НАУЧНА ЧАЈАНКА у Смедереву

Подели вест

Научни клуб Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Смедерево, организовао је трећу радионицу пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ у оквиру Годишњег програма за 2021/2022 годину. 

Аутори пројекта су Марина Златановић, наставник економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Смедереву, и Илија Цвијетић, научни сарадник  иновационог центра Хемијског факултета у Београду.

Уводно предавање, као друго од два предавања, под називом „Мед као значајан додатак чају, и трећа радионица од четири планиране радионице у оквиру пројекта „НАУЧНА ЧАЈАНКА“ који се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке, одржани су у петак, 05.11.2021. године, од 17 до 20 часова. 

Радионици је присуствовало 30 ученика Медицинско–фармацеутске школе „Света Петка“ Смедерево, са професорком фармакогнозије Переула Јеленом.

Уводно предавање, упознало је ученике са различитим врстама меда (багремов, ливадски, липов) као и са хемијским методама које одређују квалитет меда. Представљен је и хемијски састав меда и пчелињих производа као што је прополис и дискутована је примена меда као функционалног додатка чају.

Посебан осврт направљен је према различитим параметрима помоћу којих се може утврдити квалитет и аутентичност меда. На крају предавања

представљено је неколико аналитичких метода помоћу којих се утврђује квалитет и порекло меда у модерним аналитичким лабораторијама.

На радионици, ученици су оптимизовали процес припреме „идеалног“ чаја кроз систематично варирање неколико експерименталних променљивих: температуре воде, времена екстракције и количине додатог меда, и  анализирали су податке прикупљене на првој радионици. Подаци су се састојали од РГБ интензитета боја чајева припремљених под различитим експерименталним условима. Помоћу програма Microsoft Excel, ученици су сортирали ове податке, модификовали их основним рачунским операцијама и представили их у облику графика и увидели примену и могућности овог програма у науци. Анализом добијених графикона изведени су закључци о оптималним условима за припрему чаја.

Кроз овај експеримент,  ученици су се упознали са методом дизајна експеримента и индустријског процеса. Као резултат, ученици су анализом прикупљених података одабрали услове који одговарају већини дегустатора, чиме је испуњен циљ треће радионице.