”Потрага за благом” у Кикинди

Подели вест

Научни клуб Кикинда организовао је  прво од укупно две радионице на отвореном „Потрага за благом“ које је одржано 3.10.2020. у Великом парку у Кикинди. Почетак је био у 10 сати. Учествовало је укупно 16 деце узраста од 5 и 6 година.

Радионица је била замишљена да се кроз игру учи, што се и показало као одличан начин учења. Веома је битно да од раног узрастаљ деца буду упозната са светом који их окружује и њиховим карактеристикама као и предностима. Развијањем свести о очувању екосистема.

Кроз практичну наставу побудили смо емоције и самим тим и нова сазнања остављају јачи утисак. 

У градском парку реализоване су две радионице у оквиру пројекта „Потрага за благом“ Прва радионица подразумева проналажење природних материјала (лишће, гране, цветови…) и њихово селектирање. У оквиру друге радионице деца ће добити задатак да пронађу нпр мрава, перо, лептира…

док ће трећа бити одржана у суботу 10.10.2020. као наставак оног што се дешавало 3.10.2020. Сав скупљени материјал биће искоришћен за прављење ликовног рада. 

Циљ активности је био да се деца упознају са основним карактеристикама природе и свега што нас окружује као и развој моторичких способности, запажање облика, боја и сличности међу живим и неживим бићима.