Завршно предавање пројекта ”Будућност данас” у НК Ниш

Подели вест

Завршно предавање у пројекту Будућност данас, из годишњег програма клуба за 2021/2022. реализовано је 5.12.2022. Предавање „Климатски одговорни градови“ одржао је Др Иван Симић, доцент на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.

У научној јавности постоји сагласност да се климатске промене приписују активностима које мењају састав атмосфере а које се евидентирају у дужем интервалу времена. Сам термин „климатске промене“ користи се за опис промена климе до којих долази као резултат природних и/или људских фактора.

Како би учинили градове пријатнијим за живот, потребно је истраживачко знање применити у планирању нових, климатски свесних и одговорних насеља или адаптацији већ постојећих насеља. Једанаести од 17 циљева одрживог развоја односи се на одрживе градове и заједнице које у њима живе, што је значајно због тога што је на глобалном нивоу дефинисано шта значи одрживи развој.

На предавању су представљени разни одговори на последице климатских промена у градовима, објашњено је каква је улога отпорности као дела одрживости, приближена комплексност урбаних форми као и примери пројеката који се баве темама резилијентних градова. Такође су наглашена решења која су препозната у стратегијама и то су: 1. Енергетска транзиција; 2. Увођење еколошког индекса; 3. Зелена инфраструктура; 4. Порозност земљишног прекривача – концепт град „сунђер“ ; 5. Прилагођени јавни простори и објекти.

Циљ предавања које је пратило 80 наставника је да се пруже информације о овој важној теми, како би образовали еколошки писмене ученике.