Менсин СТЕ(А)М караван у Нишу

Подели вест

У Научном клубу Ниш, у недељу 17.04.2022. почиње реализација пројекта промоције науке Менсин СТЕ(А)М караван. Пројекат је одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву 2021/2022 за категорију К2.

У овом пројекту промоција СТЕ(А)М  концепта обухвата низ од  по 6 радионица у различитим градовима   за ученике  у првом циклусу основног образовања и васпитања. Радионице су из области математике, хемије, екологије, роботике, физике, архитектуре, биологије, астрономије,
психологије, али организоване тако да су мултидисциплинарне и интерактивне.

Циљ  је да  се функционална знања повежу и представе кроз музику, цртеж, видео снимке, као и да се ученици нижих разреда основних школа , родитељи и учитељи упознају  са СТЕМ концептом и стимулативним активностима за развој дечијих потенцијала . Програм указује  на важност стимулације интелекуалних способности деце и развоја њихових потенцијала од раног узраста, на потребу идентификације даровитих за научне дисциплине и важност подршке коју треба да добију у току свог развоја.Пројекат реализују координатори Одсека за рад са децом Менса Србије.

Позив је отворен за родитеље и учитеље за сву децу од првог до четвртог разреда.  Радионице почињу у 11.00 и трају до 15:00 часова у неколико учионица Научног клуба Ниш.

Овај унос је постављен у Ниш. Означити линк.