Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

Дан планете Земље у Нишу

20.04.2022. У организацији  Економске школе из Ниша је у просторијама Регионалног центра и Научног клуба Ниш обележен је  Дан планете Земље. Сваке године, 22. априла обележава се Међународни дан планете Земље у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину.

Значај обележавања тог датума је упозорење на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена, како би светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живи.


Учесници манифестације били су: Миколошко друство „Naissus“, Планинарски савез „Мосор“, ЗооПланет Ниш, ОШ „Ћеле кула“ и ОШ „Цар Константин“, а своје поставке су приказали и ученици Економске школе који су чланови ученичких компанија: ReSeed, Lectio, Adet i Rifiuto Organico. Учесници су, свако са свог аспекта, дали допринос на ову тему. Гости манифестације били су: Природно-математички факултет – департмани за биологију, хемију, физику и географију. Подршку манифестацији је дала и Општина Медијана.


У поподневним сатима представиле су се ученичке компаније, приказан је првонаграђени филм мастер васпитача Ане Паламаревић „Дан После“, представила се и Канцеларија за младе, а кратка предавања одржали су професори са ПМФ-а, проф. др Бојан Златковић, проф. др Владимир Жикић, проф. др Ђурађ Милошевић, др Никола Станковић и докторанд Јелена Станковић. Координатор целе манифестације била је Милица Андрејев наставник биологије у Економској школи .Богат садржај привукао је много ученика, наставника и поштоваоца природе.

СТЕАМ караван у Нишу

Пројекат одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по
јавном позиву за 2021/2022 за категорију К2, реализован је у недељу 17.04.2022. у
Научном клубу Ниш.


Преко 50 ученика, узраста 7 до 11 година, имало је прилику да своје вештине
испробају на радионицама и експеримантима из магнетизма (конструкције Геомаг
магнетима);електрицитета и струјног кола; Lego We Do 2.0; паметне игре и IQ изазови.
У томе су им помогли чланови Менсиног одсека за рад са децом и њихови сарадници:
Дијана Јовановић, Тања Олеар Гојић, Тамара Стојановић и Наташа Ракић Јовановић.


Чланови Менсе раде на томе да се интелектуалне способности унапређују, али да
треба изграђивати комплетну личност и вештине за 21 век које ће ученицим апомоћи у
каснијем профессионалном развоју. Иновативним примерима рада са децом и
занимљивим активностима желе да утичу на родитеље и оне који раде са децом како би
деци пружали изазове и стимулативну средину за развој потенцијала.

”Баш ти у башти” радионица у Нишу

Прojeкaт oдoбрeн пo Jaвнoм пoзиву Центра за промоцију науке за 2021/2022 годину „Зелена лаборатоприја – Баш ти у башти “ намењен је  популаризацији биолошких наука и научно-истраживачког рада код средњошколаца .  

Другa фaзa  овог  прojeктa рeaлизoвaна je  у периоду 16-17.04.2022. у Бoтaничкoj бaшти Гимнaзиje „Свeтoзaр Maркoвић“ и нa излeтишту Бубaњ пoрeд Нишa. Нa тeрeну je билo 37 учeникa нишких гимнaзиja, кojи су прикупљaли дeндрoмaтeриjaл , учeствoвaли у дисeкциjи биљнoг мaтeриjaлa, рaзвиjaли рaд у групи и истрaживaчки рaд. Слeдeћeг дaнa у лaбoрaтoриjи Гимнaзиje , упoзнaли су  се сa oснoвaмa припрeмe микрoскoпских прeпaрaтa и oснoвaмa рaдa у биoлoшкoj лaбoрaтoриjи. Уз пoмoћ прoфeсoрке биологије и студената опште и молекуларне биологије нaучили су кaкo дa пoмoћу  дeтeрминaциoних кључeвa  дeтeрминишу биљни мaтeриjaл и кaкo дa oд прикупљeнoг мaтeриjaлa нaпрaвe хистoлoшкe прeпaрaтe.

Предавачи су припремили материјал за вежбу изолације фотосинтетских пигмената из биљног материјала, где  су ученицима показали  вежбу изолације пигмената. Вeжбe у лaбoрaтoриjи прaтила  су краћа прeдaвaња o структури и хeмизму хлoрoфилa и oстaлих пигмeнaтa, уз oбрaду спeктрa aпсoрпциje oвих пигмeнaтa и oснoвe прирoдe свeтлoсти, од стране професора хемије. Учeникe oчeкуjу joш двe рaдиoницe тoкoм мaja мeсeцa. Учeници су пoкaзaли вeлику зaинтeрeсoвaнoст зa oвaкву врсту вaннaстaвних aктивнoсти . До краја пројекта очекује их и тест знања о теми пројекта, на основу чега ће бити праћен њихов напредак. Посебна радионица, предвиђа рад на презентацији резултата.


Ученици ће презентовати своје искуство на терену, документовано
фотографијама, и тако развијати комуникацијске вештине и рад у групи.
Након обављених активности са ученицима биће припремљена и кратка публикација, доступна свим школама које су послале ученике на пројектне активности, а у којој ће бити
описано искуство теренске наставе 

Пролећна школу природних наука у Нишу

Регионални центар у сарадњи са Природно-математичким факултетом, Универзитета у Нишу, и ове године организује Пролећну школу природних наука.


У Научном  клубу и Парку знања од 09. до 13. маја организују се радионице из ГЕОГРАФИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, РАЧУНАРСТВА и БИОЛОГИЈЕ за ученике основних и средњих школа. Кроз предавања и непосредан рад, ученици ће се упознати са новим сазнањима. Циљ Пролећне школе је популаризација науке кроз учешће ученика у посебно осмишљеним радионицама.


I дан Географија- Пећине-подземни пролази и лавиринти за ученике основних школа и Природне непогоде-променљиве ћуди природе за ученике средњих школа.
Трајање радионица је 90 минута.

II дан Хемија- Раствори и растворљивост-квалитативне и квантитативне карактеристике – огледи из хемије за ученике основних школа.
Трајање радионица је 90 минута.

III дан Рачунарство- Интерактивна радионица са радом на рачунару – Нешто другачија корњча графика – радионице са ученицима основних школа из области програмирања и векторске графике које развијају вештине комуникације, оријентације и давања инструкција, као и примену познавања геометрије.  
Трајање радионица је 160 минута; Физика- Физика дизања тегова за ученике основних и средњих школа.Трајање радионица је 90 минута.

IV дан- Биологија  Разноврсност исхране у живом свету за ученике основних и средњих школа. Трајање радионица је 90 минута.

V дан- Мини сајам природних наука . Излагање самосталних радова ученика који су похађали Пролећну школу.

Радионице су отворене за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Реализатори активности су професори, асистенти , докторанти и студенти  различитих Департмана са Природно- математичког факултета у Нишу.

„Микрокосмос“ у Кикинди

Научни клуб Центар за стручно усавршавање Кикинда организује радионицу „Микрокосмос“  дана 28.04.2022. године са почетком у 11 сати .  Пројекат је финансиран од стране Центра за промоцију науке на Јавном позиву 2021. године. 

Радионица је намењена ученицима седмих  и осмих разреда основне школе. еализатори и аутори пројекта: Ненад Крсмановић и Данијела Марковић. Пројекат је настао са циљем да се учесници уведу у свет микроорганизама који них окружују и приближи им њихову примену кроз један интердисциплинаран приступ. 

Свака радионица састављена је из три целине: теренски део, теоријски део и експериментални део. На почетки сваке радионице учесници добијају упутства од реализатора како и на икоји начин да приступе пројектним задацима. 

Свака радионица биће тематски другачија: од испитивања биотехнолошког процеса употребе квасца преко чудесног света плесни око нас, где ће млади истаживачи ловити своје узорке на терену и узгајати на петри плочама, до упознавања са макро и микро гљивама и техникама за њихово клонирање. 

Циљ пројекта јесте популаризација науке и упознавање учесника са биолошким наукама и њиховом применљивошћу у свакодневном животу кроз излазак на терен, низ демонстративних примера, огледа као и ширења постојећих теоријских знања. Такође врло важан је и циљ подизања еколошке свести ученика и упознавање са новим, зеленим технологијама.

„Физичке особине које одређује ДНК ланац“  радионица у Кикинди

Научни клуб Кикинда организовао је 13. априла радионицу „Физичке особине које одређује ДНК ланац“. Аутор и реализатор Видица Штетин ученицима четвртог разреда основне школе приближила је кроз  експерименте и креативне радионице науку и  генетику.

Одржане су  три радионице. Прва је обухвата активности које су усмерене на развијање знања о основним карактеристикама конструисања десетоугла за ДНК ланац помоћу лењира и угломера  и  прављење и састављање ДНК ланца у једну велику целину. 

Друга радионица обухватала је писање кратке приче о особинама ДНК ланаца. Сви учесници набрајали су  што више истих особина које има родитељима и блиским рођацима. У трећем делу сви учесници изоловали су сопствени ДНК.

„Учионица под ведрим небом“ у Кикинди

Научни клуб Кикинда организује треће од укупно три предавања са теренским радом „Учионица под ведрим небом“ које се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предвиђено је да се предавање одржи 20.5.2022. са почетком у 20:00 у дворишту Основне школе „Петар Кочић у Накову. Предавач на астрономској вечери биће Младен Ђуран, астроном аматер.

У току вечери биће обрађене две теме: основни појмови орјентације на небу, принцип рада астрономског телескопа, звезде и сазвежђа северног неба (показивање сазвежђа уз пригодну митолошку причу, вртећа карта неба, положај и место Земље и Сунца, планете Сунчевог система, посматрање месеца.

Планирњано је да се астрономско вече заврши до 22h

Предававање је намењено свима које занима астрономија, физика и географија…

Циљ је да се што већи број људи упозна са астрономијом, планетама, картом неба. Радом на терену свако од присутних ће моћи да телескопом погледа одређене планете, такође сви учесници ће добити вртећу карту неба на поклон.

Дан планете Земље у НК Ниш

Поводом обележавања Међународног дана планете Земље, у Научном клубу Ниш, у среду 20.04.2022. организујемо манифестацију чији је циљ да укаже на неопходност чувања животне средине. Дан планете Земље  се обелажава 22.априла и има  за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине, као и да се за њих ангажује што шира јавност.

У улози домаћина ове године је Економска школа из Ниша.

10:00 Отварање манифестације у дворишту Регионалног центра, директор Економске школе, Владимир Кузмановић

10:30 до 15:00 часова Поставке и штандови:

  • ПМФ – Биологија
  • ПМФ – Хемија
  • ПМФ – Географија
  • ПМФ – Физика
  • Гљиварско друштво „Наисус“
  • Планинарско друштво „Мосор“
  • Извиђачи из више одреда које чине ученици Економске школе

18:00 Приказ филма „Дан после“ сведочанство о „ранама“ Старе планине после пожара ауторке Ане Паламаревић, 

18:30 Представљање ученичких компанија Економске школе „Адет“, „Lectio“, „ReSeed“ и Rifiuto Organico“

19:00 Предавање везано за очување животне средине – ПМФ – Биологија

Могуће су групне и појединачне посете ученика и наставника, као и школских тимова.

„Физичке особине које одређује ДНК ланац“ у Кикинди

Научни клуб Кикинда организује радионицу „Физичке особине које одређује ДНК ланац“ које се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке. Предвиђено је да се радионица одржи 13.5.2022. са почетком у 16 сати у просторијама Центра за стручно усавршавање.

Реализаторка: Видица Штетин.

Пројекат „Физичке особине које одређује ДНК ланац“ намењен је ученицима нижих разреда основне школе са циљем да им, кроз  експерименте и креативне радионица у Научном клубу, дочара и приближи науку и  генетику.

Предвиђено је да се одрже три радионице, прва обухвата активности које су усмерене на развијање знања о основним карактеристикама конструисања десетоугла за ДНК ланац помоћу лењира и угломера  и  прављење и састављање ДНК ланца у једну велику целину.

Друга радионица обухвата писање кратке приче о особинама ДНК ланаца. Сви присутни покушаће да наброје што више истих особина које има родитељима и блиским рођацима.

У трећем делу сви учесници изоловаће сопствени ДНК.

Циљ активности је приближавање ученицима основних школа „тајну шифру“ скривену у ДНК молекулу и увести их у узбудљив свет генетике у којем постају активни учесници.

Менсин СТЕ(А)М караван у Нишу

У Научном клубу Ниш, у недељу 17.04.2022. почиње реализација пројекта промоције науке Менсин СТЕ(А)М караван. Пројекат је одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву 2021/2022 за категорију К2.

У овом пројекту промоција СТЕ(А)М  концепта обухвата низ од  по 6 радионица у различитим градовима   за ученике  у првом циклусу основног образовања и васпитања. Радионице су из области математике, хемије, екологије, роботике, физике, архитектуре, биологије, астрономије,
психологије, али организоване тако да су мултидисциплинарне и интерактивне.

Циљ  је да  се функционална знања повежу и представе кроз музику, цртеж, видео снимке, као и да се ученици нижих разреда основних школа , родитељи и учитељи упознају  са СТЕМ концептом и стимулативним активностима за развој дечијих потенцијала . Програм указује  на важност стимулације интелекуалних способности деце и развоја њихових потенцијала од раног узраста, на потребу идентификације даровитих за научне дисциплине и важност подршке коју треба да добију у току свог развоја.Пројекат реализују координатори Одсека за рад са децом Менса Србије.

Позив је отворен за родитеље и учитеље за сву децу од првог до четвртог разреда.  Радионице почињу у 11.00 и трају до 15:00 часова у неколико учионица Научног клуба Ниш.