су подизање научне писмености, развој дигиталних компетенција, развој комуникативних вештина и сагледавање научних тема кроз јединствену целину обухваћену експериментима.

У складу са актуелном епидемијском ситуацијом, радионице су реализоване у онлајн формату, у периоду од 14. марта 2021. године, до 17. априла 2021. године, путем zoom платформе. Реализовано је укупно четири активности, три радионице за групу од 14 ученика и завршна активност презентације наученог од стране учесника пројекта.

Реализаторке пројекта су : мр Ивана Круљ и Биљана Живковић, професори физике.