Пројекат Еколошко образовање и васпитање у Нишу

Подели вест

Друга активност у пројекту Еколошко образовање и васпитање , који се уз финансијску подршку Центра за промоцију науке, реализује кроз годишњи програм Научног клуба Ниш, планирана је за среду 22.12.2021. г.

Радионица под називом „ Знањем против страха“ намењена је ученицима основних школа и наставницима који предају предмете Биологија и Чувари природе. Радионица садржи презентације о врстама инсеката према којима постоји страх да су опсани за људе. Циљ радионице је да се учесницима пруже праве информације и знања о појединим инесктима како би знали правилно да се понашају у њихом присуству и тиме превазиђу страхове који се уче преношењем погешних информација о овим врстама.Након презентације о инсектима моћи ће да проуче препарирано стршљеново гнездо и примерке стршљена уз инструкције ентомолога.

Реализатори активности су стручњаци из Завода за заштиту природе Србије : Наташа Панић, андрагог са вишегодипњим искуством у осмишљавању, креирању и организацији образовних програма у области заштите природе и животне средине. за различите циљне групе: наставнике, ученике, локлане заједнице, управљаче заштићеним подручјима, новинаре, доносиоце одлука, стручну и најширу јавност и

Александра Затезало – Има вишегодишње ангажовање у изучавању и заштити угрожених врста инсеката и заштити биодивезитета, ради на изради студија заштите за заштиту подручја као природних добара. Аутор и коаутор значјаних радова и књига у области ентомофауне. Учествује у бројним еколошким радионицама за децу и ученике на тему заштите инсеката и заштите природе.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.