”НАПРАВИМО НЕРВНУ ЋЕЛИЈУ” У КРАГУЈЕВЦУ

Подели вест

Пројекат ,,Направимо нервну ћелију“ финансиран је од стране Центра за промоцију науке Србије, кроз Јавни позив за финансирање у 2018. години, као један од седам пројеката који се реализују у Научном клубу Крагујевац

Пројекат је реализован 06. марта, 2019. године у Научном клубу Центра за образовање Крагујевац, и кроз 4 радионице, укупно је прошло 60 ученика 6,7 и 8. разреда из четири  крагујевачке основне школе:

  1. ОШ ,,Свети Сава“
  2. ОШ ,,Мирко Јовановић“
  3. ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон“
  4. ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“

Циљ пројекта је био популаризација науке и упознавање ученика са грађом и функцијом нервне ћелије и начином стварања и кретања импулса. Демонстацијом простирања нервног импулса ученицима се приближавају компликовани физички процеси, а прављењем модела нервне ћелије групним обликом рада обезбеђује се могућности ангажовања свих ученика чиме се подстиче њихова креативност и самостално ангажовање.

Пројекат је ученике упознао са начином стварања и кретања нервног импулса, грађом и функцијом нервне ћелије. Радионица је било укупно 4, а на свакој је учествовало 15 ученика основних школа.

Након едукативног дела следила је демонстрација стварања и кретања нервног импулса помоћу модела који се састоји од неколико нервних ћелија и LED диода које демонстрирају нервни импулс. Диоде смо контролисали Ардуино картицом. У креативном делу радионице учесници су били подељени у групе и имали су задатак да направе модел нервне ћелије и да на конкретном примеру виде начин преноса нервног импулса од органа који прима информације до нервног система. Након практичног дела ученици су извлачили картице са занимљивостима о повезаности биологије и физике. Завршни део радионица чинио је квиз и додела диплома учесницима радиница.

Развијање самосталности ученика и иницирање веће заступљености експеримената у настави је један од главних циљева овог пројекта који ће живети и након завршетка у Научним клубовима.

Модели ће бити достуни свима на коришћење чиме се наставља процес популаризације ове теме. Имплементацијом апликације „Plickers“ у процес наставе модернизујемо на занимљив начин процес оцењивања ученика. Ова радионица може бити одлична увертира за даљи напредак и укључивање ученика у разне манифестације научног карактера и идеја наставницима да на креативан начин учине градиво доступније деци.

Аутори и реализатори радионица су: Далибор Рајковић, професор физике и информатике, Саша Алемпијевић, дипломирани биолог и еколог, Милена Живковић, дипломирани физичар – физичар за општу физику и Бојана Миленковић, студент екологије.