ПРЕДВИДИ – ПОКРЕНИ – ПРИКАЖИ

Подели вест

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у септембру и октобру .2021.године, радионице у оквиру пројекта „Предвиди – покрени – прикажи“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Радионице су реализоване у ОШ „Мома Станојловић“, за 38 ученика петог и шестог разреда основне школе.

Пројекат је намењен промоцији и популаризацији науке, подизању научне писмености ученика и развијању вештина комуникације.

Кроз интерактивне радионице учесници су имали прилику да решавају атрактивне математичке задатке и изводе физичке експерименте уз јавни наступ пред вршњацима.

Радионице су захтевале активну примену, повезивање и проширивање знања у области математике и физике кроз вршњачко учење, уз подстицај креативности и слободе изражавања ученика.

Циљ пројекта је развијање позитивног става према науци, јачање самопоуздања ученика, развијање међупредметних компетенција и повећање степена интересовања и информисаности јавности о науци кроз презентацију пројеката у локалним медијма.

Аутори и реализатори су Јелена Радовановић, наставник физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан Младеновић, наставник физике.