„ Нa мeсту злoчинa“ радионица у Нишу

Подели вест

Друга и трећа радионица у пројекту по јавном позиву Центра за промоцију науке,  реализоване су у Научном клубу Ниш и то у два термина – 17. и 24. марта. Радионицама су  присуствовали заинтересовани средњошколаци, 24 ученика треће и четврте године. 

Форензичке дисциплине које су том приликом биле представљене  средњошколцима су форензичка лимнологија и форензичка психологија. Ученици су се упознали са разликама између насилног утапања и одбацивања леша, одређивања места утапања и времена које је тело провело у води након смрти, уз употребу силикатних алги за детекцију,  као и са поступком микроскопирања. Имали су прилике да од већ припремљених, екстрахованих узорака алги направе нативне препарате које су анализирали посматрањем под микроскопом.

У другом делу радионице слушали су о техникама детекције обмањивања и сами се опробали у улози форензичког психолога. Посматрањем и анализирањем понашања три осумљичене особе изводили су закључке о томе ко је починилац злочина на основу вербалних и невербалних показатеља обмањивања које су давали осумњичени.

Нова радионица упутила је ученике у  основне етапе обраде места кривичног догађаја.Представљени су им  основни послови форензичког истраживача, као и појам лица места злочина. Имали су прилике да науче како се врши обезбеђење места кривичног догађаја, како се врши увиђај и зависно од самог кривичног дела закључе како би текла обрада лица места. Такође, упознали су се са физичким и биолошким доказима као и са различитим техникама њиховог детектовања и узорковања. Ова радионица је подразумевала практичне вежбе где су ученици имали прилике да посматрају детекцију крви помоћу луминола, као и да сами изврше узорковање длака, сасушене крви , комадиће стакла.