Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Биоремедијација у Кикинди

Научни клуб Центра за стручно усавршавање реализује предавање
на тему: „Биоремедијација – еколошка метода у ремедијацији оштећених екосистема“, које је финансирано по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предавање ће се одржати у научном клубу Кикинда 06. новембра са почетком у 17 сати. Циљ предавања је да се ученици основних и средњих школа упознају са еколошкимметодама, које се користе за санацију оштећених екосистема кроз примере из праксе. Такође, предавање има за циљ и подизање нивоа свести код младих о значају очувања биодиверзитета.
Предавач: Данка Радић


Интезиван индустријски развој условио је употребу различитих
једињења вештачког порекла, која никада нису постојала у природи. Поред тога, почетком двадесетог века човек је у пољопривреду увео и употребу минералних ђубрива, пестицида и високо приносних генотипова биљака. Поред производње фосилних горива, интензивна пољопривредна производња се сматра једним од најагресивнијих утицаја човека на животну средину. Ово се односи и на нашу земљу, где се као последица индустрије и рударства генерише велика количина различитог отпада, претежно са повећаним садржајем тешких метала и различитих органских једињења, који се несметано изливају у реке и језера. Како би се решили проблеми загађења, примењују се различите методе. Биоремедијација представља добру алтернативу конвенционалним методама, где употребом микроорганизама долази до потпуне биолошке трансформације органског отпада под контролисаним условима, или до концентрација испод нивоа предвиђених законском регулативом. Захваљујући овој методи, не долази до нарушавања екосистема, па стога представља ефикасни и економски прихватљив начин третирања загађених вода и земљишта.

„Издвој, скрој, направи спој за изум свој!“ у Смедереву

Пројекат „Издвој, скрој, направи спој за изум свој!“ реализован je 23. октобра, 2020. године, у оквиру Годишњег плана Научног клуба, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Смедерево. Реализоване су планиране активности кроз радиoничарски рад. Учесници свих радионица, били су ученици 4.разреда ОШ „Иво Лола Рибар“, Скобаљ,  предвођени учитељицом Слађаном Добротом. 

Ученици су се најпре кроз презентацију упознали са отпадним  материјалима, изгледом, саставом и начинима обраде за даљу употребу кроз процес рециклирања. Радом кроз радионице усмерене на развој интересовања деце за проучавање екологије као науке, створени су изуми којима ће се доћи до решавања постојећих проблема поновном употребом предмета који су одбачени. Кроз експеримент, цртањем, дорадом, издвајањем, спајањем, компоновањем и креативним изражавањем, долази се до нових изума, стварања нових предмета који ће имати своју употребну вредност у новонасталим ситуацијама.

Као резултат пројекта креира се ново функционално наставно средство употребљиво као олакшица у раду ученицима који имају потешкоће у савладавању техника читања, рачунања и сналажења у свакодневним ситуацијама. На опште задовољство деце испробане су функционалне вредности новонасталих изума.

Ученици су  кроз радионичарски рад у оквиру пројекта имали прилику да схвате значај тимског рада, као и значај науке којом ће се решити постојећи проблем загађања животног окружења, али и стварање олакшица у раду ученика којима је неопходна техничка подршка.

M3уКИ у НК Кикинда

Научни клуб Центра за стручно усавршавање Кикинда организoвао је 12.-16.10.2020. манифестација М3уКи која је  промовисала  математику и образовање. Радионицама је присутвовао мањи број учесника због ситуације око Корона вируса. Манифестација се организује у циљу промоције математике за ученике основних и средњих школа у Кикинди.

Научни клуб Центра за стручно усавршавање Кикинда реализовао је  радинице-такмичење у оквиру пројекта ”М3уКи”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. 

Прва радионица под називом СтрингАрт била је одржана   12. и 13.10.2020.  у Научном клубу, док је представљање пројеката одржано у школи, чији ђаци су били део радионице. Тема пројекта била је   приближавање математике млађем узрасту.

 Циљем популаризације науке и математике, приближавања математике свим узрасним категорија, кроз визуелизацију, покрет и игру желимо да прикажемо повезаност математике са светом око нас. Жеља нам је да математику учинимо привлачнијом и да ово постане традиционална манифестација која ће окупљати младе.

Активности су спроведене  у току недељу дана. То су радионице Нацртај моје име, Оригами, СтрингАрт на којима повезујемо математику са уметношћу.

Радионица СтрингАрт је  одржана 12. и 13.10.2020. на радионици учесници повезивањем знања из математике и уметности, уз употребу игле конца праве уметничко дело.

Радионица Оригами која је одржана 14.10.2020.  учесници повезују математику и технику Оригами за прављења фигура у простору.

Радионица Нацртај моје име је одржана  15.10.2020. На овој радионици учесници коришћењем знања из  математику прве уметничко делу- слику свог имена.

ЈА – ЧУДЕСНО МАЛО БИЋЕ

 Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквиру пројекта „Ја – Чудесно Мало Биће“, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоције науке. Радионице су реализоване 21. октобра 2020. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовала деца из предшколске установе и основних школа из Ужица. Овим радионицама кроз различите теме  и садржаје, омогућиле су деци да разумеју свет који их окружује и начин функционисања сопственог тела. 

 Пројектом „Ја – Чудесно Мало Биће“ промовишу се природне науке кроз Монтесори метод и Космичко образовање. Деца се упознају са деловима људског тела, начином функционисања органа и важности сваког од њих. Циљна група су деца предшколског и раног школског узраста. Кроз Монтесори метод и област која се односи на природне науке, по принципу од конкретног ка апстрактном, деца се упознају са деловима људског тела кроз радионичарски начин рада. 

Током четири радионице које чине пројекат “ЈА – Чудесно Мало Биће“ деца предшколског и раног школског узраста су најпре уведена у тему кроз рецитацију „Ја сам људско биће“ из Буквара дечјих права, затим се настављају питања шта све човек има на телу што видимо, а шта се налази унутар нас, како тело функционише. Затим их упознајемо са силуетом човека са органима на чичак, деца сама стављају органе на места где припадају. У наставку свака група деце добија одређен материјал везан за људско тело или Монтесори картице и раде на њима, свака група испробава понуђене материјале. На крају радионица износе своје утиске и деца добијају дипломе. 

Кроз упознавање деце са функционисањем људског тела упознајемо их са тимским радом и принципом поступног учења од једноставнијег ка компликованијем, као и промоцију самог Монтесори метода учења. 

Климатке промене и глобално загревање у Кикинди

Најава предавања: Климатке промене и глобално загревање-узроци, последице и могућа решења

Научни клуб Центра за стручно усавршавање реализује предавање „Климатске промене и глобално загревање-узроци, последице и могућа решења“ 30.10.2020. са почетком у 18 сати.

Пројекат је финансиран по Јавном позиву Центра за промоцију науке. 

Упознавање слушалаца са проблемима који су проузроковани глобалним загревањем, ширење свести и едукација о негативним последицама климатских промена, како би повећали мотивацију и свест о еколошким и

друштвеним изазовима са којима се суочавамо.

Климатске промене су један од највећих изазова нашег времена и постоји јасан интерес и спремност земаља да се укључе у развој алата и стратегија широм света. Путем законодавства, многе државе покушавају да покрену глобалне трансформације, ка будућности кохезивног, партиципативног и транспарентног управљања, одрживости и добробити за читаво  човечанство. Међутим, климатске промене имају много слабости и суочавају се са неколико препрека, као што су: недовољна развијена свест о проблему, неадекватна врста наратива и метафора која ангажују људе у решавању оваквих проблема. Едукација може бити кључ за превазилажење ових баријера и омогућавање ефикасне комуникације! Нарочито трибине, где је могуће кроз визуелни садржај, коришћењем емотивнијег и лично релевантнијег језика помоћи у превазилажењу разлика између научних информација и личне одговорности појединца.

Кључни проблем у нашој земљи јесте недовољна информисаност становништа о овим проблемима, недовољно развијена еколошка свест, па је ова трибина једна од основних корака којим би се могао превазћи овај проблем. Учесници на овом предавању ће се упознати са једном од најважнијих тема данашњице, проблемима климатских промена и глобалног загревања. Предавање има за циљ указивање на узроке, последице и проблема који настају због глобалног загревања, чиме би се повећала емпатија и свест о климатским проеменама, као и одговорност сваког појединца. Један од главних принципа овог предавања је подстицање и пружање могућности учесницима да размотре сопствене снаге и утицај који имају у свакодневном животу. 

Предавач: Бојана Васић

Радионице стрипа- „Оживљавање слике речима“ у Нишу

Радионице за две групе ученика две нишке основне школе , у оквиру пројекта Радионице стрипа- „Оживљавање слике речима“, биће одржане у Научном клубу Ниш у петак 23.10.2020.г. са почетком у 9.00 и 13.00 часова. Пројекат је одобрен у оквиру годишњег програма Научног клуба Ниш, а финансиран од стране Центра за промоцију науке.

Пројекат упознаје ученике са историјом стрипа и елементима који га чине. Почетна тачка за израду стрипа је представљање аутобиографског дела Николе Тесле „Моји изуми“. Радионице ће објединити уметност стрипа, науку и културу изражавања. Циљ радионица је да деца уоче елементе који чине стрип и да путем говорних вежби анализирају задатке помоћу којих су дошли до тих сазнања. 

Реализатор радионица  и аутор пројекта је Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности из ОШ Рајак Павићевић у Бајинoj Башти. 

Пројекат Настава на даљину у Нишу

Тематско предавање Настава на даљину , реализује се у четвртак 29.10.2020. г. са почетком у 19.00 часова у Научном клубу Ниш. Пројекат је део годишњег програма Научног клуба, који је одобрен од стране Центра за промоцију науке, у оквиру активности  из области промоције и популаризације науке  у 2020. години.

Пројекат одговара на тренутно актуелне теме које се тичу наставника основних и средњих школа. Да ли је сваки наставник спреман за ИКТ у настави? Примери добре праксе у примени ИКТа у настави. Да ли су наставници спремни за Јутјуб и како изгледа снимити час за РТС? Одговоре на ова питања понудиће наставници који су снимили велики број часова у оквиру програма наставе на даљину путем платформи медијског система РТС-а. 

Аутори и реализатори пројекта су мр Дејан Бошковић, професор  биологије у ОШ „Иво Андрић“ у Београду и Анђелка Петровић, професор српског језика и књожевности у Математичкој гимназији у Београду.

ЦПН КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА

Овогодишња Европска ноћ истраживача реализује се кроз три пројекта у 29 градова широм Србије. Центар за промоцију науке ће први пут бити координатор пројекта под називом ReFocuS 3.0 (Road to Friday of Science Third edition) и своје активности реализоваће са партнерима: Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Природно-математичким факултетом у Нишу и Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац. Други пројекат у коме је Центар за промоцију науке партнер је ReConNeCt Upgrade 20.20 (REsearch, CONnections,NEtworks and CulTure), који координира Креативно едукативни центар из Новог Сада, а партнери су и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Високотехничка школа струковних студија у Суботици и Удружење научних комуникатора. Трећи пројекат SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) координира Факултет за физичку хемију у сарадњи са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.

Кроз ReFocuS 3.0 желимо да укажемо на значај науке у свакодневном животу, приближимо научне методе и начин размишљања ширем делу популације, као и да их упознамо са истраживачима и њиховим радом. Кроз 14 градова на преко 40 места (тргови, кафићи, тржни центри, библиотеке, паркови, научни клубови, тврђаве, музеји, археолошка налазишта) желимо да сви ослушну, погледају, осете, искусе и додирну науку. Оно што бисмо посебно волели јесте да подигнемо свест о значају науке за све нас, покажемо различитост, отвореност и важност свих актера тако што ћемо указати на то да су у овом процесу сви битни: истраживачи, грађани, удружења, и да свако нечим може да допринесе напретку. У нади да ће се што више људи укључити у научна истраживања, акценат је и на концепту „грађанске науке“, који подразумева да јавност заједно са научницима истражује. Грађани ће лакше схватити значај науке, као и то да је њихова улога изузетно важна, када им покажемо као примењена наука може да допринесе решавању проблема који и њих тиште.

Главна идеја ReConNeCt Upgrade 20.20 је фокус на научно интригантне и утицајне примере дигиталних технологија и друштвених мрежа. Радови, предавања, идеје и открића, које ћемо заједно гледати, слушати, читати и у којима ћемо имати могућност да учествујемо, моћи ће не само да допру до хиљада људи, већ и да покрену још више нових разговора и инспиришу све који се прикључе највећем паневропском догађају у сфери научне комуникације и промоције науке – Европској ноћи истраживача!

Последња новембарска недеља која ће бити реализована у сарадњи са Мрежом научних клубова у чак 14 градова, протећи ће у знаку најбољег научног провода! Све информације о садржајима, локацијама и сатници овогодишње Ноћи истраживача, која ће се одиграти у петак, 27. новембра, моћи ћете ускоро да погледате на сајту: www.nocistrazivaca.rs

Европска ноћ истраживача у Србији финансирана је из програма ХОРИЗОНТ 2020, највећег програма Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“.

Нашарај шару у Смедереву

У оквиру Годишњег програма Научног клуба Смедерево, у петак, 09. октобра, 2020. године, одржан  је пројекат „Нашарај шару“. 

У Научном клубу, у просторијама Регионалног центара за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, реализоване су планиране активности кроз радионичарски рад. Учесници свих радионица, били су ученици 4. разреда ОШ „Иво Лола Рибар“, Скобаљ. 

Кроз презентацију која прати предавање о значају и развоју уметности, ученици су се  најпре упознали са  математичким приказом етно мотива на квадратној мрежи, симетријом  и системом уклапања боја. 

У оквиру радионице на којој су учествовали,  ученици су најпре осмислили своју шару коју су приказали кроз квадратну мрежу, користећи машту. Током стварања шаре испоштовали су све оно што су научили о правилном коришћењу боја. Са задовољством су осмишљене мотиве преносили са мреже на платнену мајицу користећи боје за тканину. Током рада, ученици су били упућени једни на друге, били подршка, подстицај и испомоћ до самог завршетка.

На опште задовољство ученика, своје рукотворине, мајице са  ишараним шарама, имали су прилику да обуку и покажу свима који желе да се упознају са нашим етно шарама. На такав начин су све одрађено ставили у жижу јавности израдом часописа с намером да се  наша традиција, конкретно лепота мотива, сачува од заборава.

Искуства са радионице можете погледати овде.

”Потрага за благом” у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је  прво од укупно две радионице на отвореном „Потрага за благом“ које је одржано 3.10.2020. у Великом парку у Кикинди. Почетак је био у 10 сати. Учествовало је укупно 16 деце узраста од 5 и 6 година.

Радионица је била замишљена да се кроз игру учи, што се и показало као одличан начин учења. Веома је битно да од раног узрастаљ деца буду упозната са светом који их окружује и њиховим карактеристикама као и предностима. Развијањем свести о очувању екосистема.

Кроз практичну наставу побудили смо емоције и самим тим и нова сазнања остављају јачи утисак. 

У градском парку реализоване су две радионице у оквиру пројекта „Потрага за благом“ Прва радионица подразумева проналажење природних материјала (лишће, гране, цветови…) и њихово селектирање. У оквиру друге радионице деца ће добити задатак да пронађу нпр мрава, перо, лептира…

док ће трећа бити одржана у суботу 10.10.2020. као наставак оног што се дешавало 3.10.2020. Сав скупљени материјал биће искоришћен за прављење ликовног рада. 

Циљ активности је био да се деца упознају са основним карактеристикама природе и свега што нас окружује као и развој моторичких способности, запажање облика, боја и сличности међу живим и неживим бићима.