ЕКОЛОГИЈА МОРА И ХЕМИЈА МОРСКЕ СРЕДИНЕ – УТИЦАЈ ЗАГАЂИВАЧА НА МОРСКИ ЕКОСИСТЕМ у Нишу и Крагујевцу

Подели вест

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 18. октобра 2021. године, реализовали су друго онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта „AQUA свет“. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба.

Друго предавање на тему „Екологија мора и хемија морске средине – утицај загађивача на морски екосистем“ одржала је др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник на Институту за биологију мора Котор. Руководилац је лабораторије за хемију мора и океанографију, а такође руководилац је контроле система квалитета у Институту за биологију мора сходно захтевима стандарда MEST EN ISO17025:2018. Члан је радне групе за сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику, Поглавље 12 за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији. Ужа област истраживања односи се на хемију мора са посебним акцентом на одређивање сарджаја тешких метала у морској води, седименту и биолошком материјалу, као и антропогени утицај на квалитет стања морске воде у акваторијуму Бококоторског залива и отвореног дела црногорског приморја.

Кроз предавање учесници су имали прилику да се упознају са стањем и степеном загађености морске средине, настале пре свега негативним утицајем индустријализације и урбанизације.

Својим деловањем човек утиче на природу и загађује је, а то се одражава и на целокупни екосистем. Загађење мора тешким металима под утицајем антропогеног фактора значајно је порасло у протеклих неколико деценија. Ови загађивачи теже да се акумулирају у седиментима на дну, који постају високо контаминирани. Седименти имају значајну улогу у дефинисању главних хемијских, физичких и биолошких особина водене средине. Они могу бити извор или таложиште за нутријенте, метале у траговима, органски материјал, који директно утичу на велики број хемијских реакција. Због своје токсичности, постојаности, абиотичке деградације и биоакумулације, тешки метали из ових антропогених извора представљају озбиљну претњу за животну средину и здравље људи.

Стање седимената може да документује и историју и прошле догађаје и омогући реконструкцију укупног стања околине.

Реализација пројекта се наставља у понедељак, 25. октобра 2021. године, предавањем на тему „Свијет приднених заједница јужног Јадрана“, које ће реализовати др Славица Петовић, виши научни сарадник Института за биологију мора Котор.