Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ У НАУЧНОМ КЛУБУ ЛЕСКОВАЦ

И ове године, у периоду од 10. до 31. маја, Научни клуб Центра за стручно усавршавање у образовању уз подршку Центра за промоцију науке организoвао je манифестацију Мај месец математике М3 под слоганом ФОРМУЛА УМЕТНОСТИ.

За све љубитеље математике организовали смо онлајн предавања, радионице и изложбе са темом које су почивале на повезаности уметности и математике.

„Од ланчића до звезда“, „Златни пресек као математички принцип у уметности“, интерактивна плесна радионица, „У ритму бројева и фигура“, „Игра живота“ и „Математичар као керамичар, поплочавање равни из угла математике“ само су делић пројекције заступљености математике у сваком сегменту нашег живота и свакодневнице.

Математику из другог угла на занимљив начин представили су наши драги сарадници са Природно математичког факултата из Ниша, Истраживачке станице Петница, наставници Школе за текстил и дизајн из Лесковца, плесачи плесног студиа „Авангарда“.

Још један занимљив део ове мајске манифестације биле су изложбе Центра за промоцију науке „Математика и природа“ и „Жене у математици“ које су биле изложене у Центру за стручно усавршавање у образовању.

Аутори, реализатори али и посетиоци манифестације доказали су да математика може да буде занимљива и забавна!

„ДА ЛИ БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗНАЈУ ФИЗИКУ?“ у Ужицу

Научни клуб Регионалног центра за профеисонални развој запослених у образовању Ужице реализује четири радионице у оквру пројекта „Да ли биљке и животиње знају физику?“ који се финасира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Радионице су реализоване 25. маја 2021. године, у Научном клубу Ужице у којима су учествовали ученици старијих разреда из основних школа из Ужица. Замисао пројекта је да се кроз низ занимљивих садржаја и презентација ученицима омогући другачији и занимљивији приступ градиву из физике и биологије.

Пројектом „Да ли биљке и животиње знају физику?“ се развијају међупредметне компетенције код ученика (биологија и физика) и тиме им се омогућава да самостално повезују знања из различитих предмета чиме стичу функционална знања и вештине. Циљна група су ученици старијих разреда основне школе. Учесници радионица, уз помоћ једноставних питања и задатака имају за циљ да препознају код биљака и животиња где се у њиховом понашању крије физика и биологија и да то потврде применом различитих експеримената.

Током четири радионице које чине пројекат „Да ли биљке и животиње знају физику?“ деца из ужичких основних школа најпре кроз занимљиве презентације и питалице уче примену у науци сонара који поседују делфини, ехолокације код слепих мишева, демонстрацију лета птице, како мачке користе основне законе физике, спектар чујности звукова код различитих врста животиња и остале занимљивости везане за физиолошка обележја животињског и биљног света. А затим путем интерактивних експеримената процес учења учине још занимљивијим и креативнијим и лакше повезују са другим постојећим знањима. У завршном делу ученици су проверали научено кроз мини квизове и добили дипломе за активно учествовање на радионици.

Као додатак традиционалној настави ове радионице повећавају мотивисаност ученика за праћење наставе из биологије и физике и подстичу активно укључивање ученика и развој апстрактног мишљења кроз решавање задатих проблема и сам експерименталан рад.

Хемија и уметност у Нишу

Други дeo прojeктa Нeдeљa хeмиje – хeмиja и умeтнoст из годишњег програма Научног клуба Ниш, успeшнo je рeaлизoвaн у лaбoрaтoриjaмa Дeпaртмaнa зa хeмиjу, ПMФ Ниш.

Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке.

Одржавањем рaдиoницe Дoдaj свeту мaлo бoje, нaстaвници, сaрaдници и студeнти Дeпaртмaнa oсмислили су и дeмoнстрирaли зaнимљивe oглeдe учeницимa и нaстaвницимa срeдњих шкoлa, уз мoгућнoст дa сe и сaми oпрoбajу у извoђeњу пojeдиних кoрaкa. Oдрeдили су/изрaчунaли кoнцeнтрaциjу jaкe и слaбe кисeлинe вoлумeтриjски, изoлoвaли/eкстрaхoвaли пигмeнтe шaргaрeпe и цвeтa хибискусa, снимили им УВ/ВИС спeктрe, хрoмaтoгрaфисaли нa тaнкoм слojу,Накoн oбилaскa oстaлих студeнтских и истрaживaчких лaбoрaтoриja, рaстaли су сe зaдoвoљни и срeћни, уз oбeћaњe дa сe сусрeт пoнoви у нoвим бojaмa хeмиje и умeтнoсти. 

Двадесет ученика и четири наставника били су учесници завршнице овог пројекта: Прва нишка гимнaзиjа „Стeвaн Срeмaц“, Гимнaзиjа“9 мaj“, Гимнaзиjа „Бoрa Стaнкoвић“ и Прeхрaмбeнo – хeмиjске шкoла.

Учионица под ведрим небом у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је друго од укупно три предавања са теренским радом „Учионица под ведрим небом“ које се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предавање је одржано 26.5.2021. са почетком у 20:30 на Старом језеру у Кикинди. Предавачна астрономској вечери био је Младен Ђуран, астроном аматер.

У току рада обрађене су две теме: основни појмови орјентације на небу, принцип рада астрономског телескопа, звезде и сазвежђа северног неба (показивање сазвежђа уз пригодну митолошку причу, вртећа карта неба, положај и место Земље и Сунца, планете Сунчевог система, посматрање Месеца телескопом.

Предавању су присусвовали ученици виших разреда основне школе, али и велики број грађана. Укупно је било 64 учесника.

Место одржавања је Старо језеро у Кикинди, које се налази у центру града. Сам амбијент је још више утицао на атмосферу која је била врло инспиративна, како са предавача, тако и за слушаоце.

Предававање је било намењено свима које занима астрономија, физика и географија…

Циљ је да се што већи број људи упозна са астрономијом, планетама, картом неба. Радом на терену показао се као одличан јер су сви учесници могли да користе телескоп, што је за многе било прво и јединствено искуство.

Гљиве Хомољских планина епизода 5

U petoj epizodi prve sezone serijala Diversitas, Lana Lazerević i Lidija Gavrilović, učenice 7. razreda OŠ “Jovan Šerbanović“ Ranovac, otkrivaju skrovito stanište još jedne strogo zaštićene vrste gljive

Да виде сви какви смо мали научници ми… у Рановцу

Научни клуб Рановац, реализује прву од три радинице у оквиру пројекта ”Да виде сви какви смо мали научници ми …”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. . Прва радионица реализоваће се у току друге недеље маја, 21. 05. а остале две до краја маја, прве недеље јуна. Представљање пројеката одржано је у школи, чији су ђаци били део радионице. Тема пројекта је уочавање и слободно исказивања запажања о природним феноменима кроз игровне активности, експерименталне и хеуристичке методе.

Пројекат ,, Да виде сви какви смо мали научници ми…“ нам открива мистерије природних феномена који нас окружују и уче нас да је оглед неопходан додатак знању младих који ће заузети централно место у овим радионицама. Управо ћемо у овим радионицама ,, Заменити улоге „ ученици 3. разреда ће бити предавачи 1. разреду. Улога наставника је да буде сарадник усмрава и пружи подршку у реализацији огледа који су ученици одабрали. У првом плану истакнуће се вршњачко учење и саморегулативно учење. Овим приступом у реализацији радионица пробудиће се интересовање младих за науку. Ученици су учесници ( активни субјекти ) у процесу учења и развијају компетеније неопходне за целоживотно учење који су реални и остварљиви циљеви. Циљна група су сви они који желе да кроз игролике активности докажу валидност природних феномена.

Током овог пројекта извешће се више огледа из области материјала, енергије, гравитације и кретања. Неки од њих су једноставни, други сложени, а сви они лако могу да се изведу од материјала пронађеног у кући. Циљ је стицање знања о променама материјала; стицање знања о сличностима и разликама међу течностима; оспособљавање ученика за самостално закључивање о својствима воде и других течности као растварача; обнављање и проширивање знања о различитим факторима који утичу на кретање тела; утврђивање знања о утицају Земљине теже на тела; оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; оспособљавање ученика за извођење огледа; развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, слободно исказивање запажања.

Ученици кроз ове радионице развијају: свест о себи, јачају самопоуздање, развијају креативност и иницијативност у раду, развијају естетичке перцепције и перцепцију личног укуса, откривају напогодније приступе, развијају индивидуалне вреднасти и ставове (солидарност, толеранцију ).

Квалитетна и функционална примена методе практичних радова (лабораторијско-експерименталне методе) подразумева наставниково детаљно анализирање садржаја и обезбеђивање потребног материјала за извођење огледа. Предности примене ове наставне методе су: развијање радозналости, обогаћивање и интензивирање наставног процеса, ангажовање различитих аспеката личности детета. Такође, ова метода омогућава да ученик доведе у везу своја искуства са новим сазнањима, поштује богатство индивидуалних разлика, развија вербалну интеракцију између ученика и мотивише их да властитом активношћу долазе до нових сазнања. Доприноси и развијању хипотетичког и критичког мишљења, развијању способности објашњавања, тумачења и извођења закључака.

Научни графити у Рановцу

Научни клуб Основне школе „Јован Шербановић“ реализује прву од три радионице у оквиру пројекта ”Научни графити”, који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Први део радионице реализован је 14. априла у Основној школи у Рановцу, други и трећи 21. и 28. априла, док се представљање пројекта одржало путем платформе Едмодо. Тема пројекта је рад на изради копије Витрувијевог човека од Леонарда да Винчија у реалним пропорцијама. Циљ је развијање уметничког талента и спознаје о повезаности уметничких вештина и науке које су довеле до цртежа идеалног људског тела и изазова да прикаже идеалне пропорције и како су оне у хармонији са универзалним принципима принципима јер људско тело стаје и у квадрат и у круг.

Израда Витрувијевог човека у тачним пропорцијама, са одабраним ученицима уз помоћ наставника ментора, отвара нове перспективе како у једној тако и другој области. Циљна група су сви они који би да разумеју повезаност уметности и математике, као две наизглед неспојиве вештине. Током три радионице учесници ће увидети неопходност геометрије у великим делима познатих уметника.

Реализатор активности: Зоран Мартиновић

,,Насеља некад и сад“ у Рановцу

Дана 23.4.2021. године Завичајни музеј у Петровцу на Млави и Научни клуб Рановац реализовали су активност ,, Насеља некад и сад“. Кустоси музеја су припремили презентацију којом су децу увели у појмове: музеј, археолог, кустос, археолошко налазиште Беловоде. Деца су се сусрела са ентеријером неолитског насеља Беловоде, фигуринама, предметима и накитом из тог периода и уочила су како се некада одвијао живот људи у Петровцу.

Циљна група су били ученици другог разреда из Рановца и подручног одељења из Кладурова. Ученике смо поделили у две групе по осморо ученика како бисмо испоштовали епидемиолошке мере. Док се једна група деце упознавала са налазиштем Беловоде, друга група је започела израду албума од фотографија које смо сакупљали на ваннаставним активностима. Цео ток наше активности испратила је и локална телевизија. Деца су дала интервју што је било још једно искуство више за њих.

Тако је настављена добра сарадња са Завичајним музејом из Петровца на Млави, са локалним медијима, а деца доживела прошлост и успоставила везу са реалним светом и животом.

„Ханојска кула“ у Рановцу

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Ханојска кула“ током маја и јуна месеца, у којој ће учествовати у различитим активностима скоро сви ученици старијих разреда ОШ „Јован Шербановић“.
Прва од три радионице представља презентацију којом ће се ученици упознати са „Ханојском кулом“, легендом о њој кроз причу којом ће се навести да размишљају о експоненцијалном низу и значају комбинаторике у математици.
Друга радионица представља израду два експоната „Ханојских кула“ која ће остати као наставно средство школи и научном клубу. Ученици ће уз помоћ наставника од стиропора и иверице израдити модел кула са по пет дискова.


Трећа радионица ће бити најмасовнија и током ње ће се ученици такмичити у решавању проблема „Ханојске куле“. Најуспешнији ученици ће бити награђени пригодним књигама.

„Каранинформиши се“ у Рановцу

У оквиру Научног клуба Рановац биће реализована активност ,,Карантинформиши се – језик и медији у доба пандемије“ током маја и јуна месеца, где ће активно учешће имати ученици старијих разреда. У оквиру активности предвиђена је израда часописа/магазина Карантинејџер у коме ће ученици путем разноврсних рубрика, колумни, интервјуа и осталих новинарских облика покушати да направе часопис/магазин са информацијама о животу тинејџера током пандемије. У првој етапи (мај месец) ученици ће се бавити теренско-истраживачким радом (у овкиру редакција), сакупљајући информације и правећи прилоге на задате теме које ће чинити часопис, док ће у јуну у школи бити презентовано штампано издање часописа/магазина. Главни и одговорни уредници часописа су наставници енглеског, немачког и српског језика, док ће уредници редакција и аутори текстова бити ученици.

Ученици ће уз одговарајуће методе приступити истраживању појаве пандемије и њеног утицаја на свест и понашање  људи, али и стећи основне вештине истраживачког новинарства и то кроз различите рубрике као што су: Пандем(и)(ја), У здравом духу и тело је здраво, Мезе са карантин-трпезе, Заузми став да останеш здрав, Када се и другарство нађе на тесту, У наставничким ципелама и сл. Часописом ће бити обухваћене и анкете, фотографије, цртежи и све оно што уредници редакција буду сматрали корисним за часопис. Рубрике ће функционисати у оквиру редакција за спорт, здравље, кулинарство, школовање током пандемије. У зависности од интересовања ученика часопис ће бити обогаћен и другим рубрикама, а од афинитета оформиће се и редакцијски тимови. Циљ активности није да се ученици баве црном хроником или негативним вестима које доноси пандемија вируса корона већ да представе свој и живот својих вршњака у нешто другачијим условима од уобичајених и то уобличе новинарским језиком. На тај начин оставиће документ о једном времену из кога смо вероватно сви понешто научили, постали креативни или открили нека своја нова интересовања.