НАУЧНИ ОБИЛАЗАК ЦЕФАК „МАЛИ ДУНАВ“ уз НК Крагујевац

Подели вест

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 02. октобра 2021. године, Научни обилазак ЦЕФАК „Мали Дунав“,који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину. 

Недалеко од Београда, на простору од око 6 хектара, налази се истраживачки Центар „Мали Дунав“, као огледно добро Пољопривредног факултета у Земуну. Кроз ову научну посету учесници су имали прилику да уоче значај одрживости водених екосистема, упознају разноврстан живи свет воде, уоче узајамну повезаност водених станишта са развојем и опстанком људске врсте, подстакну развој својих истраживачких компетенција, развијају комуникацију, сарадњу, критичко мишљење и решавање пролема.

Били су у прилици да се упознају са:

  • Јавним акваријумом са преко 40 врста речних риба;
  • Зоо – вртом са око 200 врста јединки водених птица;
  • Воденом ботаничком баштом;
  • Језером „Мала Венеција“;
  • Оазом барских корњача;
  • Музејом рибарства и сојеницом – кућом на води и
  • Острвом еволуције са еволутивном спиралом.

Циљ ове научне посете је проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о воденим екосистемима, значају одрживог коришћења воде као природног ресурса и нераскидиве повезаности човека и воде. Кроз целодневно дружење учесници су развијали и комуникацију, уважавање и сарадњу и еколошку културу и одговоран однос према окружењу.

Активности је присуствовало 40 ученика и 3 наставника из четири крагујевачке школе – Прва крагујевачка гимназија, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, ОШ „Мома Станојловић“ и ОШ „Драгиша Михаиловић“.

Аутори и реализатори су: Сузана Милошевић Добричић, магистар биолошкох наука и Дејан Добричић, дипломирани биолог.