ПРОЈЕКАТ ,,ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – КОРЕСПОДЕНЦИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ“ У КРАГУЈЕВЦУ

Подели вест

Пројекат ,,Дворска канцеларија – коресподенција у средњем веку“ финансиран је од стране Центра за промоцију науке Србије, кроз Јавни позив за финансирање у 2018. години, као један од седам пројеката који се реализују у Научном клубу Крагујевац

Циљеви пројекта су промоција историје и помоћних историјских наука, развијање вештине писања, упознавање са старословенским језиком и рукописима, упознавање са средњовековним латинским језиком и писмом, промоција употребе ћирилице и других писама, промоција на папиру записане речи као средства комуникације и употреба савремених дигиталних технологија.

Опис пројекта:

Прва фаза – презентовање садржаја и циљева пројекта потенцијалним учесницима кроз изложбе радова са прошлогодишњег пројекта Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића и представљањем нових планираних садржаја и активности.

Друга фаза – окупљање учесника и упознавање са пројектом кроз презентације.

Трећа фаза – организовање радионица на којима учесници пројекта вежбају старе начине писања и упознају се са старом ћирилицом.

Четврта фаза – индивидуални рад група за израду задатих радова, тако што би свака група представљала једну страну у коресподенцији. Свака група би добила свог партнера са којим би се дописивала – размењивала калиграфске преписе историјских извора, права писма која су владари средњег века упућивали једни другима.

Пета фаза – завршна манифестација са изложбом радова са дружењем свих учесника, уз презентацију витешких вештина и оружја.

Шеста фаза – сажимање резултата пројекта и писање извештаја.

У пројекту учествују наставници и ученици из пет крагујевачких основних школа:

  1. ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“
  2. ОШ ,,Мома Станојловић“
  3. ОШ ,,21 октобар“