„НЕ ТЕЧЕ ТО РЕКА, ВЕЋ ВОДА! НЕ ПРОЛАЗИ ВРЕМЕ, НЕГО МИ“ пројекат у Крагујевцу

Подели вест

У оквиру Научног клуба Центра за образовање Крагујевац реализована је друга фаза пројекта „Не тече то река, већ вода! Не пролази време, него ми!“, који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину.

Теренски и лабораторијски рад, са реализатором професорком Милицом Михаловић, ученици Прве техничке школе реализовали су 08. и 09. децембра 2021. године, на језеру Бубањ и на часовима вежби у оквиру предмета Загађивање и заштита вода. Одрадили су анализе узорака воде са језера, а и овај пут помоћ при изради дела анализа пружио је Институт за јавно здравље Крагујевац.

На часовима вежби из предмета Аутоматске обраде података са реализатором, професорком Марином Николић, ученици су резултате мерења добијених у лабораторији груписали и приказали табеларно и графички и тако добијене резултате учинили прегледнијим и јаснијим. За потреб пројекта направили су и упитник (анкету) ради прикупљања података о информисаности грађана Крагујевца о стању животне средине и стању воде у њиховом окружењу.

Поред несумњивог значаја воде у свакодневном животу, а подстакнути истраживањима и огледима својих другара са хемијског смера, ученици другог и трећег разреда започели су својеврсно путовање кроз књижевне епохе. Тема је, наравно – Вода у светској и српској књижевности.

У низу радионица, најпре су бирани тимови, а затим и конкретније теме у вези са водом, а све у циљу сагледавања значаја мотиве воде у књижевности.

Заједничким истраживачким радома ученици су дошли до неколико тема које ће кроз своја задужења и групни рад приказати у оквиру овог заједничког пројекта, и поводом Међународног дана вода. Овај део пројекта води професор Владимир Чабрић.

Трећа фаза пројекта наставља се у 2022. години, новим активностима.

Овај пројекат реализују: Милица Михајловић, наставник стручних предмета на подручју рада хемија, неметали и графичарство, дипломирани инжењер технологије, Марина Николић, професор математике и информатике, Владимир Чабрић, професор српског језика и књижевности, као и ученици Прве техничке школе у Крагујевцу.