Пројекат “Сакупи, преради – идеју разради” у Нишу

Подели вест

Пројекат “Сакупи, преради – идеју разради”, одобрен је по Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину. Прва радионица за ученике трећег и четвртог разреда средњих школа одржава се у понедељак 12. децембра у Научном клубу Ниш.


Аутори пројекта скрећу пажњу на пораст производње текстила и одевних предмета у целом свету. Последица тога су повећање количине текстилног отпада који се тренутно не третира на адекватан начин. У oквиру првoг звaничнoг друштвeнoг истрaживaњa o живoтнoм циклусу oдeвних прeдмeтa у Србиjи, Цeнтaр зa унaпрeђeњe живoтнe срeдинe je дoшao до пoдaтaкa дa сe у Србиjи свaкe гoдинe прoдa вишe oд 80.000 тoнa oдeћe. Циљеви пројекта су оспособљавање ученика да самостално редизајнирају текстилни отпад уз помоћ савремених технолошких софтверских програма за дизајн текстила и одеће и на тај начин израђују нове иновативне одевне предмете.


Аутори прojeктa су Марија Кодрић, истраживач – сарадник у Иновационом центру Универзитета у Нишу; Јована Степановић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу;  Невена Томић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Зорица Ераковић, истраживач – приправник на Технолошком факултету у Лесковцу и Ивана Мишић, дипломирани инжењер технологије, студент на мастер студијама на Технолошком Факултету у Лесковцу на модулу Индустријски дизајн текстила и одеће.