Пројекат „Будућност данас!“ у Нишу

Подели вест

Радионица за ученике средњих школа са називом „Шуме и клима” у оквиру пројекта Будућност данас! , реализована је у понедељак 31.01.2022. у просторијама Научног клуба Ниш. Радионица је део пројета који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз активности годишњег програма рада.

Шума као велики произвођач кисеоника представља основу живота на Земљи. Због прекомерне сече и пренамене земљишта из шумског у пољопривредног, забележено је смањење површина под шумским екосистемима на глобалном нивоу. Шуме су посебно погођене непогодама (нпр. суша и пожара) које ће у будућности бити све чешће због промене климатских услова на Земљи. Постоји много фактора који утичу на избор локације за пошумљавање и врсте којом ће се пошумљавати. Од природних фактора посебно се истичу земљиште, климатски услови, експозиција и нагиб. Од антропогених најзначајнији фактори су намена земљишта и саобраћајна инфраструктура. Све наведене факторе потребно је пажљиво размотрити и укључити у анализу приликом комплексног пошумљавања које ће имати помоћи да се ублаже ефекти климатских промена чији смо сведоци.

Аутор радионице Никола Младеновић, инжењер заштите животне средине, припремио је за ученике карте Града Ниша , са уцртаним локацијама, на којима су они обележавали потенцијална места, где би била могућа садња одређених врста дрвећа у градској средини која би дала највише позитивног ефекта . Учесници радионица били су ученици другог и четвртог разреда гимназије „ 9 мај“ и првог и другог разреда Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“- одељења специјализованих за географију. Задовољство учешћа потврђује и коментар једног ученика: Одличне су радионице, овакве не можемо да радимо у школи.